HZP – Horen, Zien en Praten

Onder deze naam: HZP (= Horen, Zien en Praten) heb ik een kleine website gemaakt waarop ik mijn ‘ervaringen’ in praktijk probeer te brengen.
Althans: via deze site zal ik proberen de activiteit via internet te promoten, meer informatie te geven en (later eventueel) nieuws over activiteiten toe te voegen.

HZP is voor mij de praktische invulling van alle in de diverse artikelen omschreven ‘ervaringen’ met problemen van velerlei aard.
Toegespitst op het onderwerp ‘seksualiteit’ maar in feite veel breder van opzet.
Om mensen een platform te geven om zich (net als ik) te kunnen uiten over hun gevoelens en gedachten waar ze eventueel moeite mee hebben. Waar weinig mensen voor zijn te vinden om die mee te delen.
HZP biedt de ruimte om zonder vooroordelen, stigma’s en ‘veroordelen’ te kunnen praten.

Op de website van HZP link ik uiteraard naar deze blogsite omdat hier al mijn (persoonlijke) artikelen staan. Die zijn de basis waarop HZP is gebaseerd.
Daarom link ik hier wederzijds terug, om nieuws van die site ook hier weer te geven.
Dat zal ik dan onder dit menu ‘HZP’ hier vermelden.

Ook welkom dus op: HZP – Horen, Zien en Praten


NIEUWS van HZP

24 oktober 2020

Sinds het onderstaande (laatste) ‘nieuws’ heb ik weinig tot niets meer geschreven over de ontwikkelingen van HZP. Puur… omdat er geen ontwikkelingen zijn.
Op de website zelf heb ik niets meer gewijzigd.
Hier kaart ik in diverse artikelen over seksualiteit wel aan dat ik hier “in het kader van HZP belang aan hecht”. Omdat ik eigenlijk veel meer zou WILLEN doen.
Maar om diverse redenen gaat dit gewoon niet.
En dat staat eigenlijk los van de ‘Coronacrisis’,  hoewel de impact daarvan op de maatschappij natuurlijk overal invloed op heeft.

Hieronder noem ik al de ‘veiligheidsoverwegingen’.
Daarmee doel ik niet alleen op de instanties die het niet ‘aandurven’ om met een (blijkbaar) ‘ex-zedendelinquent’ te praten. De tendens blijft dat deze mensen buiten alle discussies worden gehouden. Hoe dom dat ook is en hoe averechts dit dus werkt om structureel aan verbetering van veel situaties te werken.
Seks is en blijft een taboe. Vooral het praten over problemen met alle betrokkenen.

Maar ik doel ook op mijn eigen ‘veiligheid’.
Op de website van HZP geef ik aan met ‘iedereen’ te willen praten.
Met mensen die ‘andere gevoelens’ hebben maar ook met anderen die daar meer over willen weten en serieus willen discussiëren over de problematiek.
Met de steeds sterker gepolariseerde tegenstand vanuit de maatschappij vind ik dit echter niet handig. Je weet nooit wie je tegenkomt en zelfs uitnodigt in je eigen huis…
Ik denk niet dat dit er daarom in zit dat ik dit werkelijk zal gaan doen.

Wat ik wel doe is de mogelijkheid blijven aanbieden om ‘online’ met me te praten, via mail en via Skype.
En natuurlijk blijf ik door mijn artikelen op deze blogsite hameren op de feiten en fabels van seksuele problematiek en een lans breken voor mensen met ‘andere gevoelens’.
Dat is het minste wat ik kan doen.

Neem contact met me op als je daar meer over wilt weten.


15 februari 2020

Op 6 januari heb ik op de site van HZP het laatste nieuws geschreven dat ik vrijwel volledig hersteld ben van de operatie en weer verder wil gaan met activiteiten.
Dat gaat heel moeilijk worden omdat er in de media maar zelfs ook in de meeste bestaande zorgorganisaties afhoudend en zelfs wantrouwig wordt gereageerd op mensen met een ‘verleden’. Terwijl dit juist de vooroordelen en stigmatisaties zijn waar ik tegen vecht!
Het wordt niet begrepen en vervolgens niet geaccepteerd.
Uit ‘veiligheidsoverwegingen’…
Ik heb nog een lange weg te gaan en heel veel ‘lange adem’ nodig…

Op de website van HZP zelf zal ik overigens weinig aanpassen!
De meeste (actuele) informatie zal hier op deze blogsite te lezen blijven, omdat ik hier gewoon continu inga op de ‘rode draad’ rond seksuele problematiek.
De website van HZP blijft voornamelijk als ‘visitekaartje’ fungeren voor de concrete activiteiten om met mensen te gaan praten.