Alle mensen zijn seksueel

Kinderen zijn (ook) seksueel

Deze ondertitel heb ik al eens eerder gebruikt maar dan als de titel van een alinea binnen het uitgebreide artikel ‘Pedofilie – het document’.
Eigenlijk zou ik zo deze hele alinea eruit kunnen lichten en dit als afzonderlijk artikel hier plaatsen maar dat zou te simpel zijn en ook niet volledig in wat ik er nu mee wil zeggen.
Wel link ik naar die alinea omdat het wel de basis is waarop ik nu voortborduur.

Seksualiteit blijft voor mij een rode draad en onlangs zag ik weer aardig actueel nieuws langskomen over jongeren die in een onderzoek aangeven dat zij ‘de seksuele voorlichting op scholen onvolledig vinden’.
Geweldig! Dan hoor je het eens van de nieuwe generatie zelf!
Tegenwoordig hebben ze dan gelukkig de ruimte om hun mening te kunnen maar ook durven geven. Dat is dan wel weer veranderd ten opzichte van mijn tienertijd.
Maar gelukkig dus dat ook de jongeren zelf nu wel beseffen dat er zoveel meer is te zeggen over seksualiteit dan alleen die geijkte anatomie en informatie over anticonceptie en SOA’s.
Vooral het gevoelsaspect ontbreekt:
“Waarom hoor je nooit iets over hoe leuk seks kan zijn voor jezelf en de ander?”
Want van huis uit hebben ze ook nooit meegekregen waarom mensen eigenlijk seks doen en hoe ze daar (als opgroeiend kind, als puber) mee om moeten gaan.
Dan hebben ze op de middelbare school opeens vaak last van ‘ontploffende hormonen’ maar dan weten ze daar geen raad mee! Of ze onderdrukken hun gevoelens of ze geven daar juist ongeremd en ongecontroleerd aan toe… Maar zo ‘logisch’ als het allemaal fysiek wordt voorgesteld in de standaard methodes is het niet in de seksuele praktijk.
Een gemiste kans in de vroegere jeugd, waar ik het al heel vaak over heb gehad.
Toch doe ik dat nu weer.
Omdat ik de ‘seksualiteit van de mens’ weer op een voetstuk wil plaatsen.
De seksualiteit van alle mensen! Ook kinderen.
Want kinderen zijn zoals altijd weer ‘de kinderen van de rekening’ die we ze laten betalen voor de nieuwe angstcultuur, die we met z’n allen creëren rondom de veiligheid tegen seksueel misbruik en mishandeling.
Wat op zich natuurlijk geweldig is maar de ‘cocon’ die we hierdoor om hen heen bouwen schermt kinderen niet alleen af van seksuele kwaadaardigheid maar onthoudt ze tevens volledig van de nodige gezonde seksuele beleving. Die van nature al heel jong kan beginnen!

Alle levende wezens zijn seksueel

Dit had ook boven het artikel kunnen staan.
Want mensen zijn natuurlijk niet de enige wezens op aarde die te maken hebben met seksualiteit!
Er zijn ook nog de dieren, die met meestal de zelfde duidelijke scheiding tussen ‘mannetjes’ en ‘vrouwtjes’ ook hun (instinctieve) seksuele behoeften hebben.
Natuurlijk ‘slechts’ voor de voortplanting? Zul je dan zeggen.
Daar zijn die instincten natuurlijk wel voor bedoeld.
Maar ook de dierlijke seksuele organen zorgen voor meer dan alleen het ‘planten van zaadjes’.
Ik heb eerlijk gezegd niet gezocht naar studies die bewijzen dat ook dieren ‘genieten’ van de seks.
Het zal ongetwijfeld minder fantasievol worden beleefd dan mensen dat kunnen, met al hun variaties in omstandigheden, standjes, speeltjes en (vrije) partnerkeuzes. Maar ook dit is onder invloed van aangeleerde eigenschappen te beïnvloeden.
Daar heb ik dan wel eens ‘natuurfilms’ over gezien, waarin voornamelijk honden, paarden en mensen voorkwamen…
Dan mag iedereen denken en zeggen wat die wil maar als dieren in harmonie met hun ‘baasjes’ bepaalde ‘kunstjes’ aanleren dan kunnen ze daar echt vrolijk van zijn.
En paarden of honden die een orgasme krijgen voelen dan ook fysiek iets dergelijks als mensen dat doen. Het is dan misschien onnatuurlijk want niet volgens puur instinct maar dat is het opzitten en pootjes geven ook niet. Dan praat ik al helemaal niet van circusdieren… Maar dat is tegenwoordig dan ook onderhevig aan discussies of dit feitelijk ook geen mishandeling is…
Ik zeg: als een dier goed wordt behandeld; met liefde en zonder tekortkomingen dan genieten ook dieren die iets hebben aangeleerd van hun leven.
Het cruciale punt is alleen dat je van een dier niet kunt merken of het altijd zin heeft om iets te doen… Formeel instemmen met bepaalde (seksuele) handelingen kan dus niet.
Dat dit punt als leidraad wordt genomen om al dan niet te spreken van misbruik is daarom een goed uitgangspunt. Bij dieren blijft dit vooralsnog te vaag om het goed te keuren.
We kunnen simpelweg niet aan de dieren vragen of ze instemden met de handelingen die ze hebben verricht.
Bij kinderen wordt dit vanaf een bepaalde leeftijd al wat duidelijker.
Maar dan komt er iets heel anders om de hoek kijken, waar vrijwel de meeste mensen niet aan denken:
Leren we kinderen dingen als ‘kunstje’ of omdat ze daarmee ‘wijzer’, ‘handiger’, ‘slimmer’, ‘sterker’ of ‘gezonder’ kunnen worden?
Hier nu gaat dit artikel over.

Is alle (kinderlijke) seksualiteit natuurlijk?

Over ons (het menselijk) gedrag wordt ontelbaar veel geschreven. Van dikke boeken, kleine artikelen, persoonlijke columns en (nog persoonlijker) meningen in de sociale media…
Iedereen vindt wel iets van het gedrag van een ander.
Als we dat afkeuren dan vragen we ons (vaak) openlijk af of die persoon ooit wel eens iets geleerd heeft in zijn of haar miserabele leven…
Want “zoiets doe je toch niet!”
Waarom we dat vinden? En (zogenaamd) zo goed beter weten?
Ik durf te zeggen dat we het meeste van wat we doen gewoon hebben aangeleerd.
Vanaf de primaire opvoeding in onze kindertijd tot op heden; feitelijk leren we voortdurend.
We leren woorden om te praten – hoe meer we leren, hoe meer we kunnen begrijpen wat andere mensen zeggen en schrijven –, we leren met mes en vork te eten omdat dit (in gezelschap?) ‘netjes’ is – hoewel dit al discutabel is! – en we leren onbewust miljoenen andere dingen waar we meestal niet bij stilstaan.
Maar zijn die miljoenen dingen allemaal ‘natuurlijk’?
Echt niet!
De meeste dingen zijn alleen maar handig omdat je daarmee ‘verder’ kan in het (moderne) leven of zijn gewoon met elkaar afgesproken omdat we zonder kennis van die dingen in een ongecontroleerde puinhoop terecht zouden komen.
Bij ‘natuurlijke’ dingen moet je denken aan dingen om te overleven en basaal ‘plezier’ van te beleven.
Zoals eten en drinken (omdat je zonder dat gewoon dood gaat…) en bescherming tegen de natuurlijke elementen (een dak boven je hoofd, kleding).
Maar ook de drang om als soort te overleven is een basale vorm van kennis: de voortplanting.
Bij de dieren is dit dan voornamelijk instinctief ingebakken maar bij mensen is daar een belangrijke extra eigenschap aan gekoppeld: plezier door lustgevoelens.
“Omdat het zo lekker is!”
Hoewel er nog steeds bepaalde bevolkingsgroepen zijn die seks louter zien als een middel tot voortplanting, weet ik toch wel zeker dat het grootste deel van de mensheid seks doet omdat het zo lekker is.
En dan kom ik weer terug op het ‘natuurlijke’ gedrag van de mens:
Seks is een van die natuurlijke gedragingen.
Zolang we niet worden opgevoed, ‘voorgelicht’ of zelfs geïndoctrineerd dat seks niet goed voor je is tot een bepaalde leeftijd of… tot je huwelijk, zullen we als vanzelf ontdekken waar onze geslachtsdelen voor dienen en dat we daar ook plezier mee kunnen beleven.
Wanneer we dat (vanzelf) zullen ontdekken verschilt per mens.
Maar het maakt natuurlijk ook een groot verschil hoe ouders omgaan met naaktheid en seksualiteit in het bijzijn van hun kinderen!
Hier heb ik al eerder over geschreven maar ik moet dit gewoon (helaas) steeds weer herhalen omdat deze basale kennis gewoon bij de meeste mensen ontbreekt.
Of het wordt stelselmatig ontkend. Met drogredenen die niet onderbouwd (kunnen) worden…

Nee, het is NIET schadelijk voor een klein kind als ouders naakt rondlopen.
En het is ook een absolute fabel dat kinderen getraumatiseerd worden als ze hun ouders (of toevallige anderen…) seksuele handelingen zien verrichten.
Alles wat een kind (laten we zeggen van 0 tot pakweg 4 jaar) om zich heen ervaart en waar geen pure boosheid of zelfs agressief gedrag aan is verbonden, dat neemt het kind als ‘normaal’ aan.
Zo zal het ook niet al (veel te?) vroeg willen leren lezen als je naast je kind van 2 jaar een dik boek zit te lezen… Daar is het gewoon nog helemaal niet aan toe!
Met seksualiteit is dat niet anders.
Een klein kind neemt alles om zich heen in zich op en ziet daar geen kwaad in als er geen angstgevoelens aanwezig zijn.
Op een bepaald moment zal elk kind nieuwsgierig worden naar het eigen lichaam en dus ook naar dat plekje tussen de benen.
Want dat het daarmee kan plassen weet het nu wel. Maar waarom is het zo grappig om daar mee te spelen? Heeft het kind dit al eens gezien als ouders dit met elkaar doen?
Of voelt het zelf al dat het best wel een lekker plekje is?
Piemeltjes van jongetjes worden vanaf de babytijd al regelmatig stijf en als peuter kunnen ze snel ontdekken dat het prettig aanvoelt om daarmee te spelen. Net als duim zuigen bij sommigen…
En meisjes ontdekken het prettige plekje (meestal de clitoris) ook al heel vroeg.
Dan wordt daar wrijven al interessant, zeker als ze dit al eens heeft gezien bij iemand anders (meestal moeder, of oudere zus).
Als dit soort handelingen al worden afgeremd (of zelfs stelselmatig afgeleerd!) dan wordt de natuurlijke seksuele ontwikkeling al geblokkeerd!
Ook al zouden kinderen deze handelingen doen als er (onverwacht) visite is, dan nog mag het niet (in de zenuwen) verboden worden omdat je zelf kampt met schaamte…
Als er (nog) veel verschillen zijn in opvattingen over seksualiteit dan zouden ‘anderen’ zich hieraan kunnen storen. Maar leer nu eens dat dit ook aangeleerd gedrag is!
Alles hier draait namelijk om één aangeleerde, vervelende en misplaatste eigenschap:

Schaamte

In dit verband zou ik er zelfs de Bijbel bij kunnen halen want in een wereld zonder zonde zou er geen schaamte meer zijn en zou iedereen nu naakt rond kunnen lopen op de ‘paradijselijke’ aarde.
Helaas bestaat er ook ‘zonde’ (slechtheid) en hebben we ons diverse methodes aangeleerd om ons te beschermen tegen ‘misbruik’ van onze natuurlijke gevoelens en gedachten.
Maar geef toe: in een utopische wereld zijn deze methodes onnatuurlijk. Tegen onze primaire natuur in. Tenzij je overtuigd bent dat slechtheid altijd blijft en zelfs overwint dus dat we ons zullen moeten blijven verdedigen door die cocon om ons heen te bouwen…
Het glas is dus (meer dan) half leeg?
Dat weiger ik te geloven.
Ik ben en blijf overtuigd dat elke mens de natuurlijke balans in evenwicht kan houden.
Het natuurlijke wat seksualiteit voor elke mens is, mag nooit op de ‘zwarte’ kant van de weegschaal terecht komen. Daar wordt geen mens beter en gezonder van. In tegendeel.

We moeten nu eigenlijk eens beginnen met het begin. Net als in de Bijbel, wederom als metaforisch uitgangspunt. In het ‘paradijs’ waren Adam en Eva naakt.
Door toe te geven aan de verleiding van het kwaad (de slang), ontdekten ze het bestaan ervan.
Die nieuwe kennis (van goed én kwaad) maakte hen bang. Door de angst voor het kwaad, zagen ze zich genoodzaakt zich er tegen te beschermen en ze gingen kleding dragen.
Ze hadden ook kunnen besluiten simpelweg niet meer toe te geven aan dat kwade, nu ze wisten dat het bestond. Maar dat was te moeilijk en daarom verlieten ze het paradijs om elders een veilige omgeving te bouwen: hun beschermende ‘cocon’.
Ze schaamden zich voor wat ze hadden misdaan waardoor dit nodig was.
Die schaamte was dus niet nodig geweest!
Als ze de verleiding hadden genegeerd waren goed en kwaad samen gebleven in het paradijs waarin ruimte was voor beide.
Het feit dat het kwaad bestaat valt namelijk niet uit te sluiten of te voorkomen.
Dat ligt verborgen in de vrije keuze die elk mens heeft.
Het doel van de mens is juist om zo goed mogelijk te kiezen, zodat er een ‘paradijselijke’ wereld ontstaat, waarin iedereen gelukkig is.
Niet om alle gevaren om fouten te kunnen maken af te schermen, ontoegankelijk te maken en louter de overtreders af te straffen om duidelijk te maken wat goed is.
Daar leert uiteindelijk niemand van en door te veel goede dingen af te schermen, leeft geen mens meer in balans. En heeft het ‘kwade’ indirect dus altijd gewonnen.

Dat is een flink stuk filosofie om duidelijk te maken dat de mens zo veel mooie dingen door de tijd heen is kwijt geraakt, waardoor een steeds grotere ‘kunstmatige’ cocon ontstaat waarin eigenlijk niemand meer optimaal leeft.

Dit geldt in het verband met dit artikel voor onnodige schaamte.
Schaamte die ons beperkt om onze open, eerlijke en natuurlijke zelf te kunnen zijn.
Schaamte voor onze naaktheid; onze seksualiteit.
Waarom?
Alleen maar omdat er mensen (kunnen) zijn die liever voor de gemakzuchtige (kwade) kant van de balans kiezen en door misbruik te maken van anderen, hun doelen bereiken.
Misbruik bestaat in alle lagen van de samenleving en in alle mogelijke menselijke gedragingen.
Door misbruik te maken van een bepaalde ‘macht of kracht’ kunnen we anderen (zwakkeren) manipuleren. Daarmee bedoel ik dan mensen die functies bekleden waardoor ze macht kunnen uitoefenen maar ook de macht van het geld, van uitgesproken sluwheid of fysieke macht door geweld.
Dit geld dus niet alleen voor seksuele gedragingen maar voor alles; van politiek, bedrijfsculturen, commercie, religie tot alles waarin de menselijke (kunstmatige!) hiërarchie zwaarder weegt dan gemiddeld evenwichtig (dus natuurlijk) gedrag.
Eigenlijk heeft onnatuurlijke macht de gehele mensheid al sinds het paradijs in zijn greep.

Terug van de metafoor naar de dagelijkse realiteit.
Waarin de macht nog altijd oneerlijk verdeeld is. Alle macht!
Ook de seksuele macht als we ons nu schijnbaar moeten realiseren dat de ‘cocons’ niet bestand bleken tegen het voortdurende (mannelijke?) misbruik wat vrouwen en kinderen al sinds mensenheugenis tot slachtoffers maakt.
Daarom zijn er nu wereldwijd verschuivingen zichtbaar waarin vrouwen zich (soms letterlijk) ontdoen van hun ketenen die de hen overheersende mannen ze hadden omgedaan.
De tijd lijkt nu rijp voor het einde van de mannelijke heerschappij.
Eindelijk gelijkheid!
We zien dat op alle niveaus terugkomen:
Vrouwen in Iran die eindelijk een voetbalstadion mogen bezoeken.
Vrouwen in Saoedi-Arabië die eindelijk mogen autorijden.
Diverse ingestelde ‘vrouwenquota’ in belangrijke functies in meerdere (Europese) landen.
Gelijkheid in salariëring wordt in meerdere landen al wettelijk vastgelegd.
In sommige landen moeten vrouwen formeel toestemming geven aan mannen dat ze seks met hen mogen hebben…
Allemaal… om de te lang overheersende (mannelijke) macht te beteugelen en om machtsmisbruik te voorkomen.

Iedereen zal wel zitten te juichen om deze eeuwenlange gekoesterde wens op aarde.
Althans… ‘iedereen’ zijn dan natuurlijk de onderdrukte vrouwen. Want ‘uiteraard’ zullen alle op macht beluste mannen nu wel gaan huilen.
En vermoedelijk zal dit hele artikel en ik als schrijver in het bijzonder door alle (juichende) vrouwen worden verguisd.
“Want die oude vieze witte man die bang is om zijn macht te verliezen.”
Toch hoop ik dat ook deze vrouwen willen doorlezen.
Ik ben namelijk wel degelijk BLIJ dat alle machtsmisbruik nu eindelijk eens aan het licht komt!
Dat we eindelijk realiseren dat de wereld in alle opzichten geregeerd wordt door onnatuurlijke macht.
Ik ben wel degelijk tegen misbruik!
Ook seksueel misbruik natuurlijk! Want elke vorm van misbruik is NIET natuurlijk en schadelijk!

Als alle misbruik uit de wereld zal zijn, dan komt er eindelijk een wereld waarin iedereen zijn en haar natuurlijke zelf kan en mag zijn.
Zonder schaamte.

Maar…
Realiseer nu eens dat alle huidige (nieuwe) regelgeving, wetgeving en opgelegde bescherming op hun beurt ook weer onnatuurlijk zijn. Ook vormen van dwang zijn.
Waardoor er nog steeds geen natuurlijke leefomgeving kan ontstaan.

Leef! – De schaamte voorbij

Eigenlijk begint veel kwaadaardigheid met schaamte…
Want de dief die geld steelt, vindt dat hij dat op een ‘normale’ manier niet kan krijgen. Of dat hij dat te weinig vindt. Feitelijk schaamt hij zich voor zichzelf dat hij minder slim of zelfs überhaupt niet ‘goed’ genoeg is om meer te kunnen hebben. Daarom steelt hij.
De autoritaire chef schaamt zich dat hij niet charismatisch genoeg is om zijn ondergeschikten te overtuigen. Daarom misbruikt hij zijn macht door alle onvolkomenheden van zijn personeel tegen hen te gebruiken. Als ze niet doen wat hij zegt, krijgen ze nooit opslag maar zelfs ontslag.
De aanrander schaamt zich dat hij niet knap en assertief genoeg is om een mooie vrouw te ‘versieren’. Daarom dwingt hij zijn verlangens af door vrouwen ongewenst aan te raken…

Zo kan ik nog pagina’s doorgaan.
Heel veel fout gedrag begint met schaamte.
Een gebrek aan eigenwaarde, zelfrespect en algehele tevredenheid met de eigen situatie, zorgt voor een overdosis aan frustratie. Dit maakt mensen altijd ziek en soms zelfs gevaarlijk.

We hebben al in ‘het fictieve paradijs’ geleerd dat we ons moeten schamen voor ons naakte lichaam.
Omdat het anderen (gefrustreerde zielen) in verleiding brengt.
Daarom durven de meeste mensen zich niet meer naakt te tonen aan anderen.
Dat zit er helemaal ‘ingebakken’.
Als simpele naaktheid al een probleem is… dan is het expliciet elkaar tonen (in woord en daad) van onze seksualiteit dat natuurlijk helemaal.
Los van welke religie dan ook:
De meesten van ons zijn opgevoed met de (kunstmatige) overtuiging dat je naakte lichaam iets is wat je voor jezelf moet bewaren. En voor je (latere) partner. Het moet ‘mysterieus’ blijven.
Een ‘fata morgana’. (…)

Gelukkig zijn er ook altijd mensen geweest die schijt hebben aan al die bullshit (ik zeg het maar gewoon…). Mensen die er ondanks de geldende moraal een eigen overtuiging op na houden en hun leven leiden zoals ze dat zelf willen.
Ingegeven door hun eigen moraal en door de signalen die hun eigen lichaam geeft.
Mensen die genieten van naaktheid en van seks.
Dat verschilt dan weer in de mate van de persoonlijke behoefte.
Wat al begint bij het jonge kind!
Het ene kind begint al met 4 jaar te spelen met zichzelf.
Het andere krijgt daar pas behoefte aan tegen de volwassenheid…
En sommige mensen hebben daar gewoon helemaal geen behoefte aan.
‘Aseksualiteit’ is ook een geaardheid, weet je nog?
In ieder geval roeit iedereen met de riemen die ze hebben binnen de soms verstikkende algehele moraal.
Wat mensen soms ‘naturisten’ of ‘nudisten’ maakt.
Of die mensen doet besluiten om ‘sekswerk’ te gaan doen waarin ze expliciet seksuele handelingen tonen aan anderen. Gewoon omdat ze het fijn vinden! En daarnaast dan misschien ook nog een aardig zakcentje verdienen…
Maar de verleiding van het geld is hier weer een gemene onnatuurlijk factor die materieel bezit aanwakkert… Zodra de commercie zich bemoeit met onze natuurlijke behoefte, dan ligt er al weer misbruik op de loer.
Zo worden mensen die niet van nature graag zichzelf seksueel vertonen toch misleid (en soms zelfs gedwongen!) om dit toch te doen met bepaalde lucratieve vooruitzichten.
Dat is het gevaar wat ook aanwezig is.
Maar over het algemeen kiezen de meeste mensen die zich (graag) naakt en seksueel durven vertonen daar zelf voor.
En daar is niets mis mee!
Als dit nu eens algeheel zou worden geaccepteerd en zelfs gerespecteerd dan zou een groot deel van het ‘exhibitionisme’ al verdwijnen. Mogelijk zelfs niet meer bestaan! Omdat immers niemand zich meer behoeft te schamen en niemand zich meer stoort aan naaktheid en seksueel gedrag.

Het gevaar van misbruik schuilt zich meestal in gefrustreerde zielen die hun machtspositie gebruiken (dus ook misbruiken) om op die manier te krijgen wat gewenst is.
Dit gevaar kan natuurlijk nooit volledig worden uitgesloten.
Zelfs in een ideale samenleving waarin iedereen echt (natuurlijk) ‘gelijk’ is, zullen zieke mensen bestaan. Dat geldt dan voor alle mogelijke misstanden.
Als mensen echter van kind af aan al opgroeien met een evenwichtige zelfkennis en zelfrespect dan zal de angst veel minder worden of zelfs verdwijnen voor die misstanden.
Iedereen weet dan wat er ‘te koop’ is en hoe ziek gedrag herkend kan worden.
Door het verdwijnen van de angst wordt elk mens sterker. Ook (jonge en zogenaamd kwetsbare) vrouwen worden dan sterker en zullen niet snel meer toegeven aan grensoverschrijdend gedrag, puur uit angst!

Er is dus geen enkele legitieme reden te bedenken om kinderen al vanaf het begin van hun leven op te voeden met een gevoel van schaamte of frustratie.
Laat elk kind voor zich ontdekken wat het fijn en lekker vindt om zo door eigen ervaring op een natuurlijke manier te gaan genieten van het eigen lichaam en van het leven.
Als een kind, puber of (jonge) volwassene dan zelf kiest voor een al dan niet seksueel actief leven dan is daar niets mis mee. Want alle mensen zijn seksueel. De een wat meer dan de ander.
Dat is natuurlijk en normaal!

Natuurlijke verschillen

Tenslotte van dit min of meer filosofische artikel over de menselijke seksualiteit wil ik nog één ding benoemen waar ik nog steeds niet dieper op ben ingegaan en wat ik wel steeds beloof:
De (natuurlijke) verschillen tussen mannen en vrouwen.
Want die zijn er wel degelijk! (Natuurlijk…)
Niet alleen uiterlijke verschillen (lol) maar voornamelijk ook het gedrag van mannen en vrouwen verschilt. Puur ingegeven door evolutionaire en genetische factoren.
Daar heb ik inmiddels meerdere goede artikelen over gelezen (ook wetenschappelijke) en daarmee zijn de meeste ‘experts’ het toch wel eens.
Mannen beleven seksuele gevoelens anders – simpeler! – dan vrouwen.
Dan kunnen vrouwen ‘hoog en laag springen’ en van alle daken schreeuwen dat mannen zich (nu eens eindelijk) moeten aanpassen: dat kan simpelweg (nu nog) niet!
Ik ga daar echt later nog dieper op in met een apart artikel.
Maar generaliserend wil ik hier alleen nog zeggen dat mannen makkelijk ‘seksualiseren’ (en hun geliefde ‘object’ – de vrouw – dus in het bijzonder) terwijl vrouwen dat in het algemeen dus juist niet doen. Bij hen telt het gevoel zwaarder dan het fysieke.
Dit is geen ‘fout aangeleerd en dus aan te passen macho gedrag’! Dit is evolutionair natuurlijk.
Het voert veel te ver om hier nu dieper op in te gaan.
Nogmaals: ik beloof hier een volgende keer op terug te komen.
Het valt namelijk best tegen om vanuit mijn eigen ‘masculinisme’ een objectief stuk te schrijven waarbij ik het ‘feminisme’ niet te kort doe. Die balans he… 😉

Conclusie of nawoord

Ik vind het altijd fijn om een lang artikel af te sluiten met een ‘nawoord’, liefst met daarin een duidelijke ‘conclusie’. Maar nu heb ik daar moeite mee.
Omdat het toch weer een min of meer ‘filosoferend’ artikel is geworden.
Hoewel het voor mij wel meer een ‘waarheid’ is waarvan ik overtuigd ben.
Daarom heb ik mijn ‘conclusie’ al in de titel (en ondertitel) gezet: “Alle mensen zijn seksueel”
Dat is een evolutionair en natuurlijk feit. Het hoort bij elk mens!
Wat valt daar dan over te filosoferen?
Nou… Genoeg dus blijkbaar!
Omdat ons schaamtevolle en onnatuurlijk beschermende gedrag te veel van onze natuurlijke zelf afhoudt. De gevolgen maken ons allemaal ‘ziek’ want onnatuurlijk gedrag frustreert.
Helaas is dit zo diep geworteld bij veel mensen dat het moeilijk of zelfs helemaal niet meer gezien wordt. Velen zijn volledig onbewust van hun onnatuurlijke en dus ziek makende overtuigingen.
Ik heb geprobeerd om hier een beetje inzicht in te geven door wat te filosoferen met (Bijbelse) metaforen… Of dit begrepen zal worden weet ik niet.
Ik hoop dat de essentie in ieder geval ergens zal blijven hangen.
Alle mensen worden geboren met onschuldige natuurlijke (seksuele) gevoelens.
Laten we allemaal proberen in te zien dat we die niet mogen onderdrukken en veranderen omdat we bang zijn of ons schamen voor de (‘duivelse’) macht van het kwaad.
Daardoor geven we juist meer ruimte en dus overwicht aan het kwaad op de natuurlijke balans.
Die MOET in evenwicht komen! En blijven.
Dat is waar het hele leven om draait.

 

Dit bericht is geplaatst in Column, Cultuurfilosofie, Seksualiteit met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

2 reacties op Alle mensen zijn seksueel

  1. Pingback: Is een zichtbare ‘camel toe’ pornografisch? | De Rest van het Avontuur

  2. Pingback: Seksualisering is natuurlijk en geen misbruik | De Rest van het Avontuur

Geef een reactie