Terrorisme – deel 2: “Amerika dat grote land”

door: John van de Rest
Geschreven op 5 november 2001

Iets meer dan 10 jaar geleden schreef ik ook een Overdenking over Amerika.
Heel toevallig is Amerika nu weer actueel als “dat grote land” vechtend tegen onrecht in de wereld. Ook nu kijkt de wereld mee en staat iedereen vierkant achter de motieven van werelds grootste macht. Hoewel twijfels rijzen over de voortgang van de huidige bombardementen; de wereld steunt Amerika op elke mogelijke manier.

Tijd voor een vervolg van mijn Overdenking van 10 jaar geleden.

Toen was het de ‘Golfoorlog’. “The world against terror.” De boosdoener: Saddam Hoessein.

Nu is het Afghanistan. Wederom “The world against terror.” De waarschijnlijke boosdoener: Bin Laden.

De geschiedenis herhaalt zich hoewel de situatie nu veel dramatischer is dan toen. Natuurlijk was het de vorige keer meer een economische oorlog: Irak bedreigde de olieproductie in Saoedi Arabië.
Dat Saddam openlijk Amerika voor “de duivel” uitmaakte en dat hij niet zo populair was in de wereld maakte dat de acties redelijk rechtvaardig overkwamen in de publieke opinie. Maar vocht Amerika voor een direct aangedaan onrecht? Waren er Amerikaanse burgers aangevallen die verdedigd moesten worden? Was het een OORLOG tegen Amerika? NEEN.
Nu is de laffe terroristische actie van 11 september 2001 natuurlijk een directe aanval tegen Amerika, op Amerikaans grondgebied en tegen Amerikaanse burgers. Als je wraakzuchtig bent aangelegd genoeg reden voor een harde tegenactie.
Alleen is het de vraag of de tegenactie ook werkelijk de daders raakt…

Over de Amerikaanse motieven in de wereld heb ik het vorige keer al gehad. Die zijn mijns inziens altijd twijfelachtig en gebaseerd op louter winstbejag. Of dit nu winst is met geld dan wel met macht: er moet iets te verdienen zijn, anders bemoeit Amerika zich er niet mee.
Wat zou er nu te verdienen zijn behalve natuurlijk de voldoening van het vernietigen van de terroristische groepering die de aanslagen heeft gepleegd?

Allereerst is er een bekende reden: macht.
Als het lukt om het bestaande regime (de alom verguisde Taliban) omver te werpen en de meest voor de hand liggende groepering aan de macht te helpen (noordelijke alliantie) zal er voor de helpende natie natuurlijk veel invloed in zitten. Amerika zal voorlopig niet zo snel verdwijnen uit Afghanistan.
Of hier veel winst te behalen is valt hier te betwijfelen maar wat denk je van de centrale positie in het Midden Oosten? Alleen de ligging op zich is puur strategische winst!

Maar er is waarschijnlijk een grotere reden: prestige.
Hebben landen als Rusland en Engeland zich niet hopeloos verloren moeten terugtrekken uit Afghanistan? Als Amerika nu met veel kabaal laat zien dat het hen wel lukt, versterkt dit de aanspraak op de titel: “Machtigste natie van de wereld.”

10 jaar geleden heeft Amerika het regime van Saddam Hoessein niet omver kunnen werpen. Het land Irak was verzwakt en de kans op een herhaling van de gevaren tot een minimum verkleind.
Nu kunnen we nog niet overzien wat de uitkomst wordt van deze oorlog. Een oorlog – zoals dat heet – van “The world against terrorism.” Of dit doel gehaald wordt lijkt me twijfelachtig. Zoals bij elke oorlog zal het feitelijk meer kosten dan het oplevert: mensenlevens (met name Afghanen), de toch al beroerde economie van Afghanistan wordt nu vrijwel vernietigd en de haat tegen het westen zal worden vergroot.

Amerika wint misschien veel prestige.
Wat mij betreft verliest het land nu het laatste restje menselijkheid.

Er is niets veranderd.

Meer dan 500 jaar geleden roeide “Amerika in wording” de oorspronkelijke bevolking uit om daar beter van te worden en roofde het alle schatten die het oorspronkelijke land bevatte.
Nu wil Amerika de wereld nog steeds gebruiken ten gunste van het eigen belang. Wie daar niet aan meewerkt is vijand en wordt uiteindelijk uitgeroeid.

Wanneer gaan de ogen van de wereld open???

Dit bericht is geplaatst in Cultuurfilosofie met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie