Normen en Waarden

door: John van de Rest
Geschreven op 15 december 2003

Hoewel ik in mijn ‘overdenkingen’ al jaren mijn vraagtekens heb geplaatst bij de “normen” of de “waarden” die gehanteerd worden bij bepaalde cultuurfilosofische vraagstukken, heeft de politiek er nog veel meer jaren over gedaan om het besef te krijgen dat er iets mis is met de maatschappij.
Groeiende agressie, zinloos geweld, terrorisme of – wat dichter bij huis – ontevredenheid en onzekerheid met betrekking tot ons toekomstbeeld. We zien de toekomst vaker niet al te rooskleurig wat natuurlijk in deze tijd gevoed wordt door de economische teruggang.
Over de economie wil ik het hier niet hebben.
Het gevoel van onvrede, ontevredenheid of onzekerheid werkt een zekere onverschilligheid in de hand.
“Het maakt toch niks uit…”
“Als die niet wil luisteren moet die maar voelen!”
“Eerst ik, dan de rest.”
Mensen worden meer en meer onverschillig wat er om hen heen gebeurt en vluchten (vaak onbewust) in pleziertjes. Maken dit tot “het doel” in hun leven. Consumeren wat er nog te consumeren valt.
“Nu kan het nog…”
Hierdoor ontstaat weer een ander groeiend gevoel van onbehagen bij mensen die het gebrek aan “sociaal gevoel”, de onverschilligheid en daardoor groeiende afstandelijkheid zien als beangstigend.
Voorbeelden van zinloos geweld, problemen met asielzoekers, integratie van vreemdelingen, groeiende criminaliteit, werkloosheid, ….. te veel om op te noemen.
Velen zien de gebeurtenissen en de gevolgen inherent aan het verschuiven van de meetlat:
“Wat vinden we nog normaal?”
“Waar ligt de grens tussen goed en kwaad?”
“Wat doen we nog met Normen en Waarden tegenwoordig?”

Genoeg geluiden die een “normen en waarden”-debat konden veroorzaken.
Natuurlijk heeft de huidige regering een belofte na te komen want waarom kreeg het CDA dit keer weer de meeste stemmen? Met de Bijbel in de hand moet er toch iets te doen zijn aan de vervaging van de Normen en Waarden?
(De vraag is of Balkenende genoeg weet van de Bijbel om deze als richtlijn voor zijn politiek te gebruiken, maar dat terzijde…)
Maar de discussie is al eerder gestart.
Ook in de politiek begint het te leven!
Wat niet wil zeggen dat ze het goed aanpakken maar dat kan je van de vereenzelviging met macht en kapitalisme ook niet verwachten! Die teren juist op het verschuiven van de Normen en Waarden…
Maar ook dit weer even terzijde, dat gaat hier nu te ver.
Veel verder dan een “onderbouwd” Normen en Waarden rapport is men nog niet gekomen.
Ja, kretologie genoeg natuurlijk:
“Meer blauw op straat.”
“Stop illegale immigranten.”
“Iedereen aan het werk.”
“Meer geld en middelen voor onderwijs.”
En noem maar op wat de volksmond napraat als het gaat om oplossingen die de mensen weer TEVREDEN moeten maken.
Want constructieve oplossingen heb ik nog niet gehoord!

Waar gaat het mis met de Normen en Waarden?
Wat zijn dat eigenlijk?
Is dat nou nog wel nodig tegenwoordig? We weten toch wel wat goed voor ons is?
Welke Normen en Waarden zijn aangetast en waarom zou dat niet goed zijn?
Hoe kunnen we het gebrek aan Norm- en Waardebesef oplossen?

Genoeg vragen te beantwoorden.
Te veel voor een enkel artikel op deze website, of ik zou er een boek van moeten maken…
Eén vraag kan ik hier wel beantwoorden: “Is dat nou wel nodig tegenwoordig?”
Aangezien ik de uitdrukking “Normen en Waarden” steevast met een hoofdletter plaats heb ik er een belangrijke waarde aan verbonden.
Het antwoord is dus: “Ja!”
Normen en Waarden zijn mijn leidraad in het leven. Daar filosofeer ik al jaren over zolang ik denkvermogen heb. Websites heb ik ermee vol geschreven. Forums bevolkt. Magazines geschreven.
Boeken gelezen. Geprobeerd ernaar te leven… En da’s in deze maatschappij verdomde lastig!

Heel graag ga ik erover in discussie.
Want juist dit onderwerp vind ik de rode draad van alle onderwerpen en dan kan ik mijn “wijze” vingertje bewegen en zeggen hoe ik denk dat het zou moeten maar dan zegt de lezer:
“Ja doei! Ik denk er anders over.”
Weg lezer, weg stimulans om erover te blijven nadenken, weg effect.
Nee, dit keer wil ik de discussie aan.
Stellingen voorleggen en weerlegd krijgen.
Uitspraken doen en spiegels voorgehouden krijgen.
Oplossingen aandragen die anderen kunnen en moeten ontkrachten!
Samen een openbaar “Normen en Waarden Debat” houden waar we allemaal wat aan kunnen hebben en… waarmee we daar buiten kunnen treden.
DAT is waardevol!

Daarom vervolg ik dit stuk in het Fata Morgana Forum onder het onderwerp Normen en Waarden.*
In het forum wil ik het overal over hebben wat maar betrekking heeft op ons gevoel van Normen en Waarden. Per door mij bedacht onderwerp maak ik afzonderlijke thematopics.
Over het waarom, over de rol van de media, gevoelige onderwerpen; alles waarvan ik denk dat het belangrijk is om over te praten.
Maar iedereen is natuurlijk vrij nieuwe topics aan te maken.
En vervolgens met elkaar daarover te discussiëren.

*Het onderdeel ‘Normen en Waarden’ is na 1 oktober 2005 verdwenen als apart forumonderdeel.
Natuurlijk blijven er genoeg onderwerpen over die ermee verband houden en de dagelijkse discussie hierover blijft actueel!

Dit bericht is geplaatst in Cultuurfilosofie met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie