Softdrugs in Nederland – Legaliseren of niet?

door: John van de Rest
Geschreven op 3 mei 2005

Voordat ik mijn persoonlijke interpretatie wil geven op dit oude en toch weer nieuwe vraagstuk, wil ik verwijzen naar een stuk achtergrondinformatie wat ik in een apart document heb gezet.
Hierin geven meerdere organisaties en autoriteiten hun visie al dan niet gestoeld op (eerlijk) wetenschappelijk onderzoek.

EDIT 18-05-2016: Pas vandaag zie ik dat dit document al lang niet meer te lezen was.
De site waarop ik het had geplaatst bestaat al jaren niet meer…
Ik heb het document nu direct in de blog geplaatst:

Softdrugs in Nederland – Legaliseren?

Persoonlijk heb ik nooit ervaring gehad met drugs.
Ook heb ik nooit echt gerookt, alleen een korte tijd uit ‘solidariteit’ een sigaretje aangestoken toen ik mijn huidige vrouw leerde kennen… Inhaleren kon ik niet en heb ik ook nooit geleerd.
Over drugs, welke dan ook, heb ik alleen gelezen en horen praten.
Een poosje geleden heb ik voor het eerst tijdelijk contact gehad met een groep jonge mannen die geregeld blowden. Toen heb ik voor het eerst de geur van een joint geroken…

Alle mij bekende standpunten op een rij en alle meningen om me heen aangehoord moet ik bekennen dat ik altijd tegen de legalisering van drugs in elke vorm was en nog altijd ben.
Dan weet ik een groot deel van de huidige maatschappij tegenover me te hebben omdat de tendens juist het omgekeerde is.

Softdrugs worden eenvoudig op één lijn gezet met alcohol en sigaretten.
In zekere zin gaat de vergelijking misschien op.
Het is – net als alcohol – een middel wat je kan gebruiken om je geest te ontremmen, de dingen wat prettiger te zien. Hoewel het ook anders kan uitpakken; dat verschilt van mens tot mens.
Vergeleken met gewoon roken heeft de joint wel een prettig effect terwijl de sigaret niet veel meer toevoegt aan het leven dan een sociaal gevoel wat je deelt met je mederokers.
Omdat het nadelig effect van matig gebruik blijkt mee te vallen (apart van de kans op longkanker) zou het naast de sigaret geplaatst kunnen worden als toegestaan genotsmiddel.
Maar ook al komen er pakjes wiet op de markt die dezelfde waarschuwende tekst gaan dragen als sigaretten (dodelijk, kanker, etc.) dan blijft het een drugs die bij overmatig gebruik grotere nadelen brengt dan sigaretten. Nadelen vergelijkbaar met die je bij alcoholisme wel ziet.
Afhankelijk van de omstandigheden waarin de gebruiker verkeert kan simpel steeds meer verlangd worden (als vlucht) waarna wel degelijk blijvende beschadiging kan optreden.
En de overstap van soft- naar harddrugs is bij de overmatige gebruikers wel reëel aanwezig terwijl dit bij alcohol vaak niet verder gaat dan dat.

In mijn opinie gaat het legaliseren van softdrugs over een grens wat eventuele legalisatie van harddrugs later makkelijker maakt.
De voorstanders spreken veelal over de keuze van de mens zelf, de eigen verantwoordelijkheid van het individu “om zichzelf te gronde te richten” als hij dat wenst…
Wie dit toestaat moet rekening houden met escalatie waarbij hele gemeenschappen en dus economieën plat gaan door verloedering en vervlakking van de onverschillige bevolking!

Tegenover de tendens tot legalisatie zou ik juist verder terug willen gaan.
Het wordt mensen nu zoveel jaren voorgehouden dat roken schadelijk is voor de gezondheid.
Een steeds sterker ontmoedigingsbeleid ontwikkelt zich; van rookvrije ruimten, rookvrije gebouwen, rookvrije openbare ruimten tot het weigeren van een goedkope hypotheek aan rokers…
De staat, de gezondheidszorg; de maatschappij wil de mens toch tegen zichzelf beschermen door schadelijke produkten te verbieden of het gebruik te ontmoedigen.
En dan wil men juist nu de joint volledig legaliseren…
Nee, ik ben ervoor om op termijn het roken volledig te verbieden. Dus ook de ‘gewone’ sigaret!
Want behalve een misplaatst sociaal effect tussen rokers heeft het geen enkel noodzakelijk effect.

Van alcoholische dranken kan nog worden gezegd dat drinken noodzakelijk is.
En met mate heeft het gebruik van alcohol een bloedzuiverend effect.
Maar ook overmatig gebruik van alcohol zou zoveel mogelijk aan banden moeten worden gelegd.
Maatregelen die meergebruik veroordelen of zelfs tegengaan.
Hoewel ik besef dat uitvoering van dergelijke maatregelen en de controle daarop bijna ondoenlijk zijn.
Maar de prijs die de wereld moet betalen voor de verloedering als gevolg van overmatig drank- en drugsgebruik zal vele malen hoger zijn!

Persoonlijk ben ik altijd overtuigd geweest van een mogelijk positieve ontwikkeling van de mens.
Een ontwikkeling die de mens naar een hoger ontwikkeld niveau brengt, waarin uiteindelijk agressie, oorlog en ziekten uitgebannen kunnen zijn.
De huidige liberalisering van de individuele verantwoordelijkheid is op een dramatisch verkeerd moment.
De mens is daar nog lang niet aan toe en het gevolg kan een terugval voor vele generaties zijn!

Is dat het allemaal waard?

Beter is het de nadruk op de eigen menselijke kracht te leggen.
We kunnen meer dan we denken en weten. Zonder drugs en andere stimulerende of verdovende middelen kunnen we een gezonde en sterke toekomst opbouwen!

Daar kan en moet aan gewerkt worden!

Dit bericht is geplaatst in Cultuurfilosofie met de tags . Bookmark de permalink.

Eén reactie op Softdrugs in Nederland – Legaliseren of niet?

  1. Pingback: Een aparte werkelijkheid | De Rest van het Avontuur

Geef een reactie