Inleiding

Seksualiteit – Inleiding

Lezers van deze weblog – ‘De Rest van het Avontuur’ – zullen al snel zien of hebben gezien dat ‘seksualiteit’ regelmatig terugkeert in blogartikelen. Hoewel het in mijn ‘Avontuur’ over van alles kan gaan wat me boeit en bezig houdt, is dit onderwerp toch wel een soort ‘rode draad’ gebleven.
Dat is niet slechts in deze weblog het geval.
Seksualiteit is eigenlijk heel mijn leven een ‘rode draad’ geweest.
Vanaf mijn jeugd (rond mijn pubertijd) speelde het een vrij grote rol in mijn leven.
Dat heb ik het grootste deel van mijn leven vrijwel nooit gedeeld met de mensen in mijn omgeving.
Ik was daar heel individueel mee bezig en ik hield dit vrijwel volledig ‘geheim’ voor de buitenwereld. Hooguit voor enkele vrienden was het bekend dat ik hiermee bezig was en in het openbaar (later via websites) deelde ik dit uitsluitend onder pseudoniemen.

Het grootste deel van mijn leven was ik overtuigd dat ik enigszins ‘afwijkende’ seksuele gevoelens had. Mogelijk gestimuleerd door een (te) vroege pornoconsumptie vanaf mijn jeugd.
Ik was altijd bang – ook in het aangaan van relaties – dat iedereen mij abnormaal zou vinden.
Dit verbergen van mijn diepste gevoelens en mijn terughoudendheid in relaties hebben voor grote frustraties gezorgd.
De opgekropte frustraties hebben enkele keren in mijn leven gezorgd voor ongewenste ‘uitbarstingen’ van ‘grensoverschrijdend gedrag’.
Met als gevolg dat mensen mij nog meer bevestigden dat ik ‘niet normaal’ was en zou moeten gaan werken aan ‘genezing’ van mijn afwijkingen.

Uiteindelijk heb ik ontdekt dat ik absoluut niet de enige persoon ben die rondloopt met seksuele frustraties. Het groeiende aantal gevallen van ‘grensoverschrijdend gedrag’ wat de laatste jaren in de media verschijnt is slechts het topje van de ‘ijsberg’.
Heel veel mensen groeien op met minder ‘natuurlijke’ seksuele opvattingen dan gezond voor ze is.
Hoewel Nederland in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw een ‘seksuele revolutie’ heeft meegemaakt waardoor iedereen nu beter zou moeten weten, is dit in de decennia daarna weer in de kiem gesmoord.
In de huidige tijd is seksualiteit weer bijna onbespreekbaar geworden, wat mede gevoed wordt door de negatieve berichten in de media die het onderwerp steeds meer ‘beladen’ maken.

Door mijn deelname aan enkele belangrijke cursussen en trainingen bij de maatschappelijke organisatie Vivenz heb ik eindelijk geleerd dat ik helemaal niet zo ‘afwijkend’ ben.
Heel erg veel andere mensen lopen rond met hun ‘negatieve’ gevoelens en sporen van vervelende levenservaringen. Ook op het gebied van seksualiteit.
Juist door daar niet mee te blijven zitten en door het te delen met lotgenoten, ontdek je jouw eigen persoonlijke waarden en kracht. Door het samen delen van de ervaringen worden we sterker.
In die periode heb ik geleerd om mijn zelfgekozen ‘isolement’ te beëindigen en mijn ‘schild’ af te werpen.
Daar ben ik zelf beter van geworden.
En door hier over te schrijven hoop ik daar ook anderen mee te helpen.
In de eerste plaats door begrip te tonen voor iedereen. Voor elke ‘afwijking’.
Die geen ‘afwijking’ is en daarom ook niet genezen moet worden.
Het is een proces van leren omgaan met de eigen (en elkaars) gevoelens, respect ontwikkelen voor de individuele mens in al diens variaties en een groei naar een liefdevolle omgang met jezelf en met andere mensen. Waarin geen plaats meer is voor stigma’s, vooroordelen en onterecht veroordelen.

Seksualiteit is voor mij persoonlijk een belangrijke rode draad geweest die mijn persoonlijkheid heeft beïnvloed. De acceptatie hiervan voor mezelf heeft me de overtuiging gegeven dat ik hier ook anderen mee kan en wil helpen.
Door er over te schrijven en door er met anderen over te praten.
Want het delen van gevoelens met ‘lotgenoten’ kan iedereen sterker maken.
Het is misschien zelfs de enige manier om daar zelf ‘beter’ van te worden.

Op deze plek van deze weblog – onder de menukeuze ‘Seksualiteit’ – kan je alle artikelen terugvinden die ik geschreven heb over dit onderwerp, voorzien van de datum van publicatie. Nieuwe artikelen zal ik steeds weer toevoegen aan de lijst.

In de toekomst hoop ik ook meer activiteiten te gaan ondernemen met betrekking tot seksualiteit of relevante onderwerpen. Graag ga ik in gesprek in individueel of groepsverband om met elkaar meer wederzijds begrip te kweken en stigma’s en vooroordelen te doorbreken.
Belangrijke ontwikkelingen zal ik dan ook hier melden.
Voor alle vragen of opmerkingen ben ik altijd bereikbaar via het mailadres vermeld op de Contact-pagina.