IK OOK – vervolg

Gisteren heb ik het aangekondigd in de Restflits: ik kom toch met een vervolg op mijn eerdere artikel ‘IK OOK’.
En dit is niet zo maar een stukje met opmerkingen…
Hier zal ik proberen mijn visie op seksualiteit en het ‘waarom’ van de misverstanden rond intimidaties, aanrandingen en zelfs verkrachtingen proberen uit te leggen.
Dit wordt eigenlijk een essay.
Uitvoerig. Lang.
Daarom zal ik er een ‘breek’ in aanbrengen om het niet de hele voorpagina van deze blog in beslag te laten nemen. Wie interesse heeft leest dan verder via de ‘Lees verder’ tag.

Inleiding

De wereldwijde #metoo actie (laatste keer dat ik deze hashtag gebruik… 😛 ) heeft een ramp veroorzaakt. Gisteren noemde ik het een lawine met veel slachtoffers.
Vandaag zou ik het bijna een nucleaire ramp willen noemen.
Met miljoenen slachtoffers (want minimaal 1 op de 11 mannen…) die zich niet of nauwelijks kunnen of mogen verdedigen.
De actie kan de natuurlijke seksualiteit van de mens volledig onderuit halen.
Seks kan hier zo maar tot een gruwelijke misdaad verworden zonder dat er onderscheid wordt gemaakt.
Een man die seksueel getinte opmerkingen maakt, kan bijna als verkrachter veroordeeld worden.
Het doel van de actie (meer openheid in de grenzen van gezonde en ongezonde seks en meer zeggingskracht voor slachtoffers) wordt voorbij gestreefd. Ingehaald door sensatiezoekers en seksueel gefrustreerde mensen die door hun slachtofferrol de natuurlijke seksualiteit in de ban willen doen.
Waar zelfs in de wetenschap steeds meer bekend is over de kracht van gezonde seksualiteit voor een gezond lichaam en een gezonde geest, wordt hier al die groter wordende kennis in de vuilnisbak gegooid.
De natuur wordt verloochend.
De essentie van seksuele aantrekkingskracht tussen man en vrouw wordt vernietigd.
Als ervaringsdeskundige van hoe het goed en hoe het fout kan gaan, ben ik steeds meer gaan geloven in juist meer en betere seks. Vooral voor vrouwen!
Want die hebben een aangeboren kracht waar nog maar weinig vrouwen gebruik van maken.
Met de tendens van deze actie wordt de man hierin volledig buiten spel gezet.
Als een minderwaardig ras.
Daarom voel ik dat het fout gaat en dat ik daar mijn mening over moet zeggen en verklaren.

In dit artikel praat ik gemakshalve alleen over ‘man en vrouw’.
Als hetero man gaat mij dat uiteraard gemakkelijker af.
Maar dit kan natuurlijk evengoed slaan op alle andere geaardheden.

De natuurlijke man en vrouw

Met alle ontwikkeling in de laatste eeuwen tot het ‘beschaafde’ ras wat we nu menen te zijn, wordt vrijwel volledig voorbij gegaan aan het feit dat wij ook gewoon ‘stukjes natuur’ zijn! De mens is een levend wezen. Geen robot.
In de natuur is het meestal gebruikelijk dat de mannetjes proberen een vrouwtje te ‘versieren’. Het hof maken. Baltsgedrag heet dat ook wel.
Waar dat in de dierenwereld meestal neerkomt op traditionele rituelen en bewegingen om het vrouwtje voldoende te imponeren dat zij met hem wil paren, is dat bij de mens uiteraard heel anders. Maar daarom niet minder aanwezig!
Lees de statistieken er maar op na: in het voorjaar hebben veel mensen net iets meer zin in seks. Een teken dat wij nog altijd ‘natuurproducten’ zijn.
Met ons denkvermogen en met de ervaringen dat het niet handig is om steeds maar weer met andere mensen te ‘paren’ omdat hier ziektes uit voort kunnen komen, zijn we monogaam geworden.
Hoewel dat vele eeuwen geleden nog niet zo hard was gesteld!
Maar in de loop van de tijd is dit een cultureel feit geworden.
Een man zoekt een partner ‘voor het leven’.
Niets natuurlijks aan; slechts een goede en gezonde afspraak om seksuele excessen te voorkomen.
Overigens zie je dat ook in de natuur meestal terug.
De meeste dieren binden zich aan één partner.
Maar ook in de dierenwereld komt wel degelijk polygamie voor!

Wat tot heden nog wel altijd de ongeschreven regel was:
De man ‘jaagt’ op de vrouw.
Ofwel het was altijd vanzelfsprekend dat de man een vrouw probeerde te ‘versieren’.
Of het nu voor een eenmalige date is of om uiteindelijk die ‘ene’ en ‘ware’ te vinden.
Het initiatief behoorde voornamelijk bij de man te liggen.
Met dat gegeven ben ik ook opgegroeid.
En daar begon dus meteen mijn eigen frustratie…
Ik was te verlegen en wist me geen houding te geven tegenover meisjes.
Omdat ik er ook nog niet bijster ‘knap’ uitzag, waren er uiteraard weinig meisjes die mij ook maar zagen staan…
En werd elke onbeholpen poging om contact te maken honend afgewezen.
Het valt dus verdraaid niet mee om ‘haantjesgedrag’ te vertonen als dat niet in je zit.
De ‘knappe’ assertieve gasten hadden en hebben dus altijd vrij spel om meisjes voor zich te winnen.
De natuurlijke selectie van de ‘rich and beautiful’ speelt hier dus een heel grote rol!
Daar ga ik later dieper op in.

Feit is wel dat de ‘denkende’ mens seks niet louter als middel voor de voortplanting meer gebruikt. Seks is lekker en wordt voornamelijk voor de lust gedaan.
Ik vergelijk seks altijd weer met eten en drinken.
Hoewel dat een noodzaak is om te overleven en seks niet perse.
Maar de mens houdt van lekker eten en drinken en van lekkere seks.
In welke mate is vaak genetisch bepaald of door omstandigheden gevoed.
Te veel eten is niet goed, te veel seks ook niet.
Maar de behoefte is er en is voor elk mens verschillend.

Seks wordt door mensen dus gedaan omdat het lekker is.
Wat niet wil zeggen dat het niet lekker is als dat met meerdere partners gedaan wordt. In de middeleeuwen waren uitspattingen niet zeldzaam en verkrachtingen hoorden er ook gewoon bij…
Door invloed van het geloof en na langzaam aan invoering van regels en wetten is dit langzaam maar zeker aan banden gelegd.
Op die basis rust onze huidige maatschappij nog steeds.
De ‘hippie’ periode heeft dit heel even geprobeerd te doorbreken maar dat waaide over en misschien ook door de angst voor de ‘nieuwe’ ziekte aids is dit weer helemaal teruggedraaid.
Hoewel het nooit is verdwenen.
Seks voor de lust en de ‘rich and beautiful’ profiteren van hun voorrechten.
En uiteraard… de mensen met macht.
Waar macht in het spel is en de seksuele driften niet (gezond) beheerst kunnen worden, ontstaan de excessen.
En die komen nu massaal naar buiten door de wereldwijde actie.
Maar verandert dit de ‘natuurlijke man en vrouw’?
Naar mijn mening niet.
De man blijft van nature een ‘jager’.
Hoewel de emancipatie gelukkig heeft gezorgd dat ook vrouwen het heft in eigen handen mogen nemen (een zegen voor de zielige verlegen mannetjes…) en zij baas in eigen buik mogen zijn, blijft het merendeel van de mannen toch hun ‘jachtinstinct’ behouden.
En dat is waar het eigenlijk om draait!

De ‘beschaafde’ en meestal westerse mens heeft echt wel geleerd dat je alle mensen met respect moet behandelen.
Dat lukt niet altijd anders waren er geen oorlogen, conflicten en simpelweg ruzies overal om ons heen.
Maar ook de seksuele driften hebben we leren beheersen.
Echt niet elke man loopt op straat en begint te fluiten, sissen of roepen naar een vrouw die ze mooi vinden!
Maar ze zien ze wel!
Mannen kijken naar vrouwen. In seksueel opzicht.
Dat is normaal! Dat is natuurlijk!
Er zijn ook best vrouwen die zo naar mannen kijken.
Maar over het algemeen is dit toch een mannelijke natuur.
Als man zijnde hebben we dus geleerd om dit te beteugelen en niet elke mooie vrouw lastig te vallen met onze seksuele gevoelens.
Maar als ik lees dat nu bekend is dat 1 op de 11 mannen grens overschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond, dan zeg ik dat 9 op de 10 mannen kijkt naar vrouwen met seksuele gevoelens.
Als man in een mannengroep in diverse ICT-situaties waarin ik heb gewerkt, weet ik niet beter. Vrijwel alle mannen kijken ‘verlekkerd’ naar vrouwen, maken seksuele grapjes en schuwen het niet om vrouwelijke collega’s die er goed uitzien breeduit onder elkaar te bespreken en ‘keuren’.
Ook ‘netjes’ getrouwde mannen met een gezin.
Want een man blijft een man.
Toen ik in mijn twintiger jaren wel eens foto’s meenam van een wel heel mooi naaktmodel, werd dit door vrijwel al mijn collega’s zeer gewaardeerd.
Sommigen waren zelfs een beetje jaloers dat ik zo mooie naakte meiden van dichtbij had gezien…
Tja… alleen kijken maar aankomen niet.
Ondanks ook mijn natuurlijke driften heb ik me daar altijd aan gehouden.

Mensen die hun seksuele driften niet kunnen beteugelen, al dan niet gevoed door drank of drugs, zijn de mensen waar het hier feitelijk om draait in deze actie.
Ze zijn losser, denken dat ze het kunnen en ze doen het.
Grensoverschrijdend gedrag.
Ook zonder middelen gebeurt dat.
Er zijn genoeg mensen met zo veel frustraties en een tekort aan seksueel contact dat ze hun natuurlijke drift een keer niet kunnen beteugelen.
Zijn het daardoor meteen misdadigers?
NEEN! Pertinent niet!
Er is naar mijn mening een groot verschil tussen mensen die zich een keertje niet kunnen inhouden en een vrouw willen aanraken (borsten, billen) en de mensen die doorslaan en overgaan tot werkelijke aanranding of nog veel erger… verkrachting.
Dat zijn de zieke zielen die minimaal onder behandeling zouden moeten gaan.
Ook zijn dit de seksverslaafden, die door het te veel doen van seks, geen maat meer kennen. Ik denk dat veel bekende mensen die nu op het schavot staan tot deze categorie behoren. Ze konden te veel, ze deden te veel.
Maar ook dan…
Was alles per definitie ongewenst of was het vaak de sfeer, situatie en gelegenheid die hen zo ver lieten gaan?
Tijd voor een nuanceverschil tussen vrijwillige en onvrijwillige seks.

Vrijwillige seks

Laten we er nu niet omheen draaien en hypocriet gaan doen.
Seks is lekker en de meeste mensen houden van seks.
Of het nu alleen in de relatie is of ook daar buiten, of het nu mondjesmaat is of dagelijks zeer heftig… Mensen houden van seks.
Mannen en vrouwen.
Er zijn genoeg uitzonderingen op te noemen, waaronder de aseksuele mensen de meest extreme zijn. Die houden er niet van en willen het niet.
Toevallig ken ik iemand heel dichtbij… Maar ik weet niet zeker of dit aangeboren is of dat ze door de omstandigheden dit zichzelf heeft opgelegd.
En jawel… ook mensen met een traumatische seksuele ervaring zoals aanranding en verkrachting kunnen de zin in seks verliezen.
Juist daarom is het wel degelijk belangrijk dat seks nooit en te nimmer onvrijwillig en dus gedwongen mag zijn.

Maar vrijwillige seks komt gelukkig echt het meeste voor.
En dat is mooi. Het is natuurlijk en gezond.

In publicaties op een andere website heb ik het al vele malen geprobeerd uit te leggen.
Seksuele gevoelens kunnen al heel jong optreden.
Hoewel de hormonen pas beginnen op te spelen in de puberteit, kan het lichaam al genot voelen ver daarvoor.
Kinderen die uit nieuwsgierigheid al vroeg zijn begonnen met het ontdekken van hun genotsplekjes (doktertje spelen bijvoorbeeld) kunnen al seksueel actief worden.
Uiteraard met zichzelf.
Hier mag te allen tijde geen misbruik van worden gemaakt door volwassenen.
Dan komen we in een gevaarlijke categorie waar dit artikel niet over gaat maar omdat ook dit tegenwoordig steeds vaker in het nieuws komt (misbruik zaken) tip ik het wel even aan.
Sommige mensen (vooral mannen) kunnen hun seksuele driften zo slecht beheersen dat ze het zelfs niet schuwen om kinderen te misbruiken.
Of het zijn pedoseksuelen die zich niet meer kunnen beheersen.
Maar daar wil ik het verder niet over hebben.
Seksualiteit kan al op jonge leeftijd van belang worden.
Een goede voorlichting en ondersteuning door ouders of verzorgers is daarom essentieel!
Daar ontbreekt het helaas nogal eens aan.
Want veel ouders zijn vergeten dat ze zelf ooit jong waren en hoe vroeg zij begonnen met seksualiteit…
Persoonlijk was ik dus ongeveer 11 jaar. Daarover heb ik al een keer geschreven.
Maar ik heb kinderen gezien van zo rond de 6 jaar die al met zichzelf speelden.
Met veel plezier!

Het lichaam is het lichaam en per mens verschillend ontwikkelt zich daarin ook de seksualiteit.
Als de hormonen gaan meespelen vanaf de puberteit is soms het hek van de dam.
Dat meisjes daarin meestal sneller ‘volwassen’ lijken is hier ook een feit.
Waar de meeste tienerjongens vanaf zo 12 tot 14 jaar zich geen houding kunnen geven (door gebrek aan voorlichting en begrip in de omgeving) kunnen meisjes al snel de stap maken om hun seksualiteit te ontwikkelen.
Ze behoeven namelijk niets anders te doen dan sexy te zijn en af te wachten wie er op hun afkomt…
En dan kan het zomaar gebeuren dat jonge tieners al vroeg seks hebben met meestal oudere jongens, die soms zelfs al volwassen zijn.
Ik heb ze gezien.
13 jaar, iets ouder ogend, fladderend van vent naar vent…

Onlangs was er ook een ‘schokkend’ nieuwsbericht van de prof voetballer Issa K. die als 19-jarige ‘man’ seks had met een toen 15-jarig meisje.
De zaak is nog niet afgerond maar de eis is niet mis.
En daarnaast blijft hij nu levenslang het stempel van misbruiker van een minderjarige houden.
Terecht?
Ik ken de mensen niet maar zoals ik het lees vind ik van niet.
Het meisje leek het absoluut niet onvrijwillig te hebben gedaan.
En niet alleen met hem maar ook nog vijf anderen die ook seks met haar gehad zouden hebben. Niet één keer maar meerdere keren. En dat begon blijkbaar al voor ze 15 was.
Allemaal onvrijwillig?
Naar mijn mening is dit dus zo’n vroeg rijp meisje, wat heel goed weet wat seks is en hoe lekker het is. En het is helemaal kicken als je seks kunt hebben met zo’n groep van voetbal-macho’s of dergelijke. Je voelt je als meisje oppermachtig en ‘groot’ als je kunt zeggen dat je seks met al die ‘hunks’ hebt gehad.
Heel naïef en een beetje dom… Maar dat is dus ook de keerzijde van vroege seksuele ontwikkeling als je dit als meisje niet binnen de perken kunt houden.
Dan ben je wel een eenvoudige prooi voor de jagende mannen…

Ook zal je niet mogen ontkennen dat het fenomeen groupie al heel lang bestaat, tot de dag van vandaag. Meestal minderjarige meiden die zo ver willen gaan dat ze seks hebben met de (pop-)sterren.
Hoe sterk is de verleiding dan en mag je dit de volwassen ‘sterren’ aanrekenen?

Ook in de wereld van acteurs, actrices en overige showbusiness komt seksueel contact voor. Er zijn er echt genoeg die uit de kleren willen gaan voor die ene rol…
Het kan hun doorbraak betekenen!
Daar maken de seksueel ‘driftige’ mannetjes natuurlijk graag gebruik van.
Misbruik?
Ja, strikt genomen wel en ik vind dat mensen in een machtspositie daar geen gebruik van mogen maken, hoe zeer het ook op een presenteerblaadje wordt aangeboden.
Maar zie…
De rol kwam er niet, de carrière bleef uit of de goede relatie met de ‘machtige’ man is verstoord. En dan is het heel simpel: beschuldig hem van misbruik en de wraak is zoet.

Wat ik wil zeggen met deze voorbeelden: met de huidige actie komen niet alleen de echte gevallen van misbruik boven water maar nu maken ook mensen die de seks vrijwillig zijn begonnen misbruik van de situatie.
Misschien omdat ze hun eigen vrijwilligheid achteraf als dom en naïef zien en schaamte voelen dat ze het zo ver hebben laten komen.
Maar in de huidige situatie worden zij als slachtoffer gezien en de tegenpartij als dader en dus misdadiger…

De grens tussen vrijwillige en onvrijwillige seks is een zeer lastige.
Het is voornamelijk het onderbuikgevoel wat hier bepalend is.
Ironisch genoeg… letterlijk en figuurlijk.
En de kater… komt later.

Onvrijwillige seks

Eigenlijk kan ik hier redelijk kort in zijn.
Want bij onvrijwillige seks gaat het om onverwachte en opgedrongen seksuele uitingen.
Hieronder wil ik absoluut niet de intimidatie plaatsen die zich uit in naroepen, fluiten of seksueel getinte opmerkingen maken.
Dat is het beruchte grijze gebied waarvan ik denk dat zowel mannen als vrouwen nog veel moeten leren om elkaar te begrijpen.
Mannen moeten leren om hun seksuele gevoelens te beteugelen tegenover ‘vreemden’ of in ieder geval niet zodanig innige vrienden dat ze dit zomaar kunnen doen.
Maar vrouwen moeten ook leren dat er nu eenmaal dit soort mannen zijn, die niet zo slim en doordacht zijn dat ze hun seksuele driften volledig kunnen beteugelen.
Een opmerking of fluitje leidt in vrijwel de meeste gevallen echt niet tot een aanranding of erger. Het leidt meestal tot niets. Negeren is de beste optie.
Het voorbeeld van de fluitende bouwvakkers is natuurlijk een cliché maar gaat nog altijd op. Helaas lopen er tegenwoordig wel veel meer van dit soort gasten op straat.
Niet altijd maar vreemd genoeg (?) zijn ze wel vaak van niet Nederlandse origine…
En dan kan ik me voorstellen dat de angst bestaat dat ze het niet alleen bij fluiten of naroepen houden. Helaas zijn hier ook weer genoeg voorbeelden van uit het nieuws waarin het daarna verder ging. Te ver.
Maar onder werkelijk inhoudelijke onvrijwillige seks schaar ik dan liever de aanrandingen (onzedelijk betasten) en verkrachtingen.
Vrouwen die van hun fiets worden getrokken…
En nog blij mogen zijn als ze het overleven…
Dat is de ergste en meest extreme vorm van onvrijwillige seks.

Maar ook in relaties komt onvrijwillige seks voor!
Vaak genoeg heb ik ook wel gelezen van vrouwen die hun partner maar hun zin geven omdat hij zo nodig moet…
Onbegrijpelijk!
Wat voor soort relatie heb je dan?
In ieder geval geen gelijkwaardige want daarin zou zoiets geheel niet voor kunnen komen.
Maar dit soort dingen komen dus wel degelijk voor.
Of de (mannelijke) partner nu zo veel dominantie uitstraalt dat er geen weerstand mogelijk is, of de liefde nu werkelijk blind heeft gemaakt of dat er simpelweg een machtssituatie is ontstaan waarbij de zwakkere partij (meestal de vrouw) bang is om tegen te stribbelen…
In mijn ogen is dat verkrachting.
En dat komt ook voor!

Over mensenhandel wil ik het in dit artikel niet hebben.
Maar soms komt bijvoorbeeld in de prostitutie ook onvrijwillige seks voor.
Meestal niet en dan doen de sekswerkers het gewoon allemaal omdat ze het leuk vinden, kunnen en er wat mee kunnen verdienen.
Maar het komt nog altijd voor.
Seksslaven anno 2017.

Maar ik denk dat het in deze wereldwijde actie om het soort onvrijwillige seks gaat waarin een toch min of meer bekende van de vrouw (vriend, familie, collega, baas…) onverwacht en ongewenst aanrakingen verricht.
Hetzij zogenaamd onschuldig tegen haar aan schuren maar ook betasten.
Bij veel vrouwen is een aai over de bol al intimiderend.
Of een streek over de hals… Dat gaat al verder.
Ze willen dat niet maar durven niet altijd wat te zeggen.
Bang voor ruzie of ontslag in geval van werksituaties.
Dit zijn de moeilijkste vormen van onvrijwillig seksueel gedrag.
Het is nog net geen aanranding en zeker geen verkrachting.
Maar vrouwen voelen zich er erg ongemakkelijk bij en als dit voortduurt kunnen daar psychische klachten door ontstaan.

Daarom blijf ik ook hierin zeer duidelijk naar de ‘daders’ toe:
Het lijkt misschien onschuldig.
Maar de gulden regel is duidelijk.
Kijken mag, aanraken niet.
En zelfs met kijken moet je uitkijken…
Want al te diep decolleté staren of al te duidelijk naar de billen kijken, gaat toch echt een keer opvallen. En dan heb je als man al snel het stempel van de ‘viezerik’ die seksueel intimideert.
Het valt niet mee… Ik moest mijn ogen soms ook wel in bedwang houden bij een wel heel mooie bilpartij van een collega die toevallig even moest bukken naar de onderste la…
Waar komt dat niet voor.

Zo heb ik het zelfs ook op de middelbare school meegemaakt dat een leraar Nederlands een meisje overduidelijk nastaarde toen ze heupwiegend terug liep naar haar plaats.
Zijn ogen waren duidelijk gericht op haar mooie ronde billen…
Ook een leraar is maar een man.
En naar mijn weten heeft hij daar verder nooit iets verkeerds mee gedaan.
Hij is nog altijd een min of meer bekende Dordtenaar.

Ben ik zelf wel helemaal ‘schoon’?

Nu weet inmiddels elke lezer wel een beetje wat ik allemaal heb uitgevreten vanaf mijn jeugd. Mijn pornoconsumptie, fotograferen van (naakt-)modellen en zelfs even in de porno-business.
Heeft dat mijn vrouwbeeld beschadigd?
Heb ik nou nooit echt zelf grensoverschrijdend gedrag vertoond?
Beide vragen moet ik heel eerlijk met ‘Ja’ beantwoorden.
Alleen geldt dit wel voor mijn puberteit en jonge volwassenheid.
Tussen ongeveer mijn 12e en 25e jaar, had ik een scheef beeld van vrouwen.
Mijn kennis van vrouwen was natuurlijk minimaal en naast hun gedrag op school en wat ik verder in de seksboekjes zag, wist ik nauwelijks wat er in hun omging.
In het begin kon ik alleen maar denken aan en dromen over blote kutjes en billen.
En dat ik daar maar wat graag aan zou willen zitten…
Omdat contact maken nu eenmaal niet makkelijk was voor mij, uitte ik dat af en toe in exhibitionisme. Een paar jaar. Tot ik als domme naïeveling tegen de lamp liep.
Gevolg: een strenge toespraak van een zedenrechercheur maar verder niets.
Er was geen aangifte gedaan en het bleef bij een waarschuwing.
Die had ik nodig want vanaf die tijd heb ik dat nooit meer gedaan.
Ik was toen 16 jaar.
Grensoverschrijdend. Jazeker!

Toen ik ouder werd ging ik het dus ‘professioneler’ aanpakken door modellen te fotograferen. Van naakt tot porno.
Dan kon ik er in ieder geval naar kijken en niet alleen via plaatjes in boekjes of films.
Maar… aanraken niet.
Ik was en bleef daarin absoluut serieus.
Slechts een enkele keer is het op verzoek van het (meerderjarige!) model zelf iets verder gegaan.

In de rest van mijn leven tot heden heb ik me nooit en te nimmer schuldig gemaakt aan seksueel intimiderend gedrag.
Ondanks dat ik zo veel heb gezien en ook wel meegemaakt in mijn 20er jaren, heb ik nooit moeite gehad om mijn seksuele driften te beheersen.
Het kwam en komt gewoon nooit in me op om zoiets moois maar intiems aan anderen op te dringen!
Waar sommige collega’s op mijn werk best wel eens gemakkelijk bepaalde opmerkingen maakten, deed ik daar nooit aan mee. Ik vond dat nooit passen en eigenlijk een soort van onvolwassen gedrag.
Ook al werden de opmerkingen hilarisch ontvangen door de vrouwen… Ik zou ze zelf nooit maken. Daar ben ik gewoon veel te serieus voor.

Ik zeg wel eens tegen mezelf:
“Maar goed dat ik zo lelijk ben en geen geld heb.”
Want wie weet wat er had kunnen gebeuren als ik er wel als een ‘hunk’ uitzag en ik wat assertiever was ingesteld? Dan had ik misschien wel heel veel seks gehad in mijn jongere jaren met heel veel mooie meiden… 😉

“What if…”
Staat toevallig vandaag in het citaat van de dag, van Gary Zukav.
Onzin.
“A(l)s is verbrande turf.” zei mijn moeder altijd.
Een oude uitdrukking die altijd goed blijft.
Mijn leven is mijn leven en ik houd van mooie vrouwen en van seks.
Dat is een belangrijk onderdeel geweest en ondanks mijn leeftijd… het hoort gewoon bij mij. En bij zo veel mannen denk ik.

Belangrijk nu is dat we ons niet gek laten maken.
Ik hoop echt dat de wereldwijde hype langzaam minder wordt en dat er niet te veel (onschuldige?) slachtoffers vallen.
Het is zo makkelijk oordelen van achter de PC, je tablet of je mobiel.
Maar verplaats je liever eens in de mens achter het ‘kwaad’.
Bedoelde die dat echt zo kwaad?
Of is het gewoon een onbeholpen en naïeve manier van seksuele gevoelens uiten geweest?
Of was de seksuele ervaring van de ‘slachtoffers’ aanvankelijk helemaal niet zo onvrijwillig maar zijn er andere redenen dat ze er achteraf spijt van kregen?

Denk daar alsjeblieft goed over na voordat je mensen keihard beschuldigt.

Dit bericht is geplaatst in Column, Cultuurfilosofie, Opmerkelijk Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.

Eén reactie op IK OOK – vervolg

  1. Pingback: Ich auch | De Rest van het Avontuur

Geef een reactie