Inleiding – Lees dit eerst!

Seksualiteit – Inleiding – LEES DIT EERST!
Gepubliceerd: 27 januari 2019 – Aangepast: 19 juni 2023

Lezers van deze blogsite – ‘De Rest van het Avontuur’ – zullen al snel zien of hebben gezien dat ‘seksualiteit’ regelmatig terugkeert in blogartikelen. Hoewel het in mijn ‘Avontuur’ over van alles kan gaan wat me boeit en bezig houdt, is dit onderwerp toch wel een soort ‘rode draad’ gebleven. Dat is niet slechts op deze website het geval.
Seksualiteit is eigenlijk heel mijn leven een ‘rode draad’ geweest. Vanaf mijn jeugd (rond mijn pubertijd) speelde het een vrij grote rol in mijn leven. Dat heb ik het grootste deel van mijn leven vrijwel nooit gedeeld met de mensen in mijn omgeving.
Ik was daar heel individueel mee bezig en ik hield dit vrijwel volledig ‘geheim’ voor de buitenwereld. Hooguit voor enkele vrienden was het bekend dat ik hiermee bezig was en in het openbaar (later via websites) deelde ik dit uitsluitend onder pseudoniemen.

Het grootste deel van mijn leven was ik overtuigd dat ik enigszins ‘afwijkende’ seksuele gevoelens had. Mogelijk gestimuleerd door een (te) vroege pornoconsumptie vanaf mijn  jeugd. Ik was altijd bang – ook in het aangaan van relaties – dat iedereen mij abnormaal zou vinden. Dit verbergen van mijn diepste gevoelens en mijn terughoudendheid in relaties hebben voor grote frustraties gezorgd. De opgekropte frustraties hebben enkele keren in mijn leven gezorgd voor ongewenste ‘uitbarstingen’ van ‘grensoverschrijdend gedrag’. Met als gevolg dat mensen mij nog meer bevestigden dat ik ‘niet normaal’ was en zou moeten gaan werken aan ‘genezing’ van mijn afwijkingen.

Uiteindelijk heb ik ontdekt dat ik absoluut niet de enige persoon ben die rondloopt met seksuele frustraties. Het groeiende aantal gevallen van ‘grensoverschrijdend gedrag’ wat de laatste jaren in de media verschijnt is slechts ‘het topje van de ijsberg’.
Heel veel mensen groeien op met minder ‘natuurlijke’ seksuele opvattingen dan gezond voor ze is.
Hoewel Nederland in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw een ‘seksuele revolutie’ heeft meegemaakt waardoor iedereen nu beter zou moeten weten, is dit in de decennia daarna weer in de kiem gesmoord. In de huidige tijd is seksualiteit weer bijna onbespreekbaar geworden, wat mede gevoed wordt door de negatieve berichten in de media die het onderwerp steeds meer ‘beladen’ maken.

Door mijn deelname aan enkele belangrijke cursussen en trainingen bij de maatschappelijke organisatie Vivenz heb ik eindelijk geleerd dat ik helemaal niet zo ‘afwijkend’ ben. Heel erg veel andere mensen lopen rond met hun ‘negatieve’ gevoelens en sporen van vervelende levenservaringen. Ook op het gebied van seksualiteit.
Juist door daar niet mee te blijven zitten en door het te delen met lotgenoten, ontdek je jouw eigen persoonlijke waarden en kracht. Door het samen delen van de ervaringen worden we sterker. In die periode heb ik geleerd om mijn zelfgekozen ‘isolement’ te beëindigen en mijn ‘schild’ af te werpen. Daar ben ik zelf beter van geworden.
En door hier over te schrijven hoop ik daar ook anderen mee te helpen.
In de eerste plaats door begrip te tonen voor iedereen. Voor elke ‘afwijking’.
Die geen ‘afwijking’ is en daarom ook niet genezen moet worden.
Het is een proces van leren omgaan met de eigen (en elkaars) gevoelens, respect ontwikkelen voor de individuele mens in al diens variaties en een groei naar een liefdevolle omgang met jezelf en met andere mensen. Waarin geen plaats meer is voor stigma’s, vooroordelen en onterecht veroordelen.

Seksualiteit is voor mij persoonlijk een belangrijke rode draad geweest die mijn persoonlijkheid heeft beïnvloed. De acceptatie hiervan voor mezelf heeft me de overtuiging gegeven dat ik hier ook anderen mee kan en wil helpen. Door er over te schrijven en door er met anderen over te praten. Want het delen van gevoelens met ‘lotgenoten’ kan iedereen sterker maken. Het is misschien zelfs de enige manier om daar zelf ‘beter’ van te worden!

Op deze plek van deze blogsite – onder de menukeuze ‘Seksualiteit’ – kan je alle artikelen terugvinden die ik geschreven heb over dit onderwerp, voorzien van de datum van publicatie. Nieuwe artikelen zal ik steeds weer toevoegen aan de lijst.

In de toekomst hoop ik ook meer activiteiten te gaan ondernemen met betrekking tot seksualiteit of relevante onderwerpen. Graag ga ik in gesprek in individueel of groepsverband om met elkaar meer wederzijds begrip te kweken en stigma’s en vooroordelen te doorbreken.
Belangrijke ontwikkelingen zal ik dan ook hier melden.
Voor alle vragen of opmerkingen ben ik altijd bereikbaar via het mailadres vermeld op de Contact-pagina.

Tenslotte over de aanpassing:

Op 13 juni 2023 kreeg ik opeens van mijn webhoster een ernstige klacht over de inhoud van de blogsite, in het bijzonder over de artikelen met als onderwerp ‘seksualiteit’. En dan nog specifiek over ‘seksualiteit en kinderen’. In hun woorden:
“De content in kwestie heeft betrekking tot zo goed als alle pagina’s die refereren naar kinderen en erotiek en kinderen.“
Er werden twee artikelen gelinkt, die ik daarna direct heb verwijderd van de openbare website.
Hoewel ik daarna heb geprobeerd om na deze klacht uit te leggen waarom ik de artikelen schrijf (wat hierboven al omschreven staat), wil men niet verder met me in discussie.

Helaas is dit wel een bekend fenomeen. Een grote massa blijft gewoon bij hun standpunt: “Kinderen en seksualiteit gaan niet samen.” In letterlijke zin is deze uitspraak natuurlijk absoluut fout. Elk mens wordt ‘seksueel’ geboren. Daar schrijf ik diverse artikelen over. Ze bedoelen dan uiteraard iets anders: “Seksueel misbruik en zelfs seksuele exploitatie van kinderen is niet goed.” Daar ben ik het volledig mee eens en ook met de wetten die dit helpen reguleren en aanpakken. In al mijn artikelen over seksualiteit schrijf ik dan ook nergens iets waarin ik dit goed zou praten.
Alleen schrijf ik soms nuancerend over de gevolgen die kinderen ondervinden bij (soms) vroege seksualiteit en confrontaties met erotiek. Daar zijn wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan. Ik verzin het niet zelf. En daarnaast schrijf ik hier primair vanuit mijn eigen ervaring! Als ‘ervaringsdeskundige’. Maar helaas zijn critici meestal niet zo genuanceerd.
En soms heb ik inderdaad ook wel wat ‘te beeldende’ voorbeelden beschreven. De twee verwijderde artikelen bevatten van die beeldende voorbeelden. Zonder de complete context kan dit schokkend overkomen. Daarom heb ik ze ook verwijderd.

Omdat er wordt geschreven over “meer pagina’s” waar klachten over zouden zijn, zal ik al mijn gerelateerde artikelen grondig opnieuw gaan lezen. Mocht ik daar ook wat ‘te beeldende’ teksten ontdekken dan zal ik deze artikelen herschrijven of ook verwijderen.

Nogmaals aan alle lezers: Wie moeite heeft met bepaalde passages in mijn artikelen en denkt dat dit niet zo geschreven mag worden: NEEM CONTACT OP!
Ik ben een gevoelsschrijver en af en toe laat ik me wel eens wat te ver gaan, wat niet altijd goed maar ook niet nodig is. Feiten kunnen ook anders beschreven worden.

Geen enkel artikel zou gezien moeten worden als ‘Erotiek’: Het over seksualiteit schrijven om de lezers te prikkelen. Die associatie is onterecht.