LHBTI+++ – Artikel 1

Er is de laatste tijd weer de nodige ‘reuring’ in de media met betrekking tot de seksuele rechten van de mens. Natuurlijk was de recente ‘Canal Pride’ in Amsterdam daar de aanleiding voor.
Hier heb ik al over geschreven in het artikel ‘LHBTI…+QAPS+++ Canal (+Pedo?) Pride 2019‘.
Hoewel het hier wat meer gericht was op de pogingen van een ‘pedo-activist’ om toegelaten te worden tot de LHBTI-gemeenschap.
De media zijn ontploft.
Met uiteraard de grootste meerderheid in de (a)sociale media die alle pedofielen nog steeds een gruwelijke dood toewenst maar daar tegenover toch ook wel een flink aantal ‘experts’, ervaringsdeskundigen en godzijdank een handjevol mensen met een gezond verstand, die probeert de massa te overtuigen van de eveneens bestaande geaardheid ‘pedofilie’.
Natuurlijk wordt deze minderheid aan nuancerende mensen op hun beurt gruwelijk verguisd in de media.
Uit eigen ervaring ken ik die gevolgen en ik weet dus wat me te wachten staat in de komende periode…
Maar op dit aspect wil ik nu even niet opnieuw ingaan.
Belangrijker is de algehele basis waarop begrip en respect voor de medemens is gefundeerd.
Met de (nog altijd omstreden) acceptatie van de meeste LHBTI-ers in de maatschappij, waardoor bijvoorbeeld homoseksuelen nu vrijwel overal welkom zijn (in de politiek, de sport, het leger…), lijkt de basis voor volledige gelijkheid gelegd.
Toch is dit voor de belangrijkste LHBTI-groep in Nederland – het COC – nog niet voldoende.
Die wil definitief de voortdurende discriminatie van LHBTI-ers strafbaar stellen door hun rechten expliciet vast te leggen in ‘Artikel 1’ van de grondwet.

Artikel 1

Voor wie de (grond-)wet niet uit zijn hoofd kent… (Een schande natuurlijk! 😉 ):

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.“

Het COC acht het “bijzinnetje ‘… op welke grond dan ook’ onduidelijk en dus onvoldoende”.
Er zou expliciet ‘LHBT-discriminatie in moeten komen en het lijkt erop dat hier nu ook politieke bijval voor is.
Dit onderwerp was blijkbaar al eerder in de Tweede Kamer ter sprake gekomen maar zou destijds nog niet passen bij de ‘heersende maatschappelijke overtuigingen’.
Met de wereldwijd groeiende LHBT-bewegingen maar juist ook soms negatieve invloeden van immigranten en verharde standpunten van sommige landen, zou een meer duidelijke omschrijving de rechten van deze groep echt kunnen verbeteren.

Persoonlijk ben ik hier tegen!
Omdat ik in die ene regel die Artikel 1 behelst alle mensen herken.
ALLE mensen! Eigenlijk zouden de woorden ‘godsdienst, politiek, ras en geslacht’ van mijn part ook weg kunnen. Wat is er namelijk mis met het woord ‘Allen’?
Daarnaast wordt door het COC zelf ook onderscheid gemaakt met de steun voor de door hen keihard benoemde LHBT-ers. Dit omvat nog niet alle seksuele geaardheden omdat ‘pedofilie’ volledig wordt uitgesloten. Pedofielen worden dus doelbewust gediscrimineerd.
De beoogde wijziging van de grondwet zet dus juist keihard aan tot discriminatie en is wat mij betreft onaanvaardbaar.

Dit gezegd hebbende wil ik nu het cruciale punt aangeven waarop alle eventueel misbruik (!) van Artikel 1 is gebaseerd.
Belangrijker dan de discriminatie op gebied van welke levensovertuiging dan ook is het respect en de liefde voor elk levend mens op aarde.
Dat zou de algemene basis voor een grondwet moeten zijn!
Elke detaillering in ‘soort’ werkt polarisatie juist in de hand.
Benoem je ‘godsdienst’ dan zouden atheïsten zich gediscrimineerd kunnen voelen!
Benoem je ‘ras’ dan benadruk je juist de verschillen in de mens!
Benoem je ‘geslacht’ dan maak je verschil in natuurlijke lichaamskenmerken.

De rechten van de mens zouden voor elk mens moeten gelden, zonder daar ook maar iets aan toe te voegen.

Elke categorisering werkt ‘hokjesgeest’ in de hand, wat juist discriminatie is.
Want wie bepaalt de hokjes? En wie er in welk hokje past?
Dit werkt niet en zal altijd tot misverstanden leiden en escaleren.

Vervolg

Eigenlijk wilde ik bij de start van dit artikel de ‘zin en onzin’ van de LHBTI+++-discussies ontrafelen en nuanceren. Omdat er met het benoemen van deze letters – dus categorieën; dus hokjes! – twee begrippen door elkaar worden gehaald.
Namelijk de begrippen: Liefde en Lust.
Omdat ik echter de absolute basis van de rechten van de mens (elk mens!) eerst wilde benoemen, kwam ik hier nog niet aan toe.
Dat doe ik in een volgend artikel.

Artikel 1 volgens Loesje

Dit bericht is geplaatst in Column, Cultuurfilosofie, Opmerkelijk Nieuws met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie