HZP – Horen, Zien en Praten

Onder deze naam: HZP (= Horen, Zien en Praten) heb ik een kleine website gemaakt waarop ik mijn ‘ervaringen’ in praktijk probeer te brengen.
Althans: via deze site zal ik proberen de activiteit via internet te promoten, meer informatie te geven en (later eventueel) nieuws over activiteiten toe te voegen.

HZP is voor mij de praktische invulling van alle in de diverse artikelen omschreven ‘ervaringen’ met problemen van velerlei aard.
Toegespitst op het onderwerp ‘seksualiteit’ maar in feite veel breder van opzet.
Om mensen een platform te geven om zich (net als ik) te kunnen uiten over hun gevoelens en gedachten waar ze eventueel moeite mee hebben. Waar weinig mensen voor zijn te vinden om die mee te delen.
HZP biedt de ruimte om zonder vooroordelen, stigma’s en ‘veroordelen’ te kunnen praten.

Op de website van HZP link ik uiteraard naar deze blogsite omdat hier al mijn (persoonlijke) artikelen staan. Die zijn de basis waarop HZP is gebaseerd.
Daarom link ik hier wederzijds terug, om nieuws van die site ook hier weer te geven.
Dat zal ik dan onder dit menu ‘HZP’ hier vermelden.

Ook welkom dus op: HZP – Horen, Zien en Praten


NIEUWS van HZP

Op 6 januari heb ik op de site van HZP het laatste nieuws geschreven dat ik vrijwel volledig hersteld ben van de operatie en weer verder wil gaan met activiteiten.
Dat gaat heel moeilijk worden omdat er in de media maar zelfs ook in de meeste bestaande zorgorganisaties afhoudend en zelfs wantrouwig wordt gereageerd op mensen met een ‘verleden’. Terwijl dit juist de vooroordelen en stigmatisaties zijn waar ik tegen vecht!
Het wordt niet begrepen en vervolgens niet geaccepteerd.
Uit ‘veiligheidsoverwegingen’…
Ik heb nog een lange weg te gaan en heel veel ‘lange adem’ nodig…

Op de website van HZP zelf zal ik overigens weinig aanpassen!
De meeste (actuele) informatie zal hier op deze blogsite te lezen blijven, omdat ik hier gewoon continu inga op de ‘rode draad’ rond seksuele problematiek.
De website van HZP blijft voornamelijk als ‘visitekaartje’ fungeren voor de concrete activiteiten om met mensen te gaan praten.