HZP – Horen, Zien en Praten

Onder deze naam: HZP (= Horen, Zien en Praten) heb ik een kleine website gemaakt waarop ik mijn ‘ervaringen’ in praktijk probeer te brengen.
Althans: via deze site zal ik proberen de activiteit via internet te promoten, meer informatie te geven en (later eventueel) nieuws over activiteiten toe te voegen.

HZP is voor mij de praktische invulling van alle in de diverse artikelen omschreven ‘ervaringen’ met problemen van velerlei aard.
Toegespitst op het onderwerp ‘seksualiteit’ maar in feite veel breder van opzet.
Om mensen een platform te geven om zich (net als ik) te kunnen uiten over hun gevoelens en gedachten waar ze eventueel moeite mee hebben. Waar weinig mensen voor zijn te vinden om die mee te delen.
HZP biedt de ruimte om zonder vooroordelen, stigma’s en ‘veroordelen’ te kunnen praten.

Op de website van HZP link ik uiteraard naar deze blogsite omdat hier al mijn (persoonlijke) artikelen staan. Die zijn de basis waarop HZP is gebaseerd.
Daarom link ik hier wederzijds terug, om nieuws van die site ook hier weer te geven.
Dat zal ik dan onder dit menu ‘HZP’ hier vermelden.

Ook welkom dus op: HZP – Horen, Zien en Praten