Asociaal afvalbeleid Gemeente Dordrecht

Wat zullen de gevolgen zijn?

Het lag blijkbaar al in de pijplijn en was in de Gemeenteraad van Dordrecht een punt hoog op de agenda maar enige weken geleden is het positief besloten: het hele ‘restafvalbeleid’ van Dordrecht gaat op de schop. ‘Men’ vindt dat de burgers nog niet goed genoeg afval scheiden en hierdoor te veel restafval produceren wat voor de Gemeente te veel geld kost om dat bij het verwerkende bedrijf – HVC – te laten doen, zonder zogezegd enerzijds de kosten veel hoger te gaan maken voor alle bewoners of anderzijds het beleid aan te passen.
Dat laatste hebben ze nu in meerderheid in de Gemeenteraad besloten.
Per april 2021 gaan belangrijke dingen veranderen.
En daar heb ik persoonlijk last van. Veel last. En ik vermoed veel andere Dordtenaren, vooral (weer) de mensen met de laagste inkomens en (let op!) de mensen met beperkingen en ouderen, die niet goed meer uit de weg kunnen.
Enkele sociale partijen en de ouderenpartij hebben daarom tegen gestemd.
Maar net als bij de landelijke overheid: die zijn zwaar in de minderheid.
Tijd voor een belangrijk artikel.

Wat gaat er veranderen?

Eerst een stukje achtergrondinformatie.
Iedereen weet toch wel wat ‘restafval’ is? Alle afval behalve ‘gft’ (groente, fruit en organisch tuinafval), ‘plastic’ (lege plastic flesjes, tetrapakken, blik en vele andere verpakkingen), glas en ‘oud papier’. Vroeger (wat ik nog heb meegemaakt) gooiden mensen alles in één (vuilnis-) bak van zink. Vanwege het ‘zware werk’ werden dit daarna de vuilniszakken, die wekelijks werden opgehaald.
Maar alles ging op de grote hoop van de vuilverbranding.
Later hebben we (gelukkig) ontdekt dat niet alles verbrand moet worden omdat er nog andere dingen van te maken zijn. En plastic verbrandt moeilijk dus werd de plasticberg en wat er in de oceanen werd gesmeten onhoudbaar.

Ik heb altijd gedacht dat de producenten en overheden hebben zitten slapen toen ze alle plastic in de wereld hebben geïntroduceerd. Ze konden toch weten dat dit zo onafbreekbaar en zo schadelijk zou zijn als afval? Of was het gewin van de gemakkelijke en vooral goedkope verpakking leidend?
In ieder geval kunnen ze daar moeilijk de dankbare consument voor afstraffen. Die gaat gewoon voor zijn eigen gemak.

Maar goed, in de loop van de volgende jaren zijn we oud papier als eerste apart gaan verzamelen want daar kan prima ‘kringlooppapier’ van worden gemaakt.
Daarna werd ‘gft’ apart verzameld omdat hier compost van kan worden gemaakt, wat weer goed is voor ieders tuin en de ‘bio-industrie’.
Voor beide laatste soorten afval hebben met name alle vrijstaande en rijtjeshuizen extra containers gekregen. Ik heb dus ook de bekende grijze (‘restafval’), groene (‘gft’) en blauwe (oud papier) voor mijn deur staan.
Voor glas kwamen de bekende glasbakken in alle wijken van de Gemeente.
Tenslotte ging men dus het plastic apart inzamelen. Niet nog een extra container omdat men in beginsel aannam dat dit nog geen ‘groot’ aanbod zou opleveren. Het werden dus weer aparte zakken die ook weer elke twee weken opgehaald werden.
Dit laatste heb ik in het begin enkele keren proberen vol te houden.
Maar kwam direct al in de problemen.
Zo veel plastic flessen (zonder statiegeld) hadden we niet, blik ook niet en om alle andere plastic continu netjes te scheiden van ‘rest’ of ‘gft’ was in een druk gezin een hele klus.
In huis had ik geen ruimte voor een extra afvalbak en de ‘zak’ kon ik bij voller worden ook niet goed kwijt. Ik ben hiermee gestopt en gooi al vele jaren alle plastic, etc. gewoon bij het restafval.
Voor het overige heb ik altijd wel alles netjes gescheiden.

Die plastic zakken leveren overigens best wel de nodige overlast op.
Veel mensen zitten met die ‘zak’ in hun maag… en hangen deze door de hele week heen gewoon op aan de daarvoor bestemde haak aan lantaarnpalen. Een lelijk gezicht maar doordat ze ook nog eens regelmatig kapot gaan (vogels die eraan krabbelen of pikken…) ligt de straat soms vol met rommel.

Vrijwel continu straatbeeld

Blijkbaar ben ik niet de enige die niet helemaal goed scheidt…
Want het restafval blijkt te veel rotzooi te bevatten waar ze bij HVC steeds meer moeite mee hebben.
Er wordt al geëxperimenteerd in enkele Dordtse wijken met speciale (oranje) ‘plastic’ containers.
Voor een gebruiksvriendelijker scheiden… Maar veel mensen hebben niet de ruimte voor nog een container voor de deur… Ik zou die ook niet hebben.

Afvalverwerkingsbedrijf ‘De Rest’…

Omdat de techniek ook niet stilstaat, is er inmiddels in diverse Gemeenten in Nederland al geëxperimenteerd met ‘nascheiding’ door inzet van nieuwe machines. Als ik diverse berichten daarover lees, schijnt dat een succes te zijn. Het gaat nog niet 100% goed maar dat lijkt me allicht een stuk beter dan geheel niet nascheiden waardoor het afval van mensen die niet (goed) scheiden (zoals ik) toch veel beter verwerkt wordt.
Alleen kost dat natuurlijk een investering van het afvalbedrijf en dus ook de Gemeente.
En dat vindt de Gemeente Dordrecht onhaalbaar.
Die gaat nu dus liever uit van een betere samenwerking met de burgers die hun verantwoordelijkheid voor de afvalberg beter moeten gaan dragen. 😛

Wat gaat er dus nu echt gebeuren?

1. Het ‘restafval’ wordt in plaats van 1x per twee weken nog maar 1x per VIER weken opgehaald.
2. Voor ‘grof restafval’ (wat niet in de containers past) wordt per ophaalbeurt € 20 berekend, wat tot heden gratis werd opgehaald. Het zelf wegbrengen naar het afvalbrengstation blijft wel gratis.

Ad 1: elke vier weken ophalen

Toen ik nog met mijn gezin (4 personen) verkeerde hadden we echt wel elke twee weken een (bijna) volle grijze container. Ik weet niet zeker of beter scheiden van plastic dat veel had veranderd. Er zijn namelijk zo veel dingen die je continu weggooit… Oud of kapot speelgoed, luiers (!), veranderingen in huis waarvan het afval in de container past… De ene keer meer dan de andere maar het gaat toch continu door.
Voor (grotere) gezinnen lijkt me dit dus al een moeilijke opgave, om het te redden met 1x in de vier weken.

Zelf ben ik nu alleen en heb normaliter niet meer zo veel afval natuurlijk. Met mijn manier van ‘scheiden’ (niet dus…) heb ik 1x in de vier weken een (bijna) volle container.
Ik zou er dus mee kunnen leven.
Als ik dan ook elke vier weken die container langs de straat KAN zetten!
Nu voel ik me af en toe wel eens zo slecht, dat ik het uitstel. Maar dan komen ze over twee weken toch al weer dus red ik het wel. Als dit dan pas over VIER weken gebeurt… vrees ik soms wel eens een overschot aan afval te hebben wat ik niet meer kwijt kan.
Dat donder ik dan wel een poosje in de berging… Maar fijn voelt dit niet.
Voor mensen met beperkingen levert dit een extra druk op. Niet goed!

Ad 2: Betalen voor ophalen ‘grof afval’

Voorheen kon je het grotere afval wat niet in de grijze container past opgeven bij HVC en dan kwamen ze dat op afspraak gratis ophalen. Nu ja, gratis… Iedereen betaalt dit natuurlijk gewoon in de gebruikelijke afvalstoffenheffing van de Gemeente.
Het was vooral een extra service om zwerfafval te voorkomen, als mensen het gewoon op straat donderen in veel gevallen… (Wat toch nog altijd voorkwam!)
Hierop wil men dus ook bezuinigen bij de Gemeente Dordrecht, door daar nu apart € 20 per ophaalbeurt voor te rekenen.
Een flink bedrag voor met name de minima…

In Dordrecht kwam er vrij snel een protest naar buiten van twee in het stadscentrum wonende zussen, die dit oneerlijk vinden. Ze hebben nooit een auto gehad (bewust!) en kunnen het dus niet zelf wegbrengen naar het afvalstation.
En ze voelen zich daarom nu bedrogen dat ze enerzijds besparen door geen auto te gebruiken maar anderzijds te moeten betalen voor deze service.
Hier heb ik wel enig begrip voor maar voel het wat vergezocht.
Het grootste probleem heb ik met de kosten die velen zullen weigeren te betalen.

Ook ik heb moeite met het zelf wegbrengen van grof afval. Hoewel ik nog wel een auto heb, zal het daarin sjouwen van echt grotere dingen (meubels, matrassen, etc.) voor mij onmogelijk zijn.
Ik zal al blij zijn om het buiten op de stoep te kunnen krijgen…
En daar moet ik dan € 20 voor betalen? Dat is voor mij heel veel geld.

Ik verwacht dat hierdoor juist veel meer zwerfafval op straat zal komen.
Mensen die hun grove afval gewoon ergens naast containers donderen of simpelweg in de bosjes of parken… Dat gebeurt nu namelijk al!
Ik volg enkele personen die als vrijwilliger jarenlang bepaalde wijken hielpen ‘schoon’ te houden met de doorlopende actie om zwerfafval op te pakken en weg te gooien. Kostte de Gemeente en het afvalbedrijf niets… Enige hulp en soms extra voorzieningen waren echter onbespreekbaar.
Hoewel deze vrijwillige initiatieven door de hele Gemeente door werden toegejuicht… stond daar geen enkele blijk van waardering tegenover. De meesten stoppen daar dan ook snel mee.
Vooral in sommige wijken was het dweilen met de kraan open.
Wat zal dit nieuwe afvalbeleid dan gaan opleveren?
Denk eens aan beelden van de ‘getto’s’ in New York, die je altijd in films ziet?
Ondenkbaar in Nederland? Dan woon je zeker niet in Rotterdam, Amsterdam of veel achterstandswijken in andere Gemeenten zoals Dordrecht…

De gevolgen van dit nieuwe afvalbeleid zullen desastreus zijn en veel zwakkeren in de problemen brengen. Het is asociaal beleid!
Terwijl dit met een (eenmalige) extra investering allemaal zo makkelijk opgelost kan worden.

Afval voorkomen

Natuurlijk blijf ik bij mijn eerdere standpunt:
Nu we zo goed weten welk afval een probleem vormt in de wereld, moeten we voorkomen dat dit nog op de markt komt.
Fabrieken moeten werken aan uitsluitend wel afbreekbaar plastic en vele andere materialen die herbruikbaar zijn en stoppen met de huidige (winstgevende!) rotzooi.
Dat zou wereldwijd geëist moeten worden door alle overheden op straffe van sancties en sluitingen van de producenten. Er bestaat namelijk al afbreekbaar plastic maar wordt mogelijk door de kosten nog niet overal toegepast. Dagelijks werkt de wetenschap natuurlijk nog aan verbeteringen.
Daar moet energie (en eventueel weer dat onnodige geld…) aan besteed worden.
En niet de zwakke massa 100% verantwoordelijk houden voor de afvalberg die zij zogenaamd bewust creëren.
Ik denk dat veel mensen dit toch wel begrijpen en bewust zo goed mogelijk proberen te doen en overal aan mee willen werken. Maar velen kunnen dat niet. Het probleem wordt zo dus niet opgelost maar alleen vergroot.

Tenslotte

Dit artikel schrijf ik bewust vandaag omdat ik hiervoor vanmorgen de nodige inspiratie heb gekregen door het eerste probleem waar ik zelf tegenaan liep.
De Gemeente Dordrecht had aangegeven vanaf april met het nieuwe beleid te starten.
Vandaag was weer de (nu nog) tweewekelijkse leging van de grijze containers.
Volgens de kalender zou op 31 maart de volgende zijn en dat is nog geen april.
Ik overwoog daarom vanmorgen even niet naar buiten te gaan om mijn 2/3 volle container aan te bieden maar het was droog en ik voelde me niet zo slecht dus heb het wel gedaan.
Toen ging ik direct even zoeken op de site van HVC wat de (nieuwe) kalender nu aangeeft.
Er is beloofd dat we tijdig informatie kunnen verwachten in onze brievenbus over dit nieuwe beleid.
Niet gehad nog… Mogelijk wachten ze tot na de verkiezingen… 😛
En wat blijkt? Op 31 maart wordt GEEN restafval opgehaald maar gft, wat ze op de vrijgekomen dagen nu tijdelijk extra gaan ophalen, dus 3x per vier weken in plaats van 2x.
Pas twee weken daarna wordt het restafval pas weer opgehaald.

Afgezien dat ze feitelijk een week te vroeg zijn begonnen in mijn straat/wijk met het nieuwe beleid; ze hebben hierover NIET tijdig geïnformeerd.
Als ik het nu niet toch had gedaan (en zelf had opgezocht) had ik over 2 weken met een volle container gezeten en de weken daarna afval buiten de container moeten bewaren…

En reken er maar op: over twee weken zullen velen gewoon de grijze container neerzetten.
Want bijna niemand zoekt zelf informatie op en als de berichtgeving van HVC te laat komt, houden ze daar geen rekening mee.
Het wordt een chaos de komende weken in Dordrecht. Daar kan je op rekenen.

Mogelijk kom ik hierop nog terug in een komende Restflits.

Ik blijf er bij dat ik dit nieuwe afvalbeleid van (ten minste) mijn Gemeente Dordrecht asociaal vind en geen probleem zal oplossen maar extra problemen zal veroorzaken.
De enige winnaar is de Gemeente zelf die nu mogelijk bezuinigt op het verwerken van afval door HVC. Onaanvaardbaar.

Dit bericht is geplaatst in Column, Cultuurfilosofie, Opmerkelijk Nieuws, Persoonlijk met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie