Propaganda – De ‘machine’ komt op gang…

Aantal slachtoffers onder zwakkeren groeit gestaag!

Er wordt natuurlijk al enige decennia aan gesleuteld en door (vooral) de internationale verdeeldheid is de voortgang traag, maar dat het steeds beter werkt zou elk (nog) gezond denkend mens nu toch wel moeten zien: De ‘machine’ die de mensheid op aarde onder (overheids-) controle moet gaan houden wordt steeds krachtiger. Ik kan het mis hebben maar ik geloof echt dat ik nog ga meemaken dat er geen weg meer terug is. Omdat de meerderheid in de wereld het allemaal wel goed vindt, er zelfs achter staat of zich jammer genoeg onmachtig of te zwak voelt om er tegenin te gaan.
Waar ‘raaskal’ ik nu weer over? ‘Totale controle’. Helemaal niet zo gek of wereldvreemd! Door de hele menselijke geschiedenis hebben machthebbers dit geprobeerd. Sommigen zijn er best ver mee gekomen. De Hitlers, Putins, ‘Potussen’ (Presidents of The United States) en noem ze maar op.
Het lijkt nu dat dit soort ‘macht’ niet meer kan bestaan. “Nooit meer een dictatuur!” Niet zichtbaar onder één dictator nee… Maar wat met een dictatuur van het totale systeem? Wat zogenaamd democratisch is gekozen door een meerderheid van gewone burgers? Niks mis mee toch? Wel als slechts de belangen van een sterkere en rijkere bovenlaag voorop staan. Dan is een ‘zwak’ mensenleven niets meer waard. En dit proces is nu duidelijk aan de gang.

Disclaimer: Ik doe niet aan ‘woke’ of ‘complottheorieën’!

Beter dit direct vermelden want sommige (nieuwe) lezers zullen misschien hun schouders ophalen en denken “Daar heb je er weer één”. Wie me beter kent of al langer leest weet dat ik me eigenlijk helemaal nergens mee inlaat. Als ‘zandkorrel’ in de Wereld Wijde Woestijn (weet je nog? 😉 ) roep ik al bijna mijn hele leven dat er dingen zijn die anders kunnen. Zelfs anders moeten! Omdat ik veel negativiteit ervaar en ‘slechte’ dingen om me heen zie. Jarenlang heb ik mezelf (een beetje) de schuld gegeven omdat ik ‘het spel’ blijkbaar niet goed kan spelen… Nou ja, dat is inderdaad zo. Ik heb me daar altijd slecht bij gevoeld. Ik zit zo niet in elkaar. Maar daar kan IK niks aan doen! “Born this way!”, weet je wel? Artiesten mogen dat zingen maar ‘gewone’ mensen moeten hun bek houden en gewoon netjes in het systeem blijven, zolang ze daar actief in mee kunnen draaien. Ik heb ontdekt dat dit ‘spel’ al jaren gespeeld wordt. Vroeger in elk landje apart, maar sinds de gegroeide globalisering is het wereldwijd geworden.
Hoewel de ‘franchises’ nog niet allemaal optimaal functioneren, wordt het totale systeem wel steeds beter en sterker. Uiteraard zijn de sterk verbeterde technologische middelen en (nieuwe) media hier vooral debet aan. Vrijwel elke vierkante meter leefoppervlakte op aarde is nu ‘in beeld’ en kan gecontroleerd worden.
Dit klinkt als een slecht SF-verhaal? Geloof me: het is gewoon een feit.
Mensen als George Orwell zagen het ook al aankomen. Er waren en zijn altijd mensen die het zien en de gevaren benoemen. Maar ja… Het worden ‘slimme’ fantasten genoemd. In werkelijkheid zou de mensheid dat toch nooit accepteren? Nou ja, als de meerderheid het gewoon ‘goed’ lijkt te hebben en voldoende perspectieven ziet om in die eigen ‘bubbels’ (waar ik eerder over schreef) gelukkig te worden, dan wordt bijna alles geaccepteerd.
De propaganda is sterk. En door bepaalde ‘crises’ wordt die alleen maar beter, wat het systeem ook steeds concreter en sterker kan maken.

Over die:

Propaganda

Nu kan ik simpel gaan denken of zelfs roepen dat alle huidige crises rond het klimaat, Corona en de oorlog allemaal bewust gecreëerd zijn om zodoende de wereld moedwillig een bepaalde richting in te beïnvloeden. ‘Vooropgezet plan’ dus. Er zijn maar zat mensen die dit roepen in de sociale media en zelfs sommige boeken gaan hier over. Als je dat gelooft… dan is eigenlijk niets of niemand meer te vertrouwen. Dan is het hele leven waardeloos en niks meer dan één grote corrupte bende. Op die manier zie ik het niet. Dat kan ik niet. Hoewel ik het in mijn achterhoofd niet 100% voor onmogelijk houd… Maar ik geloof dat er dan toch nog best veel goed denkende, willende en zelfs handelende mensen met invloed rondlopen, die dit dan ook weten en daar niet in mee willen gaan. Niet iedereen is corrupt. Wel naïef misschien en (net als ik) gelovend dat het echt nog kan veranderen en alles weer ‘goed’ komt. Eerlijk gezegd zie ik het somber in, maar dat hoort ook een beetje bij mijn persoonlijkheid… Maar dat alles vooropgezet plan is, dat wil ik niet geloven.

Wel komt het de wereld natuurlijk goed uit dat we in zo korte tijd zo grote crises hebben, waardoor alle staten eigenlijk min of meer verplicht worden samen te gaan werken. Want het klimaat, een pandemie en de wereldeconomie raken ons allemaal. ‘Toevallig’ zijn dit dan juist de dingen die ‘strenge’ wereldwijde maatregelen rechtvaardigen. Want alles wordt uiteraard gedaan om de gehele planeet te ‘redden’. Elk mens is belangrijk. Maar hoe bereik je ‘elk mens’ met je ‘goede’ boodschap? Juist. Propaganda. Leve die geweldige (nieuwe) media.

Lees je maar eens in op Wiki. De eerste 3 voorbeelden van propaganda door de hele geschiedenis heen zijn heden ten dage wel heel erg actueel, vind je niet?
– Herhaling van slogans, woorden en zinnen.
– Verkiezingscampagnes.
– Embedded journalism: journalisten krijgen toegang tot militaire operaties wanneer ze gunstig over het leger/de oorlog schrijven.

We worden de laatste jaren wel echt helemaal ‘murw’ gebombardeerd met de bekende kreten rond stikstof, vaccinaties en inflatie (“door de oorlog”…) om maar de drie belangrijkste te noemen. Het geheel aan propaganda is er duidelijk op gericht om de ‘massa’ mee te krijgen. Om hun eigen levens (en die van de hele wereld…) te redden, gezond en tevreden te houden. Echt simpel. En het werkt. Want bijna niemand ziet de gevolgen. De onderlaag van de wereldbevolking die het niet meer redt. Financieel niet maar mentaal ook niet.
In de bekende zogenaamde ‘derdewereldlanden’ en andere notoir armere landen (met een ‘discutabel’ bestuur…) valt het al lang niet meer op als duizenden mensen sterven van simpelweg honger of gebrek aan zorg. Dat dit nu ook steeds vaker en sneller voorkomt in alle andere zogenaamd ‘rijkere’ landen, zou een teken aan de wand moeten zijn. Maar ook dit wordt nauwelijks gezien of geloofd. In de bubbels gaat het immers goed?

Omdat de propaganda in deze tijd zo breed ingezet kan worden, lijkt het alsof het allemaal echt en goed bedoeld is. Niet één gekke leider die de wereld wil veroveren… Het doel is echter hetzelfde. En de landelijke verschillen en zogenaamde strijd tussen ‘links’, ‘rechts’, ‘democraten’, ‘conservatieven’ of hoe de geijkte stromingen zich ook plegen te noemen, zijn allemaal voor de bühne. De indruk moet uiteraard wel blijven bestaan dat er wat te kiezen valt en dat de parlementen dan rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dat is dan ook zo. Maar uiteindelijk blijft overal het centrale doel overeind: totale controle. Zodat de rijkdom van de bovenlaag gehandhaafd blijft.
Zo is het altijd geweest, door de hele menselijke geschiedenis heen.

Regioverschillen: Elke franchise biedt eigen smaken

Het is net als bij de meeste (commerciële) bedrijven. Neem de supermarkten. Ze verkopen allemaal in principe hetzelfde: Voedingsmiddelen. De een meer van dit en minder van dat, een eigen (merk-) naam erop, iets andere presentatie en slogans, andere aanbiedingen maar ze doen allemaal hetzelfde waardoor iedereen ‘tevreden’ kan zijn.
Landen zijn feitelijk ook maar ‘franchises’ van de wereld als totaal en hebben elk hun eigen doelgroepen. Je mag het niet meer zo zeggen maar ik doe het toch: de een is wat witter, de andere wat zwarter, meer van dit geloof, minder van het andere, meer behoefte aan bepaalde soorten amusement, (seksuele) vrijheden en meningsuitingen.
In de historisch gegroeide lappendeken die Nederland heet, is dat best wel complex. Misschien wel een van de meest complexe franchises ter wereld! En zie daarin maar eens iedereen tevreden te krijgen. Dat lijkt al jaren het grootste probleem hier, waar zelfs de getrainde mediabespelers van de laatste kabinetten pRutte moeite mee hebben.
Dus wordt de massa steeds harder geïndoctrineerd. De gevestigde media worden bespeeld met bepaalde soorten gedachtegoed wat aanspreekt bij de grootste massa. Onderbuikgevoelens worden gretig opgewekt. Wat je duidelijk terugziet in de nieuwe wetgevingen rondom persoonlijke identiteiten, genderverschillen en seksualiteit. Omdat ik juist daar de laatste jaren meer bewust mee bezig ben, zie ik het daarin des te meer: individuele vrijheden worden meer en meer beperkt. Waarbij zelfs niet wordt geschuwd om individuele gevoelens discutabel en zelfs strafbaar te stellen!

Of het nu gaat om de eigen keuze om (ook) vlees te willen eten, alcohol te drinken, een sport te beoefenen (ofwel ‘voldoende’ te bewegen), bepaalde drugs (met mate) te gebruiken, een ‘kinky lifestyle’ te willen hebben en al dan niet willen geloven (of zelfs overtuigd zijn) dat alle vormen van respectvolle seksualiteit goed zijn (dus ook in goed geregeld en ondersteund sekswerk), wat primair van jongs af aan goed onderwezen en voorgelicht moet worden… De overheid stelt nieuwe grenzen vast die inspelen op basaal massaal onderbuikgevoel. Wat de vrijheid steeds sterker zal gaan beperken. Want minderheden tellen op die manier straks juist niet meer mee. Tenzij ze zich conformeren aan de nieuwe Algemeen Bepaalde Gedragsnormen. Voel je aan wat er kan gebeuren en al bezig is zich te ontplooien? Controle op of al dan niet getolereerde persoonlijke gevoelens!

In Nederland wil men net als in de veel grotere ‘lappendeken’ van de VS proberen om ‘buitensporig’ gedrag aan banden te leggen door steeds strengere wetgeving. Hoewel er in dat zeer grote land natuurlijk nog veel meer gebeurt dan hier (in de porno, in ‘besloten’ clubs, met betrekking tot drugs en geweldpleging; alles wat niet mag of afgekeurd wordt gebeurt daar in veelvoud!), wordt de controle door justitie steeds strenger en treedt de politie ook steeds harder op. Vandaar dat je er nog veel vaker dan hier leest over ‘te hard optreden’ van politie, zeker tegen minderheden. Maar oh… gek he! Toevallig gebeurt dat in Nederland ook steeds meer! Hoe zou dat nou komen?
Er wordt steeds harder opgetreden tegen voorheen kleine minderheidsgroeperingen. Terwijl die juist groeien, wordt ook het handhavende gedrag harder… 1+1=2. Zo simpel is dat.

Met ‘minderheidsgroeperingen’ bedoel ik hier overigens niet de zogenaamde ‘verheerlijking’ van de LHBTI+++-gemeenschap, de nadruk op de ‘gekleurde’ gemeenschap of andere juist overdreven gepromote medelanders. Juist dit absurde onderscheid vergroot te polarisatie. Mensen die niet tot een ‘gemeenschap’ behoren, voelen zich niet meer gehoord. Het werkt acceptatie en volledige integratie juist tegen. Maar dat snapt niemand…

Ik heb het hier over de niet gehoorde minderheden. Die vaak zelfs niet geaccepteerd zijn. Verguisd worden door velen. Minderwaardig geacht worden. Zoals (gaan we weer…) mensen in het sekswerk. En mensen die de pedofiele geaardheid accepteren en willen integreren, net als de andere geaardheden in de LHBTI-groepen. Ze worden door de massa verguisd, bedreigd, soms zelfs gemolesteerd en vermoord. En ze staan zonder twijfel in een ‘zwartboek’ bij justitie. Levenslang. Omdat ze begrijpen en accepteren dat er ook ‘andere gevoelens’ zijn.

De wereld ontwikkelt een ‘gedachtepolitie’. Als iemand verdacht wordt van ‘foute’ gedachten, kan die opgepakt worden en verplicht onder behandeling gesteld of anders zwaar gestraft worden. Ook al heeft de persoon in feite nog nooit iets verkeerds gedaan.
Deze kant gaat Nederland ook op met de nieuwe wetgeving, wetten in ontwikkeling en zelfs aanpassingen in de grondwet. Puur:

Subtiel fascisme

Velen zien de huidige (zogenaamd) uiterst rechtse partijen zoals FvD als PVV ‘fascistische’ trekken hebben. Dat klopt niet helemaal. Mogelijk wel wat ‘ultra nationalistische’ trekjes maar dat gaat niet zo ver als wat een totalitair wereldsysteem van plan is. Het nieuwe fascisme is niet nationalistisch maar globalistisch. Het gaat immers om een wereldwijde totale controle. Vervang de woorden ‘nationalisme’ door ‘globalisme’ in de Wiki-definitie en je zult verrast zijn. Alles klopt!

Persoonlijke vrijheden zullen aan banden worden gelegd of in ieder geval zodanig worden gecontroleerd dat er snel ingegrepen kan worden als ‘grenzen’ worden overschreden.
Die grenzen zullen allemaal gerelateerd worden aan ‘oproer’, ‘terrorisme’, (seksueel) misbruik, stimulatie en (dus) verheerlijking van grensoverschrijdend gedrag en alles wat de ‘waarheid’ achter het systeem probeert te achterhalen en openbaar maken. Kijk dus uit wat je schrijft of zegt! Alles wordt bewaard en kan (later) tegen je gebruikt worden.

In sommige landen werkt dit al. China lijkt een extreem voorbeeld… Maar hoe ver zal de ‘westerse’ wereld op subtiele wijze straks gaan?

Denk hier maar eens goed over na. Ik zal er later weer op verder gaan, ook weer in het kader van de zo nodige ‘Samenleving 2.0’.

Dit bericht is geplaatst in Column, Cultuurfilosofie, Opmerkelijk Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie