4 en 5 Mei – De nationale traditie voorbij

Was de ‘holocaust’ de laatste genocide van mondiaal belang?

Vandaag – op dinsdag 4 mei 2021 – wordt zoals al vele jaren herdacht dat er in de laatste Wereldoorlog waar Nederland deel van uitmaakte, miljoenen mensen zijn omgekomen.
Dodenherdenking. We herdenken de doden. De directe slachtoffers van die oorlog.
Voor mij was dit ruim voor mijn geboorte maar uiteraard keken mijn ouders (geboren 1929) en grootouders wel naar de herdenkingen elk jaar op TV getoond. Verder spraken we er eigenlijk niet over. Heel diep leefde het niet zo.
Wij hebben (gelukkig) in onze familie geen slachtoffers moeten betreuren.
Ook hebben wij geen Joden in onze familie of kennissenkring…
Maar omdat de Wereldoorlog zo’n gigantische impact had op ons land, met totale (binnen-) steden gebombardeerd, een bezetting van 5 jaar waarbij niemands leven zeker was en vele mensen door isolatie en strenge maatregelen van de bezetters honger leden, blijven we sinds de officiële bevrijding op 5 mei 1945 stilstaan bij die periode. Op 4 mei denken we aan de miljoenen doden en op 5 mei herdenken we onze vrijheid die we na de capitulatie van Duitsland hebben teruggekregen.
Dat dit NOOIT meer mag gebeuren. Daarom moeten we herdenken.

Was er na 1945 overal ter wereld vrede? Zijn er sindsdien nooit meer massa’s mensen vervolgd en gedood vanwege hun afkomst? Is ‘het’ NOOIT meer gebeurd?
Ja natuurlijk wel!
Talloze oorlogen en diverse conflicten tussen landen bewijzen de onmacht van de zogenaamde internationale vredesmacht van de ‘Verenigde Naties’, speciaal voor dit doel na de Tweede Wereldoorlog opgericht. De ‘blauwhelmen’ veroorzaken vaker stormen in glazen water dan dat ze echt grote conflicten kunnen oplossen. Want het instituut heeft GEEN MACHT!

Vanwege mijn persoonlijke belang bij de oorlog in voormalig Joegoslavië, waarbij ik net een relatie kreeg met een Kroatische vrouw toen de oorlog op uitbarsten stond, heb ik de hele retoriek rond de vieringen in een heel ander perspectief gezet.
Zelfs de aanhoudende retoriek van de Joden… die onmiskenbaar zwaar zijn getroffen met een totaal van waarschijnlijk 6 miljoen slachtoffers (dat was toen HALF Nederland!), heb ik moeten bijstellen toen bleek dat zij het hele land Kroatië vergeleken met nazi-Duitsland en niet erkenden.
De voortdurende slachtofferrol van de Joden (en dus de staat Israël) heeft ervoor gezorgd dat de conflicten in het Midden-Oosten zijn opgelaaid en tot heden in alle hevigheid aanhouden, met nog bijna elke dag slachtoffers onder de onschuldige bevolking. Want niemand mag ooit nog een verkeerd woord zeggen over de Joodse staat Israël… Bizar!
Alsof alle Palestijnen (en overige ‘natuurlijke vijanden’) altijd slecht zijn en de Joden willen uitroeien… Alsof Hitler voortleeft in alle tegenstanders van het Joodse volk.

Toen de Kroatische volkszanger Marco Perković ‘Thompson’ voor het eerst in Rotterdam zou optreden werd dit door de Joodse organisatie CIDI met succes tegengehouden omdat de groep zogenaamd nazistische symboliek zou hanteren.
Symboliek die afstamde van het oude koninkrijk Kroatië, die veel ouder is dan de nazi’s van Hitler… Dat hij zong en zingt over God en zijn vaderland willen de Joden niet horen.
Toen ben ik gestopt met mijn geloof in een rechtvaardige viering van 4 en 5 mei in ons land.

Toen de oorlog uitbrak in mijn ‘tweede vaderland’ schreef ik naar de destijds minister van buitenlandse zaken Hans van den Broek dat het zou leiden tot een genocide in het gebied. Er MOEST ingegrepen worden. Maar Nederland deed niets.
Slechts toen het al veel te laat was en er al duizenden slachtoffers waren gevallen werden kleine groepjes blauwhelmen naar Bosnië gestuurd, waar toen de oorlog nog heerste.
In Kroatië had men zichzelf weten te bevrijden…
De legerleiders die dit voor elkaar kregen werden daarna nog vervolgd vanwege oorlogsmisdaden… Omdat ze de Servische bezetter hadden verjaagd en het Servische volk daarop ook de benen nam!
Deze aanklachten zijn pas jaren later geseponeerd… Och…
Maar voor Bosnië kwam de machtige VN te laat. Vele duizenden moslims werden onder de ogen van de machteloze padvinders met hun blauwe helmpjes vermoord in Srebrenica.

Duizenden Kroaten en moslims maar ook onschuldige Servische burgers zijn gedood.
Omdat er NIETS is geleerd van WOII.

Vele andere landen in de wereld hebben conflicten gehad waarvan misschien de ‘burgeroorlog’ in Syrië de meest dichtstbijzijnde en in het oog springende was. En is… Want de dictator Assad zit daar nog steeds en houdt zijn volk, bestaande uit diverse bevolkingsgroepen, met harde hand in bedwang. Ook weer vele duizenden doden en vluchtelingen tot gevolg.
En niemand… Die daar iets aan doet.

Als er geen grote (eigen) belangen zijn van de voornaamste leiders binnen de VN dan gebeurt er niets. En als er al eens iets gedaan zou kunnen worden… dan is er altijd wel een land met belangen in die regio wat zijn veto uitspreekt. Machteloos.
Dus oorlogen en genocide duren voort.
Welke doden herdenken we dan? En welke vrijheid?

Vrijheid van meningsuiting?

Bovenstaand deel van dit artikel heb ik grotendeels een paar jaar geleden al eens geschreven: ‘De stilte van het herdenken’.
Toen ging het mij puur om mijn gevoelens bij 4 en 5 mei.
Nu spelen er nog andere dingen mee, namelijk het begrip ‘vrijheid’ wat tegenwoordig in Nederland wordt gehanteerd. Ik zag dit ook al jaren geleden aankomen maar de laatste jaren neemt mijn angst zo sterk toe door de verdergaande polarisatie dat ik vrees dat het binnenkort met onze echte vrijheid is gedaan.
Namelijk: de Vrijheid Van MeningsUiting. De vrijheid om te zijn wie je bent en om dat ook te mogen zeggen en schrijven.
Ook hierover heb ik recent al twee artikelen geschreven waarvan dit het vervolg was:
‘Het failliet van de democratische rechtsstaat – vervolg’
Hoewel dit voornamelijk gericht lijkt op de zaak rondom enkele pedo-activisten, gaat het wel degelijk ook om de VVMU die hier op de tocht staat.
Als jij of ik afwijkende meningen hebben en daarover met gelijkdenkenden van gedachten willen wisselen en eventueel een belangenplatform willen realiseren en misschien zelfs wel een politieke partij willen oprichten, dan kan dit tegenwoordig verboden worden.
Terwijl dit juist een grondrecht is van elke mens in vrijheid!

Afgelopen week kwam de politieke partij van tweedekamerlid Thierry Baudet flink onder vuur te liggen vanwege een merkwaardige actieposter met betrekking tot de herdenkingsdagen:

Bekende Corona-wappies zoals Willem Engel van Viruswaanzin/waarheid lijken hier ook achter te zitten maar het wordt duidelijk gevoed door Forum voor Democratie.
En ja: daar hebben zij recht op, ondanks wat de massa critici waaronder ook vele politieke leiders van de meeste partijen daarover zeggen. Dat FvD en Baudet zouden moeten verdwijnen, aangeklaagd zouden moeten worden voor het misbruik maken van de ‘heilige’ herdenkingen en mogelijk zelfs de holocaust zouden ontkennen. Het lijkt bizar. Maar ze mogen dat gewoon doen.

Die poster geeft natuurlijk aan dat onze vrijheid is beëindigd met het begin van de Corona-maatregelen in 2020, en daarom toen ‘ter grave’ is gedragen.
Dit kan dan worden gelijkgesteld aan het nazi-regime wat hier heerste en in 1945 beëindigd is.
Ofwel (nog wat open deuren): Nederland is toen een fascismestaat geworden.
Dat is nogal wat.

De Corona-maatregelen worden hier misbruikt om aan te geven dat het met onze vrijheid is gedaan. Dit slaat natuurlijk nergens op. Daarbij zijn soortgelijke maatregelen in heel de wereld in meer of mindere mate van kracht, mede gevoed door adviezen van de ‘WHO’ (World Health Organisation) om hiermee te proberen de pandemie onder controle te krijgen.
Of dit in elk land goed gaat… Over de goede of slechte strategieën rondom de vaccinaties… Daar wil ik het hier nu niet over hebben. Je weet dat ik ook mijn twijfels heb.
Feit is wel dat er een kern van waarheid zit in de kritiek van deze ‘Properganda’.

Naar mijn gevoel is er al jaren een tendens naar meer controle van de ‘massa’ om het hoog oplopende populisme aan te pakken. De gezapige conservatieve leiders (wereldwijd) trekken het niet meer. Mede door invloeden van de sociale media krijgt bijna ieder individu een stem en als die maar genoeg medestanders krijgt, voelt de elite zich bedreigd.
Dit zie ik al heel lang aankomen. Ze kunnen het niet aan en zoeken middelen om alles te kunnen beteugelen.
In bijvoorbeeld China doen ze dit al veel langer maar dat is zo overduidelijk zichtbaar dat ze dit in ‘het vrije westen’ natuurlijk niet zo aandurven. Dus ‘veroordelen’ ze het zogenaamd maar blijven wel zo veel mogelijk handel drijven want China is inmiddels bijna de grootste wereldmacht ter wereld… Stiekem zijn alle leiders jaloers.
En toen kwam toevallig de pandemie…
Daar kan je dan een complottheorie op loslaten, wat bepaalde mensen van die ‘Properganda’ dan ook zeker doen, al jaren. Ook Baudet roept al jaren dingen van deze strekking.
Nogmaals: dat mogen ze! En ik zie ook onfrisse ontwikkelingen waar ik persoonlijk last van zal kunnen krijgen als ik mijn bek niet wat vaker ga houden…
Dat staat voor mij echter wel los van de aanwezige virus-infectie waar echt heel veel mensen doodziek van worden. En ook sterven.
Maar ik zie dit meer als een terugkerend ‘natuurlijk’ verschijnsel op een planeet bevolkt met (te?) veel exemplaren van hetzelfde soort: de mens.
Door de hele menselijke geschiedenis kwamen massale epidemieën voor. Dan is het redden wat je redden kunt en in deze tegenwoordige tijd waarin de globalisatie groeiende is (nog niet echt goed werkende, gezien de blijvende verschillen) en de medische technieken verbeterd, wordt nu elke dode als dramatisch slachtoffer beschouwd. 100 jaar geleden werd hier nog niet zo’n ophef over gemaakt… Maar toen waren er ook nog geen sociale media.

Nu zie ik ook duidelijk dat de zogenaamde pogingen de pandemie te bestrijden (hoe achterlijk vaak ook…) worden gebruikt om nieuwe wettelijke bepalingen door te drukken die de overheid nog meer macht geven en waarop steeds minder controle mogelijk is.
De vrijbrieven voor een vorm van dictatuur zijn al lang getekend. En de massa stemt hier mee in want zien alleen de protesten van olifanten in de porseleinkast zoals Engel en Baudet.
Terwijl ze wettelijk NIETS fout doen.
Beter zou zijn om met goede argumenten het debat aan te gaan. Het keihard bekritiseren en zelfs verguizen werkt de polarisatie alleen maar in de hand. Het is olie op het vuur.
Waar dit soort mensen (en de nieuwe volksmenners die nog moeten komen) alleen maar verder op groeien. Voer voor een nieuwe wereldbrand? Of voor de ‘grote reset’?

Voor mij gaat ‘vrijheid’ verder dan alleen maar de vrijheid van handelen in een consumptieve staat zoals Nederland. Vrijheid betekent ook de ‘VVMU’. Kunnen en mogen zeggen wat je denkt en voelt om te proberen eventueel nieuwe inzichten te kweken. Want de menselijke ontwikkeling is niet ‘af’. We moeten allemaal nog veel leren en zijn dit zelfs aan het nageslacht verplicht om de maatschappij leefbaar te houden in altijd nieuwe problematische omstandigheden.
Misschien dan geen oorlog meer maar nu wel de klimaatcrisis, het einde van de fossiele brandstoffen, noodzakelijke veranderingen van de wereldeconomie om nieuwe onafwendbare crises te keren, verdergaande globalisatie met voortdurende immigratiestromen en noem maar op…
Wie denkt dat “het zo goed is” is naïef en kortzichtig.
Dan is het ook kortzichtig en gewoon botweg stom en levensgevaarlijk om puur te blijven vertrouwen in uitsluitend conservatieve machten die niets willen veranderen.
Juist nieuwe meningen en inzichten hebben door de hele menselijke geschiedenis bewezen tot noodzakelijke veranderingen te kunnen leiden.
Maak ‘andersdenkenden’ monddood en je graaft je eigen graf.

De Vrijheid Van MeningsUiting is de grote noodzakelijke vrijheid die op 5 mei ook herdacht zou moeten worden.

Dit bericht is geplaatst in Column, Cultuurfilosofie, Opmerkelijk Nieuws met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie