Freedom versus Liberty

Bestaat absolute vrijheid?

Laat ik direct beginnen met een probleem. Een taalprobleem. En dat is flink balen omdat ik (soms) een taalpurist ben, die mijn woorden maar al te vaak probeer duidelijk te kiezen maar die toch niet altijd begrepen of zelfs goed geïnterpreteerd worden door mijn lezers! En dan praat ik niet eens over het gebruik van ironie of cynisme in mijn teksten. Simpele woorden worden soms anders uitgelegd dan ik ze eigenlijk bedoelde.
Dit specifieke taalprobleem lijkt overigens in heel Nederland te bestaan! Eén bepaald woord wordt door een bepaalde meerderheid anders uitgelegd dan door een ander deel van de bevolking. Ik heb het in dit geval over het woord:

Vrijheid

In mijn recente artikel ‘Vrijheid van individuele expressie in gevaar!’ probeerde ik uit te leggen waarom we in Nederland eigenlijk helemaal geen ‘echte democratie’ hebben. Individuele vrijheden worden niet gerespecteerd zoals eigenlijk zou moeten in een ‘vrije wereld’. Het verschil tussen een ‘democratie’ en een ‘volkssoevereiniteit’. Dat laatste is in Nederland helemaal niet grondwettelijk vastgelegd. Individuele vrijheden kunnen dus wetmatig aan banden worden gelegd als dit een bepaalde meerderheid beter uitkomt.
Dit betekent simpelweg dat ‘absolute vrijheid’ niet bestaat!
Ik zie dit persoonlijk als een misdaad tegen de mensheid. Want niet elk mens wordt goed bevonden. Over elk mens kan een oordeel worden geveld. Omdat een ander mens dit zo bepaalt. Dat mag niet!

Laat ik het citaat van de Engelse filosoof John Locke nog een keer herhalen:
“Individuals have the right to think, express and believe as they choose, as long as they do not harm others.” – John Locke

Waar echte vrijheid heerst mogen mensen niet alleen denken, voelen, geloven en zichzelf uiten (expressie) zoals ze zelf willen maar daar dan ook naar handelen. MITS (!) zij daarmee anderen niet dwars zitten, beperken en schade aanrichten. Begrijp dat goed! Absolute vrijheid betekent niet dat je mag stelen, anderen misbruiken, mensen in elkaar slaan, vermoorden, je leefomgeving kapot maken, bommen laten ontploffen, etc. etc. Vrijheid impliceert ook respect! Voor het leven, moeder aarde, de medemens. Wie dat niet kan opbrengen zal helaas in zijn vrijheden beperkt moeten worden tot die dit later mogelijk wel kan… Daar bestaan dan weer andere regels en wetten voor.
Maar zolang mensen anderen geen kwaad berokkenen met hun eigen vrijheid en manieren van expressie, zou dit getolereerd moeten worden.

In mijn genoemde artikel schreef ik over de aanleiding daarvan: het ‘geval’ Pim Lammers. Maar dit specifieke geval vind ik eigenlijk helemaal niet zo interessant. Want er worden heel veel mensen in hun vrijheid beperkt omdat een bepaalde meerderheid meent dat dit moet. In ons eigen ‘vrije’ (?) Nederland. En dat klopt niet!

‘Liberty’ is sterker!

Hoewel veel Nederlanders nogal prat gaan op de kwaliteiten die hun vaderlandje biedt, zou ik dat toch wat willen nuanceren. Nederland staat soms aan de top met technische ontwikkelingen en de mate van zorg (-verlening) en velen blijven dat tot op de dag van vandaag verdedigen. Terwijl we al decennialang achteruit hollen in diverse standaarden. Cijfers en statistieken bewijzen gewoon dat we allang ingehaald zijn en nog steeds worden door andere landen waar de ontwikkelingen ook niet stil staan! Sommige standaarden lijken echter nooit veranderd en zeker niet verbeterd. En ik durf daarbij ons taalgebruik ter discussie te stellen. De Nederlandse taal bevat heel veel variatie en absoluut niet of moeilijk te vertalen leuke zegswijzen maar als we het over dat ene woord ‘vrijheid’ hebben dan dekt dit niet de volledige betekenis die het zou moeten hebben. Neem het woord: ‘liberty’. Letterlijk vertaald: ‘vrijheid’… Maar de Engelsen (en Amerikanen) hebben ook nog het woord ‘freedom’. Ook dat betekent vrijheid! Waarom dan die twee woorden? Simpel: omdat ‘liberty’ meer betekent en sterker is dan ‘freedom’! Lees maar eens:
‘Difference Between Freedom and Liberty‘
Dat verschil kan ik in Nederland dus niet hard maken omdat we maar één woord kennen. En daar kan je dus meerdere kanten mee op… Bizar eigenlijk.

Inspiratie voor dit artikel heb ik ook gekregen van een muzikant:

‘Hoenix’

Lees zijn verhaal over de achtergrond van zijn laatste album ‘Liberty’ maar even:
“In 2022, I decide to start my third album “Liberty“, I see it as a diary where I share all my truths. In particular, I explain how I cured bipolar disorder without going through chemical treatments. An album to free myself from the fear of judgment and achieve absolute freedom.“

Absolute vrijheid is meer dan veel mensen het helaas nog te vaak interpreteren. Door absolute vrijheid kunnen we onszelf en de wereld helen. Met muziek en onze vele andere rijke mogelijkheden van expressie. Laat dit niet beperkt worden! Dat zal dodelijk blijken!

Viva la Libertad! 

Hoenix – ‘Liberty’

Dit bericht is geplaatst in Column, Cultuurfilosofie met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie