‘Wat de boer niet kent, vreet die niet!’

De meeste Nederlanders zijn ‘domme boeren’!

Deze ondertitel zou eigenlijk de hoofdtitel moeten zijn, maar dan zou de verwijzing naar de bekende uitdrukking vermoedelijk niet begrepen worden.
Tegenwoordig moet je als ‘schrijvert’ erg helder zijn in je bewoordingen, anders wordt alles verkeerd begrepen, anders uitgelegd en vervolgens massaal opgeklopt bij het meestal door de media opgefokte publiek.
Dat zie ik dagelijks gebeuren in alle media die ik volg.
Dus waarom zouden mijn lezers opeens allemaal mijn woorden perfect interpreteren?
Het grootste deel van mijn potentiële lezers (Nederlandstalig, dus voornamelijk Nederlanders) zijn immers ‘domme boeren’.

Waar ben ik nu weer mee bezig?
Frustraties uiten tegen mijn lezers?
Nou ja…
Soms lucht dat wel op ja. 😉
Even lekker iedereen ‘verrot schelden’, ‘voor rotte vis uitmaken’, ‘uitkafferen’, ‘stijf vloeken’ en natuurlijk van alles slechts toewensen… Pfff… Als ik mijn opgekropte driften even kan uiten, voel ik me daarna altijd heel erg opgelucht. 🙂
Maar het benoemen van vrijwel iedereen die dit leest als zijnde ‘domme boeren’ is niet bedoeld om mijn opgestapelde en opgekropte driften even te ventileren.
Daar heb ik de laatste tijd eigenlijk nooit meer last van.
Wel van de (blijvende) frustraties maar niet meer van die driften.
Alle negatieve gedachten komen en gaan… als vanzelf.
Maar zo af en toe voel ik me toch geroepen om even mijn onvrede te uiten over misverstanden (ook om me heen) die onze (belevings-) wereld vergiftigen en almaar slechter maken.
Een proces wat naar mijn gevoel decennialang gaande is en misschien wel eens binnenkort tot een excessief hoogtepunt kan komen.

Jullie willen dit niet weten:

Het gaat natuurlijk om conflicten die er in de maatschappij steeds vaker ontstaan over onderwerpen waar we voor of tegen zijn. Die conflicten worden (meestal) in de media uitgevochten maar versterken hierdoor de negatieve stemmingmakerij. Wat er voor de meesten voor zorgt dat er foute en soms zelfs desastreuze diepgewortelde meningen ontstaan.
Meningen die niet alleen mondiaal, maar ook lokaal en zelfs direct rondom ons tot grote conflicten kunnen leiden. Ofwel concrete gewelddadige (buren-) ruzies met slachtoffers.
Ik voel dit aankomen.
Ook heb ik hier altijd al voor gewaarschuwd maar uiteraard nam ook vroeger niemand die ‘notoire zwartkijker’ serieus.

Er zijn belangrijke onderwerpen die ons allen feitelijk aangaan maar waarover de meningen zo sterk fout en negatief zijn beïnvloed (ik noem het liever ‘geïndoctrineerd’) dat deze absoluut tot conflicten gaan leiden.
Ik wil ze graag voor je opsommen. “Open deuren…” hoor ik bij voorbaat nu al zeggen…
Echt waar joh???

Etnische en culturele verschillen zitten heel diepgeworteld

Dit is de meest voor de hand liggende mening.
Waarover veel Nederlanders echter niet eerlijk en oprecht zijn naar buiten toe!
De meesten houden hun (echte!) mening voor zich omdat het tegenwoordig niet meer kan en geaccepteerd wordt. Wat de mening echter niet verzacht…
De gemiddelde mening over immigranten en al decennia lang in onze steden wonende massa’s mensen uit andere landen met heel andere culturen dan wij als ‘boerenvolkje’ gewend zijn.
Dat begon al met de Indonesiërs na de onafhankelijkheidsstrijd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog…
En met de Surinamers, Molukken, Turken, Marokkanen en Chinezen maar ook Duitsers (!), Polen, Syriërs, Italianen, Afghanen, Tunesiërs, Eritreeërs en verdwaalde Vlaamse Belgen hebben we er heel erg veel vaak nieuwe culturele bevolkingsgroepen bij gekregen.
Nu heeft de ene groep uiteraard veel meer of minder impact op onze eigen cultuur maar het feit is wel dat heel veel ‘verstokte Hollanders’ moeite hebben om alles nog uit elkaar te houden.
Laat staan om te begrijpen wat een buurman uit een Moslim-cultuur voor eigen gewoonten heeft.
Om maar helemaal niet te spreken over het werkelijk krijgen van respect voor die andere culturen!
Integendeel! Veruit de meeste mensen gaan dit uit de weg, ontkennen de (directe) invloed en zolang ze er niets mee te maken krijgen, blijft het een ‘aparte wereld’.
Hoezeer die ook al verweven is…
Ook personeel van vele bedrijven en instanties wordt al gevormd door deze culturen!
Hoe kan je ze dan nog volledig los zien van onze eigen oude ‘calvinistische’ boerencultuur?
Dat kan niet. Maar de meeste mensen weigeren dat te geloven, te zien en te accepteren.
Met als gevolg blijvende misverstanden over onderwerpen die door de andere culturen anders worden geïnterpreteerd.

Grote evolutionaire verschillen in seksuele beleving tussen mannen en vrouwen

Hoewel dit een ‘rode draad’ is op deze blogsite, staat dit zeker niet los van alle grote misverstanden tussen mensen rondom ons heen. Het is niet alleen mijn probleem!
Hoewel vele lezers dit vermoedelijk wel zo zien als ze een zeldzaam kijkje wagen in mijn ‘Avontuur’…
Dit is een mondiaal probleem wat zich heden ten dage heeft ontwikkeld tot een direct menselijk conflict rondom ons. Want (veel) vrouwen vertrouwen mannen niet meer
(o.a. ‘#metoo’) en er wordt een grote maatschappelijke druk uitgeoefend op ons allemaal om die zogenaamde ongelijkheid tussen jongens en meisjes; mannen en vrouwen, de wereld uit te helpen.
Verloren moeite. Groot misverstand.
Die ongelijkheid is namelijk ingebakken in ons DNA. Evolutionair bepaald.
Alleen langdurige aanpassingen van onze levenswijzen kunnen onze ingebakken gevoelens (en daardoor gedragingen) blijvend beïnvloeden. En daar gaan generaties overheen.

“Nee,” zegt de starre betweter: “mannen moeten NU veranderen. Genoeg is genoeg.
En seksueel actieve vrouwen moeten stoppen met zichzelf wijs te maken dat hun ‘sletterige’ gedrag een eigen keuze is. Het is geïndoctrineerd door mannen en afkomstig uit de eeuwenlange tirannie van de mannencultuur.”

Hoe ik denk over deze gruwelijke mensonterende en tegennatuurlijke misverstanden…
Zal een duidelijke open deur zijn. Lees verdomme mijn artikelen!
Maar dan nog zal zal een meerderheid van de lezers dit nog steeds mijn probleem vinden.
Waarvoor ik zelf een oplossing zal moeten vinden…
De overige miljarden mannen?
Oh ja… Een ‘broodje aap’ verhaal.
Wacht maar af tot ook dit tot zoveel nieuw (seksueel) geweld zal leiden dat er geen mens meer kan ontsnappen aan een diepe heroverweging van dit grote menselijke misverstand.

Geld blijft de voornaamste oorzaak van criminaliteit in de wereld

Ook dit propageer ik al bijna mijn hele leven. Meerdere artikelen over geschreven.
Maar de mensen die heel helder en weloverwogen propaganda maken voor een betere toekomst en dus de geldloze maatschappij worden allemaal weggehoond. En ze zijn zwaar in de minderheid.
Zelfs hele organisaties die dit propageren worden genegeerd.
Want geld… Dat is waar de mondiale economie op draait!
Zonder geld geen economie meer! En stort de beschaving in elkaar! Toch?

Fout. Hoewel het zo logisch leek, in den beginne… Toen de mens begon met (ruil-) handel.
Iedereen moet iets betalen voor wat die krijgt.
En andersom moet iedereen beloond worden voor wat die voor een ander doet.
Tot de mens meer wilde dan strikt noodzakelijk…
En dat is al sinds mensenheugenis zo.

De mens is van nature dan wel een sociaal wezen. De meesten hebben iemand nodig.
Een vriend, levenspartner, groep om bij te horen.
Zeker door de voortdurende aanwas van de wereldbevolking kan vrijwel niemand meer om andere mensen heen.
Maar ondanks dit sociale ‘gevoel’ heeft er ook altijd iets van een competitiedrang bestaan.
Er zijn maar weinig mensen die volledig tevreden zijn als ze exact hetzelfde hebben als hun medemensen. Zeker door de voornamelijk kapitalistisch ingerichte economieën (de meeste tegenwoordig en waar niet daar heerst een dictatuur…) is de bezitsdrang aangewakkerd.
En dan geldt – mondiaal gezien – simpelweg het recht van de sterkste.
En wordt automatisch criminaliteit gestimuleerd en in stand gehouden!
Alleen maar door het bestaan van geld!
Want waarom zou je daar ‘eerlijk’ en alleen maar hard voor werken… als je het ook kunt stelen of door manipulatie van zwakkeren zodanig kunt verdelen dat je daar financieel beter van wordt?

In alle lagen van de bevolking is het hebben van geld het belangrijkste doel in het leven geworden.
En ik zie het daarom heel erg simpel:
Als mijn buurman meent meer te moeten hebben dan ik omdat hij er “hard voor werkt” en overtuigd is dat ik geen recht zou hebben op enige vorm van inkomsten omdat ik dat niet doe…
Dan is mijn buurman onbewust een crimineel omdat hij mij het leven niet gunt.
Hij zal me nog net niet zelf ombrengen…
Maar als ik het leven zal laten dan zal hij daar vrede mee hebben omdat er weer een ‘parasiet’ minder op aarde is.

Dit is het gevolg van de heerschappij van het geld en dus van de bezitsdrang.

Vermoedelijk zullen de meeste lezers het hier absoluut niet mee eens zijn.
Verdrietig… Want de meesten zien dit echt helemaal fout.

The war on drugs – Een aanslag op de rechten van de mens

Over drugs heb ik (misschien vreemd genoeg, gezien mijn worstelingen met alcohol) recentelijk niet zo veel geschreven.
Mijn laatste ‘echte’ artikel – ‘Softdrugs in Nederland – Legaliseren of niet?’ – stamt al uit 2005 (!) en sinds die tijd is er echt veel gebeurd.
Niet alleen zijn er inmiddels veel meer onderzoeken gedaan naar de werking van drugs, zijn er nieuwe drugs bijgekomen en is er nieuw wettelijk beleid ontwikkeld maar ook is mijn persoonlijke mening over (verantwoord) drugsgebruik danig veranderd.
Eigenlijk ben ik het met mijn eigen conclusie uit 2005 niet meer eens.
En dat terwijl om me heen ‘The war on drugs’ in alle hevigheid is losgebarsten.
Met de inzichten die ik door de jaren heen heb verworven, ben ik op zekere hoogte tegenwoordig juist wel voor een veel liberaler beleid rondom drugsgebruik en daardoor meer voor dan tegen legalisatie van bepaalde soorten drugs.
Hoewel ik nog wel twijfel aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de meeste gebruikers.
Die is volgens mij nog niet erg hoog in te schatten…
Maar daarom ook zou legalisatie tegelijk gepaard moeten gaan met duidelijke regulatie van de (legale) verkoop in gespecialiseerde winkels, zoals dat nu feitelijk ook al vele jaren geldt voor sterke drank. Dit mag in Nederland ook niet in de supermarkt verkocht worden maar alleen in de slijterij.
(Terwijl dat in mijn favoriete ‘tweede vaderland’ Kroatië bijvoorbeeld nog wel mag…)
Regels moeten er zijn om massale verkoop onder mensen die de verantwoording niet kunnen dragen te reguleren en controleren. Hoewel dat nu in onze huidige slijterijen natuurlijk ook niet voldoende gebeurt… Elke (potentiële) alcoholist mag grenzeloos liters sterke drank inslaan, als die niet laveloos aan de kassa staat…
Voel je het pijnpunt?

Over de verkoop van drogerende middelen waaraan (bewezen) gevaren kleven bij overmatig gebruik, zouden wat mij betreft veel beter regulerende afspraken gemaakt moeten worden met alle gespecialiseerde verkooppunten. Te noemen de slijterijen, ‘coffeeshops’, ‘smartshops’ en mogelijk nieuwe in leven te roepen speciale verkooppunten waar alle gelegaliseerde drogerende middelen verkocht mogen worden. Waartoe wat mij betreft ook (uitsluitend) goedgekeurde momenteel illegale middelen kunnen behoren, zoals XTC, lachgas (wat juist nu verboden dreigt te worden), bepaalde paddo’s, DMT (ayahuasca), cocaïne (!) en mogelijk andere middelen waarvan bij incidenteel en beperkt gebruik een zekere heilzame werking bekend is.
Of die werking nu slechts (?) stemmings- dan wel gezondheidsverbeterend is, doet er dan niet toe.

Ik ben tegenwoordig van mening dat het een mondiaal mensenrecht zou moeten zijn als mensen gebruik willen maken van bepaalde natuurlijke of gefabriceerde drogerende, stimulerende en genotsmiddelen.
Al vanaf het begin van de mensheid hebben natuurvolkeren ontdekt dat bijvoorbeeld het eten van bepaalde planten (of slechts het kauwen erop!) een bepaalde goede of prettige uitwerking heeft.
Zo is het kauwen op bladeren van de cokaplant uitgegroeid tot het fabrieksproduct cocaïne en zou het – mits beperkt en in kleine mate – bij recreatief gebruik onder goede controle geen enkel probleem op moeten leveren voor de maatschappij.
Juist de illegaliteit heeft het in de bekende maffiose regionen gedrukt en hierdoor is ook de prijs omhoog gestuwd.
Legalisering en regulering zou alle criminaliteit overbodig maken en (verslavings-) slachtoffers voorkomen.
En zo geldt dat feitelijk voor alle bekende onderzochte drugs, die ook bewezen heilzame effecten kunnen hebben op de verantwoordelijke gebruikers.

Al die verantwoordelijke gebruikers juist bestraffen voor hun bezit en gebruik van die middelen, is een inperking van de rechten van de mens.

Als recent praktijkvoorbeeld benoem ik graag het gebruik van ayahuasca.
Net als de (uitzonderlijke) excessen rondom het gebruik van lachgas is ook het aanbieden van ayahuasca recentelijk ter discussie gekomen en op dit moment wordt gewerkt aan een algeheel verbod op verstrekking en gebruik, ook in begeleide therapeutische sessies.
Er is duidelijk zo weinig kennis van deze sessies dat het kaf niet van het koren gescheiden kan worden en men daarom alles maar wil verbieden…
Beschamend! Terwijl ik nu zo duidelijk van mijn beide kinderen heb begrepen dat zij zo veel baat hebben gehad bij het (twee maal) deelnemen aan een weekend ‘workshop’ ayahuasca.
Vooral voor mensen die persoonlijke (psychiatrische) problemen hebben, verslavingsproblemen of op elke andere wijze ‘op zoek zijn’ naar hun ware zelf, zijn deze sessies zeer heilzaam!
En omdat deze worden gegeven door goed opgeleide en ervaren therapeuten is de kans op eventuele slechte gevolgen voor de gezondheid minimaal. Maar natuurlijk kan overal wel eens iets misgaan.
Op sportvelden zakken ook mensen in elkaar die sterven aan een hartaanval…
Was dat de schuld van overdadige sportbeoefening?
Alle sport dan maar verbieden, zou ik zeggen…

De manier waarop nu wordt omgegaan met de aanpak van middelen waarvan de werking nog niet voldoende (en dus afdoende) is onderzocht en onderbouwd, is mensonterend.
Alleen de excessen, gestimuleerd door onkundig gebruik of juist de criminele invloeden, worden als maat gehanteerd voor de totale beleidsvorming.
Zodat de berichtgevingen in de media vrijwel allemaal ook gebaseerd zijn op die excessen en dus op foute veronderstellingen. Waardoor nu ‘iedereen’ denkt dat (veel) drugs slecht zijn.

Hiermee is het fenomeen onder de verzamelnaam ‘drugs’ wat mij betreft juist het schoolvoorbeeld van ‘domheid’, waaraan de grote meerderheid zich schuldig maakt.
Of het nu over alcohol gaat, het roken van wiet of het gebruik van cocaïne.
We kennen het niet… (ik kende het ook niet, wist niks maar dacht wel een mening te kunnen hebben in 2005…) dus willen we het niet ‘vreten’.
Of we denken door een eigen (in-)directe excessieve ervaring dat het slecht is voor iedereen.
Ook dit is ‘domheid’ puur door onwetendheid en het ontbreken van de bereidheid om verder te kijken dan de gegroeide oogkleppen.

Conclusie

De opsomming van deze vier grote misverstanden waar eigenlijk bijna iedereen een verkeerde opvatting over heeft – omdat ze niet alles begrijpen, weten en… WILLEN weten! – is slechts een beperkte keuze. Omdat ze mij toevallig persoonlijk raken en ik vaak in onmogelijke discussies terecht kom die ik nooit kan winnen. Ik tegen de Rest van de Woeste Wilde Woestijn…
In de ‘samenleving’ gaat het natuurlijk om veel meer onderwerpen waar mensen (verankerde) meningen over hebben. Waar eerlijke en open discussies misschien tot beter inzicht zouden kunnen leiden. En waarna er door meer begrip meer verdraagzaamheid en zelfs respect zou kunnen ontstaan. Want dat is nodig in elke ‘SAMENleving’…
Helaas wordt dit ook tegengehouden door de jarenlange gestimuleerde individualisering. Wat weer een gevolg is van de competitiedrang door de bezitsdrang…
Bij mij zijn de ‘kwartjes’ al jaren geleden gevallen.
Maar ik vrees dat zelfs deze zo heldere verklaring voor de hedendaagse situatie bij weinig mensen ook een ‘kwartje’ doet vallen…
Als ik echter helemaal geen hoop meer zou hebben in verbetering, zou ik niets meer schrijven en mezelf ook ‘verankeren’ in mijn bunker…
Soms hoor ik ook wel eens opbeurende geluiden van mensen die ook zien dat het niet goed gaat.
Alleen zijn die mensen net zoals ik vroeger was: bang om helemaal alleen komen te staan.
Niet meer bij ‘de groep’ te horen. Een ‘outcast’ te worden.
Ik geloof dat er veel meer ‘onderhonden’ zijn net als ik die juist wachten op veranderingen.
Maar die nog niet weten wat ze moeten doen.
Nou… Misschien eens wat vaker ‘tegendraads’ stemmen en meningen uiten.
Hoewel de politiek unaniem de oude misverstanden in stand houdt (geen partij uitgezonderd) is het misschien eens handig om in ieder geval niet het huidige kapitalistische kartel te blijven steunen.
Daarin zitten namelijk de wortels van alle kwaad, weet je nog?
Als daar eindelijk eens veranderingen in ontstaan, komt er misschien weer wat lucht om normaal adem te kunnen halen. En te gaan denken aan andere wegen.
Want er zijn echt zo veel meer wegen… die naar een eerlijke en respectvolle samenleving leiden.
Als we maar eerst naar elkaar gaan luisteren en ieders individuele mening serieus nemen.
Dat is al een heel goed begin!

En ook dit is een van de belangrijkste redenen dat ik blijf schrijven voor mijn ‘Avontuur’.

Dit bericht is geplaatst in Column, Cultuurfilosofie met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie