De Celestijnse Belofte

door: John van de Rest
Geschreven op 11 september 2001

  • Het Eerste Inzicht
  • Het Tweede Inzicht
  • Het Derde Inzicht
  • Het Vierde Inzicht
  • Het Vijfde Inzicht
  • Het Zesde Inzicht
  • Het Zevende Inzicht
  • Het Achtste Inzicht? Of houden we het hierbij voor gezien?
  • De TV-Show op reis; naar James Redfield

“Het Eerste Inzicht…”

Over toeval gesproken.

In Bres Nr. 170 las ik voor het eerst over het boek ‘De Celestijnse Belofte’ van James Redfield. Een roman. Niets tegen romans maar mijn eerste indruk was dat iemand met een ‘leuk verhaal’ wil inspelen op de groeiende belangstelling naar spiritualiteit.

Hoewel het oordeel van de redacteur van Bres lovend was:

“Een wonderbaarlijk boek met diepe, alomvattende esoterische kennis, binnen een verhaal van alledaagse, agressieve gebeurtenissen. De schrijver neemt hiermee alle toeters en bellen weg en geeft spiritualiteit een heldere plaats in de kleur van het leven van iedereen in deze tijd.”

Toch bleef ik een naar commercieel luchtje ruiken. Het feit dat het boek hoog in de Top 100 der meest verkochte boeken van 1995 staat, bevestigt dit. Hierdoor kreeg ik geen idee het boek ooit te kopen.

Toch besliste het ’toeval’ anders.

Zo vlak voor de zomervakantie van dat jaar was ik op zoek naar een ‘gemakkelijk leesbaar’ boek om tijdens die geplande 4 weken te kunnen lezen. Want altijd nemen we een tas vol lektuur mee voor die paar schaarse uurtjes dat we echt even kunnen lezen. Meestal komt dit voor mij neer op een boek met korte verhalen, een paar woonbladen, enkele boeken uit de bibliotheek en de laatste Bres.

Op zoek dus naar een nieuw boek met korte verhalen.

In de winkel kon ik niet snel een keuze maken. Er zijn heel veel boeken te koop, maar voor mij zijn de meeste niet het bedrag waard dat je ervoor moet neertellen of het is zo erg commercieel gericht of juist zo wereldvreemd dat het mijn aandacht niet trekt. Tot ik ‘De Celestijnse Belofte’ zag liggen. Nog bekend uit Bres en toch even de moeite genomen het op te pakken en te bladeren. Nog steeds sceptisch over de ‘waarde’ van het boek werd ik toch op een of andere manier aangetrokken het te kopen. Behalve dat ik nieuwsgierig was naar de manier waarop de schrijver zijn ‘breed spiritueel inzicht’ gebruikt in een avonturenroman, was ik toch ook plotseling geinteresseerd in de boodschap achter het boek.

Toen ik het had gekocht voelde ik duidelijk de opwinding en wens het snel te gaan lezen…

En ik heb het gelezen. Helemaal. In 3 weken tijdens de vakantie!

Over mijn indrukken en de waarden van de boodschap(pen) achter het boek wil ik heel graag meer vertellen. Daarom begin ik vanaf dit Magazine (najaar ’95) een serie artikelen over het boek. Omdat het boek gaat over het vinden en begrijpen van een oud Manuscript wat in totaal 9 inzichten bevat, die in de juiste volgorde gevonden en begrepen dienen te worden, wil ik ook de serie in deze volgorde plaatsen. Maar hang me er niet aan op; als ik tijdens het schrijven andere gedachten krijg, kan het zijn dat ik ervan afwijk.

Waar het in het eerste inzicht voornamelijk om gaat is een groeiende onrust onder de mensen en daaruit volgend het besef dat de ‘dingen des levens’ niet zomaar gebeuren maar dat er een LIJN in zit. Veel gebeurtenissen zijn méér dan toevallig; ze bevatten boodschappen of leiden op den duur tot antwoorden op vragen die we ooit hadden gesteld. Voordat we gaan beseffen dat die ’toevalligheden’ aanwezig zijn maken we dus een periode van onrust door waarin we eigenlijk moeilijk kunnen omschrijven WAT ons dwars zit. Of het ons nu goed gaat of slecht, zowel in onze gezondheid, carriëre of persoonlijke omstandigheden; we voelen alsof we iets MISSEN in het leven. Dit laatste is hetgeen de meesten van ons OP DIT MOMENT meemaken. Het is het begin van een NIEUW BEWUSTZIJN.

Voordat we dit nieuwe bewustzijn bereiken moeten we echter door heel wat moeilijkheden heen. De innerlijke onrust heeft tot gevolg dat we het nogal moeilijk hebben als het gaat om OMGAAN met ANDEREN. We worden steeds ‘veeleisender’ in ons persoonlijke leven en dit is te merken in de maatschappij. Relaties verlopen moeizaam, of helemaal niet. Het aantal echtscheidingen was nog nooit zo groot. En het zal nog groeien, tot we leren wat we elkaar in feite aandoen.

In een later inzicht zullen we leren dat we in de omgang met mensen eigenlijk proberen zoveel mogelijk ‘macht’ over de ander te verkrijgen, zodat we energie van de ander betrekken. Dit gebeurt zowel bewust als onbewust en het wordt ons in feite van generatie op generatie aangeleerd. Pas in de komende decennia worden we ons bewust van deze ‘machtsstrijd’ en zullen we manieren ontdekken en leren gebruiken om energie te betrekken zonder anderen daarbij te gebruiken. Eerder zullen we anderen HELPEN aan méér energie.

Maar nu sla ik in feite enkele stappen over. Het ‘eerste inzicht’ houdt dus in dat we ons bewust worden van de innerlijke onrust die ons bezighoudt en daaruit volgend het besef dat veel gebeurtenissen in ons leven niet ’toevallig’ plaatsvinden maar dat ze ons in een bepaalde RICHTING leiden. Een richting waarin we ons zullen ontwikkelen tot datgene wat voor ons voorbestemd was.

We zullen beseffen dat ALLES wat we doen; alles waarvoor we leven niets meer is dan een klein onderdeel van een MACHTIG geheel. Maar elk onderdeel van dat geheel is noodzakelijk voor het voortbestaan van het geheel. Elke verstoring van die onderlinge verbondenheid betekent een ‘gat’ in het overkoepelend geheel. Een gat wat de ‘andere onderdelen’ zullen moeten dichten om het voortbestaan te garanderen. Hoe ‘klein’ ook, elk onderdeel is van levensbelang voor het geheel. En dit gaat we langzamerhand beseffen.

Het zal betekenen dat we eindelijk gaan inzien dat we niet ‘louter voor onszelf’ bestaan. We gaan inzien wat de ware reden is om niet TEGEN elkaar maar MET ELKAAR te bestaan op deze wereld. We hebben elkaar gewoon veel te hard nodig! We zullen nu eindelijk inzien dat we de NATUUR moeten koesteren. Omdat hier wel een héél erg belangrijke bron van energie in huist. We gaan nu eindelijk inzien waarom we respekt moeten hebben voor de wereld waarin we leven. Voor alles wat lééft in die wereld. En niet voor de ‘dingen’ die we kunnen HEBBEN in die wereld. Omdat die ons niets opleveren doch meer ontnJmen.

Toen ik het ‘eerste inzicht’ las wist ik meteen dat er een kern van waarheid in zit. Nog niet helemaal overtuigd van de ‘boodschap’, herkende ik wel de situatie die geschetst is. Ook ik voel de onrust om me heen. Zovelen die met mij klagen over de ’toestand’ in de huidige maatschappij. Zovelen die eveneens voelen dat er iets MIST in het leven. Zovelen die ontdekken dat NOG meer hebben niet verder naar geluk leidt maar er juist steeds verder vanaf voert.

Een kwestie van HEBBEN of ZIJN.

Het werd al tientallen jaren geleden geschreven maar het zou toch nog tot het nieuwe milennium duren voor we er massaal begrip voor krijgen.

Er wordt gezegd dat we het ‘nieuwe bewustzijn’ kunnen verwachten tussen de jaren 2010 en 2015. Voor mijn gevoel nog een erg optimistisch gegeven want ik zie in die tijd eerder een volledig verval optreden. Maar… wie zegt dat juist een ‘verval’ niet tot een ‘nieuw begin’ kan leiden? Als een soort moderne ‘zondvloed’? Maar dan met een definitieve verbetering? Wie zal het zeggen.

Misschien betekent de Celestijnse Belofte wel de aankondiging van een werkelijk NIEUW BEGIN van de mensheid.

In het volgende ‘hoofdstuk’ kijken we verder naar het ’tweede inzicht’.


“Het Tweede Inzicht…”

In het vorige ‘hoofdstuk’ heb ik het gehad over Het Eerste Inzicht.

Kort samengevat betekent dit:

De mensheid gaat ontdekken dat gebeurtenissen in het leven niet louter TOEVALLIGHEDEN zijn maar dat ze samenhangen met de ‘rode draad’ die ons door dit leven leidt. Voor ieder van ons zijn bepaalde kansen en mogelijkheden weggelegd en diverse ’toevallige’ gebeurtenissen geven ons de kans deze te ontdekken en te gebruiken.

Ontmoetingen die eerst toeval lijken, kunnen later belangrijk blijken te zijn.

Aangeboden kansen kunnen ons proberen te leiden naar een of zelfs HET doel in ons leven.

Werd vroeger altijd gedacht aan toeval; nu beginnen we die ‘rode draad’ te ontdekken en we krijgen het besef dat er ‘MEER’ moet zijn dan wat we met onze ogen kunnen waarnemen.

Dit besef maakt ons tevens ONRUSTIG. Veel mensen missen de schakel naar ‘het antwoord’ op de ‘vragen’ diep in ons. We beseffen dat er ‘meer’ moet zijn maar we weten nog niet WAT.

Als we dit Eerste Inzicht begrijpen, zijn we klaar voor de ‘ontvangst’ van het Tweede Inzicht.

Van Middeleeuwen tot New Age … en verder

Nu we beseffen dat gebeurtenissen van NU geen toeval zijn maar dat ze een ‘rode draad’ in onze huidige geschiedenis volgen, willen we graag weten hoe het zo ver is gekomen.

Die rode draad was er natuurlijk al sinds mensen-heugenis en we moeten terugblikken in de geschiedenis om te begrijpen wat ons in de toekomst te wachten staat.

In feite werd het leven van de Westerse mens tot de Middeleeuwen beheerst door de macht van de regerende adel en de kerk. Spiritualiteit was niet meer dan een verplichte traditie en het besef groeide dat dit niet meer de nodige zekerheden bood. Vragen over ons bestaan werden complexer en de traditionele antwoorden brachten steeds meer onzekerheid. Men ontdekte de kracht van de TECHNOLOGISCHE wetenschap. Alles kon verklaard worden door wetenschappelijk onderzoek en langzaam maar zeker groeide de overtuiging dat ook ons ONTSTAAN hieruit zou worden verklaard. Het universum zou stelselmatig in kaart worden gebracht.

Het heeft nog tot in de huidige eeuw geduurd voordat duidelijk werd dat er toch nog onverklaarbare zaken overbleven die niet wetenschappelijk konden worden verklaard. Hoewel dit eerst pas bij de hogere wetenschappers ging doordringen want maatschappelijk gebeurde dit pas in de 60er jaren. Tot die tijd was het geloof in ‘hogere werkelijkheden’ nog steeds traditioneel. Pas in de 60er jaren ontstond (in het Westen dus) een gemis aan ware spiritualiteit.

Men ging beseffen dat de wetenschap niet alle antwoorden kon bieden en dat een PUUR technologische wereldgemeenschap uiteindelijk tot de vernietiging van die gemeenschap zou leiden. De wereld wordt geëxploiteerd tot het laatste zuchtje levensenergie en er bestaan wapens om in een klap de wereld te vernietigen.

Door de snellere media en middelen van vervoer zijn er inmiddels ideeën uit het Oosten overgewaaid en mensen gaan hieruit NIEUWE inzichten ontwikkelen (de zogenaamde New Age-beweging). Oosterse ideeën zijn vaak duizenden jaren oud en hebben nog niets van hun kracht verloren. Dit in tegenstelling tot de Westerse, die lang niet zo oud zijn en hebben bewezen dat ze uiteindelijk tot zelfvernietiging kunnen leiden.

Op dit moment is een keerpunt bereikt waarop de keuze moet worden gemaakt tussen DOORGAAN met de huidige vernietigings-politiek of het toegeven aan de innerlijke roep naar ‘MEER’ in het leven.

We zien nu duidelijk hoe de ‘rode draad’ door de geschiedenis loopt.

Met het begin van het nieuwe millennium kunnen we een NIEUW begin maken met het werken aan een leefbare wereld. Een wereld waarin we onze energie niet verspillen aan exploitatie en (dus) vernietiging maar waarin we onze energie juist BUNDELEN in een massale OPBOUWENDE kracht. Onze evolutie vanaf de Middeleeuwen bewijst dat we nog lang niet klaar zijn met verdere ‘groei’. We staan op het punt dat we spiritueel moeten gaan groeien om vernietiging van de mensheid tegen te gaan.

Als we dit begrijpen dan zijn we klaar om het Derde Inzicht te ontvangen.

Hier wil ik graag mee verdergaan in het volgende ‘hoofdstuk’.

plaza

“Aan de rand van het menselijk bestaan…..
…..rest ons de vraag waar we nog heen kunnen gaan.”


“Het Derde Inzicht…”

Nu we uit de eerste twee inzichten begrijpen dat er iets moet VERANDEREN om de toekomst van de mensheid te garanderen, is het belangrijk om te weten WAT wij in wezen ZIJN! Wat voor ‘soort wezens’ zijn we eigenlijk en HOE moeten we spiritueel groeien?

Ik heb het al gehad over de faktor energie die bepalend is voor ons ‘welzijn’. In de beschouwing van het eerste inzicht heb ik reeds voor mijn beurt gepraat en verteld over het misbruik van mach ter verkrijging van meer energie. Dit is wel waar het in de volgende twee inzichten om draait.

Ten eerste moeten we inzien dat het gehele UNIVERSUM opgebouwd is uit ENERGIE.

Alles wat erin ronddraait; alle zogenaamde MATERIE: het is louter een vorm van ENERGIE. Omdat iedere vorm van energie een ander ’trillingsniveau’ heeft, wordt de uiterlijke vorm anders ervaren. In feite ervaren WIJ de vormen zoals we ze verstandelijk interpreteren. Het ‘voelen’ of zelfs ‘zien’ van de energie die in elke vorm schuil gaat zijn we al lang verleerd.

Alles; echt letterlijk ALLES is opgebouwd uit energie. De tafel, stoel, muur, onze jas, de boom in de tuin, onze medemens; WIJZELF… allemaal uiterlijke verschijningen van energie.

Alleen zullen we van relatief ‘lagere’ energetische vormen weinig energie kunnen betrekken omdat het trillingsniveau veel lager is dan het onze. Onze tafel bijvoorbeeld is een eindprodukt wat gaandeweg zoveel energie heeft verloren, dat het in onze ‘ogen’ DOOD lijkt. Maar die boom in de tuin is – net als wij – een LEVEND organisme waarvan het trillingsniveau veel hoger ligt en waarvan wij energie kunnen BETREKKEN!

Als je de lijn van ‘levend, organisch’ doortrekt dan kan je je indenken dat bijvoorbeeld een natuurgebied heel veel energie bevat. En dat VOEL je ook! Iedereen van ons voelt zich tijdens een uitstapje naar het bos veel frisser en opgewekter dan daarvoor, vooral als je echt ‘geniet’ van de natuurlijke schoonheid. En dit is nu waar het om gaat in het Derde Inzicht:

“Wij kunnen energie betrekken van levende organismen van hoog energetisch trillingsniveau.”

In het boek “De Celestijnse Belofte” komt de hoofdpersoon terecht op een landgoed omgeven door een gigantisch ongerept natuurgebied. Op dit landgoed experimenteren geleerden met het verbouwen van groenten en planten op ‘natuurlijke’ wijze, ofwel op een wijze waarop het gewas de hoogst mogelijke energie opneemt en dus BETER groeit! Hierdoor krijgt de plant weer een HOGER energetisch trillingsniveau en als wij de groenten eten geven ze ons MEER energie en voedingswaarde. Onze massaproductie van gewassen is inmiddels zo ‘onnatuurlijk’ geworden dat de planten veel minder energie opleveren dan vroeger.

Op dit landgoed leert de hoofdpersoon dat het mogelijk is om de energie van planten letterlijk te kunnen ZIEN! Elke vorm van energie ‘straalt’ dit uit en hoe HOGER het trillingsniveau, hoe STERKER de uitstraling. Je zou het ook een soort ‘AURA’ kunnen noemen.

Aan de KLEUR van de uitstraling valt bij MENSEN te zien wat voor energie ze uitstralen: positief of negatief. Wie bijvoorbeeld zeer kwaad en agressief is, zal een andere kleur energie uitstralen dan iemand die hevig verliefd is. Betrekken we nu de energie van degene die kwaad is, dan zullen we ons niet veel beter gaan voelen. Integendeel. Iemand om je heen die verliefd is, zorgt meestal voor een vrolijke stemming waardoor iedereen zich meer opgewekt zal voelen.

Zie hier de essentie van het Vierde Inzicht, waar ik later op doorga: wij kunnen de energie van andere mensen overnemen ten gunste van ons energieniveau. En dit kan positieve maar ook zeer veel negatieve gevolgen hebben zoals nu meestal het geval is. Maar hierover dus later meer.

Wat we hier van het Derde Inzicht moeten leren is in te zien dat alles bestaat uit ENERGIE en dat wij energie nodig hebben om te overleven en om DOOR TE GROEIEN naar een HOGER trillingsniveau, want dat en niet meer dan DAT is het doel van de mensheid! Stilstand betekent hier ook duidelijk achteruitgang. Aangezien we tegenwoordig al heel ver heen zijn met het exploiteren van de natuur op aarde, zijn we binnenkort verstoken van onze grootste leverancier van energie. Als we dit beseffen kunnen we proberen bepaalde reservaten te bewaren en opnieuw te bouwen, zodat we daar later weer ‘natuurlijke’ energie van kunnen betrekken.

ALS het nog niet te laat is!

Ook onze manier van verbouwen van natuurlijk voedsel zou aangepast moeten worden.

Alleen als we echt inzien wat belangrijk is voor ons voortbestaan, kan er een begin worden gemaakt om de neergaande spiraal te keren. En aangezien op dit moment steeds meer mensen ook daadwerkelijk gaan beseffen dat we veel (energie) te kort komen en gaan zoeken naar meer NATUURLIJKE vormen van welzijnsverbetering, lijkt het erop dat de kentering in zicht is. Maar het lijkt nog zo marginaal! We zullen hier echt voor moeten ‘VECHTEN’!

In het volgende Inzicht gaan we inzien hoe mensen op dit moment hun energie betrekken.


“Het Vierde Inzicht…” 

Een kwestie van ENERGIE.

Dat hebben we nu inmiddels wel geleerd als we de eerste drie inzichten begrijpen.

Helaas leven we in een tijd waarin het woord energiebesparing op dubbelzinnige wijze toegepast wordt. Enerzijds betekent het de LETTERLIJKE manier van minder energie gebruiken (elektriciteit, gas, etc.) die zondemeer goed te noemen is. Anderzijds willen we zo min mogelijk energie stoppen in ons GEESTELIJK welzijn en proberen we ons er gemakkelijk af te maken als we ons goed willen voelen. We hebben (onbewust) geleerd dat we ons BETER voelen als we overwicht hebben op onze omgeving. Als we ons leven naar ONZE hand kunnen zetten. Als we de mensen in onze omgeving in ons VOORDEEL kunnen ‘gebruiken’.

Let wel, in de meeste gevallen zijn we ons dit niet bewust. Het gebeurt al sinds mensenheugnis; Eva probeerde Adam reeds naar haar hand te zetten… al dan niet verleid door de duivel, maar toch… In de gehele geschiedenis van de mensheid proberen (groepen) mensen MACHT over elkaar te hebben. Want een gevoel van MACHT maakt dat we ons ‘lekker’ voelen!

En dat IS ook zo!

Alleen is de vorm van energie die we hierdoor verkrijgen een zeer vluchtige vorm en beseffen we nauwelijks dat we de ander(en) juist energie ONTNEMEN waardoor het totaal aan ‘mensenenergie’ op de wereld gelijk blijft of zelfs vermindert! We schieten hier dus niets mee op. Integendeel. Uiteindelijk moeten we de conclusie trekken dat we vrijwel geen geestelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt en moeten we weer opnieuw beginnen. Maar deze conclusie trekken nog maar weinig mensen.

Als de inzichten ons niet bedriegen gaat dit nu veranderen.

De mensheid beseft nu pas dat we onze wereld letterlijk en figuurlijk uitputten. Niet alleen van zijn tastbare energiebronnen maar ook van de meer belangrijke universele energie waar alles uit is opgebouwd. Het machtsspel wat tijdens onze hele geschiedenis gespeeld werd en wordt is er de reden van dat de mensheid ‘op’ is. De grenzen zijn bereikt. Het wordt hoog tijd dat we inzien wat de ware vorm van energie voor ons betekent, ALS we die goed gebruiken.

Uit het vorige inzicht leerden we al dat er veel energie schuilgaat in de natuur.

Als we de schoonheid van ongerepte natuur volledig op ons laten inwerken voelen we de energetische kracht in ons groeien!

De volgende stap is om ook energie op te doen uit onze menselijke relaties. Want het is niet verkeerd om ELKAAR energie te geven! Alleen mag dit niet gebeuren door de ander zodanig te manipuleren dat WIJ er beter van worden, terwijl de ander energie verliest door ons alleen te geven!

Het ‘geheim’ is LIEFDE.

Niet uitsluitend de liefde zoals die bestaat tussen ‘verliefde’ mensen of de liefde tijdens sexuele relaties maar met name de universele liefde voor alles wat leeft, dus OOK onze medemens! Deze liefde betekent dat we RESPECT tonen voor elkaar. BEGRIP hebben voor de manier waarop anderen zijn zoals ze zijn. Liefde tonen voor de medemens! En dat is iets anders dan verliefd zijn op iedereen!

Wanneer de mensheid uiteindelijk het stadium bereikt waarin er geen HAAT, ONBEGRIP, VOOROORDELEN en andere MISVATTINGEN meer bestaan maar uitsluitend een LIEFDEVOL naast elkaar bestaan vormt waar ‘macht’ een niet bestaand woord is;

Pas DAN kunnen we zeggen dat we een hogere ontwikkeling bereikt hebben.

Pas dan bestaat er een wereld waarin ruimte is voor GELUK voor iedereen!

Als we dit begrijpen zijn we klaar voor het VIJFDE inzicht, waarin we gaan proberen de ‘goddelijke energie’ in ons te ontdekken. Door middel van een soort ‘mystieke’ ervaring gaan we inzien dat er een andere werkelijkheid om ons heen bestaat waarin ons menselijk bestaan een bescheiden plaatsje heeft.


“Het Vijfde Inzicht…” 

We hebben nu inmiddels wel door hoezeer ENERGIE belangrijk is voor ons ‘menselijk’ bestaan. Alles bestaat eruit, inclusief wijzelf.

We hebben geleerd dat het voor sommigen mogelijk is de energie rondom ons te zien. Door je open te stellen voor de ware schoonheid van je omgeving, zie je waaruit die schoonheid in wezen bestaat: energie.

Wie VERDER gaat met het bestuderen van de Inzichten en deze als WAARHEID beschouwt, kan niet ontkomen aan een DIEPE beleving van de energieke kracht in en rondom ons. We weten nu dat we deze energie ten GUNSTE van onze ontwikkeling kunnen (en moeten) gebruiken en door je volledig open te stellen voor de schoonheid van je omgeving (natuur, medemens, kunst – ALLES wat schoonheid kan betekenen voor ons) begin je er LIEFDE voor te ontwikkelen. Je gaat de schoonheid van BINNEN ervaren, als was het een gevoel van ‘verliefdheid’ zoals jonge mensen die veelal ervaren. Hoewel heel anders want de geschetste ‘verliefdheid’ is (helaas) van voorbijgaande aard, terwijl de universele liefde zonder begin en zonder eind is.

Wie deze universele liefde diep van binnen ervaart krijgt een soort ‘extatisch’ gevoel wat erop neerkomt dat je ‘de wereld’ in zijn geheel ERVAART! Dit is een zogenaamde mystieke ervaring die je zou moeten krijgen wil je de essentie van ons bestaan begrijpen. Slechts weinigen zijn hiertoe in staat.

In ‘De Celestijnse Belofte’ maakt de hoofdpersoon dit eigenlijk maar één keer mee en hierna weet hij eigenlijk niet goed wat hem overkwam.

Persoonlijk denk ik dat wij niet zo’n grote kans hebben ooit zo ver te komen als hier beschreven wordt. In ons jachtige bestaan, vol van dingetjes en datjes, lijkt de mogelijkheid om ons eens rustig terug te trekken in de natuur al een zeldzaamheid en je moet wel heel erg overlopen van liefde voor je medemens wil je hieruit voldoende energie betrekken voor een dergelijke mystieke ervaring.

Eerder denk ik dat we genoegen moeten nemen met de wetenschap hoe ons menselijk wezen in elkaar zit en dat er een veel grotere werkelijkheid bestaat waar we allemaal deel van uitmaken. Dat we de eigenlijk noodzakelijke samensmelting met deze werkelijkheid wat moeten uitstellen tot de maatschappij iets meer ruimte biedt voor een dergelijke ontwikkeling moet voor ons een drijfveer betekenen in ons dagelijks bestaan. Het relativeert tevens veel van hetgeen we (moeten) presteren in ons leven.

Wie hier geen genoegen mee wil of kan nemen is natuurlijk vrij om bepaalde voorwaarden voor zich te scheppen waardoor een mystieke ervaring wel tot de mogelijkheden behoort.

Eigenlijk zou ik nu moeten zeggen:

Wie hiertoe in staat is, is klaar om het volgende Inzicht te ontvangen.

Maar dat is wat cru gezegd. Ik denk dat BEGRIP van wat het 5e Inzicht inhoudt voldoende is om verder te gaan naar het Zesde.


“Het Zesde Inzicht…”

Ons gedrag in het dagelijks leven wordt bepaald door vele factoren. Tijdens dit leven krijgen we allerlei invloeden te verwerken, of dit nu met opzet zo bedoeld is of niet; we krijgen ze. Het begint met de opvoeding maar eigenlijk begint het al eerder: met onze aanleg die verborgen zit in onze “hogere ik” waar ik het verder hier niet over zal hebben. Wel is belangrijk dat onze geboorte niet louter toeval is. Op een bepaald moment wordt bepaald (!) dat je als individu geboren moet worden. Er wordt dan bekeken in wat voor soort omgeving je het best terecht kunt komen zodat je hieruit kan opgroeien tot waarvoor je bestemd bent! In feite worden de (vermoedelijke) leefomstandigheden geschapen waarin je het beste past!

Ongeloofwaardig?

Dan geloof je toch wel in het toeval zeker! In dit stadium ga ik ervan uit dat je inmiddels begrijpt dat NIETS zomaar gebeurt. Alles heeft een doel. Het is echter heus niet zeker dat dit doel bereikt wordt! Je hebt een vrije keuze en deze bepaalt weer wat hierna gebeurt. Als je stelselmatig alle signalen naast je neerlegt, zal je uiteindelijk heel anders terecht komen maar dan zal je op een moment ook ontdekken dat je opnieuw moet beginnen. Net zolang tot je het beseft…

Maar nu ga ik weer eens te ver.

Je komt dus terecht in een bepaalde (zelfgekozen door je hogere ik!) omgeving. Deze omgeving wordt als het goed is gevormd door je ouders of andere verzorgers. Deze goedwillende individuen zijn in feite bezig met het afleggen van hun eigen bepaalde pad maar dat kan volledig los staan van de jouwe. In ieder geval hebben ze invloed op je, met HUN wijsheid, HUN fouten, HUN gedragspatroon. En met name dit laatste is hetgeen voor dit Zesde Inzicht van belang is.

Als je vrijwel alle mensen in je omgeving bestudeert dan kom je tot de ontdekking dat ze bijna in enkele grote groepen verdeeld kunnen worden wat betreft hun gedrag naar elkaar toe. Eerder hebben we gezien dat wij (onbewust) energie verkrijgen van anderen door MACHT op de ander uit te oefenen. Zonder het te weten dwingen we de ander in een bepaalde ROL die voor ons gunstig is en waardoor wij energie van de ander krijgen. Het gaat eigenlijk als volgt:

Bepaalde mensen proberen anderen te overbluffen met agressief gedrag. Door grote monden, aanvallend gedrag, anderen wijzend op HUN fouten, overheersend in stem en gedrag;

Een BULLEBAK-type.

Wie niet goed terug kan ‘vechten’ zoals een bullebak dit doet, gaat automatisch in de verdediging. Hij trekt zich terug en voelt zich de mindere. Hij heeft de neiging zich zielig te vinden en altijd achteraan te moeten lopen. In alle situaties zal deze persoon geneigd zijn zich te beklagen over wat hem overkomt.

Het AFSTANDELIJKE of ARME IK-type.

Wie niet zo agressief is aangelegd en zich ook niet in een hoek laat drukken, heeft de sterke neiging anderen te analyseren en te beoordelen in hetgeen ze doen. Ze weten elke aktie, elke beweging, elk idee van de ander een naam te geven en wekken zo de indruk dat ze het beter weten. Als anderen hierop ingaan en hen de kans geven ze uit te horen, geven ze hiermee onbewust energie af. Energie ten gunste van

Het ONDERVRAGERS-type.

Nu zal het in de praktijk zo zijn dat bijna iedereen van elk type wel iets heeft. Maar je moet er eens op letten; een type zal ongetwijfeld domineren.

Het zich gedragen als een bepaald type wordt ons als kinderen eigenlijk voortdurend ingepompt. Onze ouders/verzorgers leven volgens hun manier en voeren hun “rol” op van het bepaalde type. Het kan niet anders of we hebben de neiging erop te reageren met het type wat hier het meest profijt uit kan halen want wij willen op onze beurt toch ook graag meer energie! Zo dwingen wij ons in het volgende rollenpatroon.

Het Zesde Inzicht leert ons bewust te worden van dit patroon. We moeten het besef krijgen dat we MACHT gebruiken om energie te verkrijgen en de manier waarop we die macht naar ons toetrekken te erkennen. Als dit eenmaal zo is, kunnen we het patroon doorbreken. Door in ieder geval niet te proberen met ons gedrag de ander te ‘beheersen’ maar door de ander als GELIJKE te beschouwen die net als wij probeert te overleven!

Door voortaan niet meer in termen van patronen te leven maar door LIEFDE als de basis van ons functioneren te gaan beschouwen, gaat iedereen er heel anders uitzien. Nog steeds met ieders eigen individuele pad, bepaald door het individuele doel maar met de universele gedachte dat de geest van alle mensen in wezen verbonden is en dat de universele energie uitsluitend door LIEFDE aangevuld kan worden.

Wanneer we dit goed begrijpen, is de stap naar het Zevende Inzicht eenvoudig gezet.


“Het Zevende Inzicht…”

Al in het Eerste Inzicht hebben we gezien dat de gebeurtenissen niet louter TOEVALLIGE voorvallen zijn maar dat alles een doel heeft en dat ze een onderdeel zijn van een plan om ons in het leven verder te helpen. Tot nu wisten we hier echter niet BEWUST op in te spelen. We moesten alles gewoon laten gebeuren en moesten aannemen dat er iets achter zat.

Nu we meer weten over de opbouw van ons leven, van het universum, zijn we toe aan een bewust INZETTEN van de STROOM die ons leidt! Ofwel de ’toevalligheden’ ons BEWUST laten leiden tot waar we heen willen.

Heel vaak lopen we met bepaalde vraagstukken rond. Vragen of we iets wel of niet moeten doen, of we iets kunnen weten over een probleem of waarom iets gebeurt. Op veel diepe vragen krijgen we een antwoord. Via plotselinge ingevingen of via onze dromen krijgen we vaak antwoorden op vragen die we eens hadden gesteld. Alleen herkennen we dit meestal niet.

In dit stadium echter moeten we ons bewust zijn van antwoorden op vragen die we onszelf stellen of zelfs GAAN stellen! Als we ze erkennen en ernaar leven dan zullen ze ons in een sneller tempo naar een hogere ontwikkeling brengen. Het wordt een soort stroomversnelling waarin we terecht komen, die de mens naar een hoger plan brengt.

We moeten wel waken voor te IMPULSIEVE ingevingen; deze zijn NIET de antwoorden waarop we wachten. Soms denken we een antwoord te krijgen op een vraag als we ‘iets’ in ons voelen zeggen: “Doen!” Impulsieve ingevingen zullen blijken uiteindelijk niet de juiste te zijn. Ingevingen vanuit het GEVOEL zijn vaak veel minder impulsief: ze komen geleidelijk en hebben meer tijd nodig om tot ons door te dringen. Impulsieve gedachten hebben iets ‘dwangmatigs’: je MOET het gewoon zo snel mogelijk doen anders krijg je het gevoel dat je iets zult missen. Gedachten uit je ‘gevoel’ kun je gemakkelijk laten wachten. Ze komen wel weer terug en dan zul je ontdekken dat ze belangrijk zijn en antwoorden op gestelde vragen.

In feite krijg je voortdurend aanwijzingen (tips) die je leiden naar het doel. Behalve de gevoelsmatige ingevingen en dromen kunnen het ook MENSEN zijn die je ’toevallig’ ontmoet en die jou aanwijzingen geven. Als je BEWUST met die aanwijzingen omgaat, ze erkent en erop voorbereid bent dan zul je merken dat je steeds verder gaat in je spirituele ontwikkeling.

Wie zich bewust is van de aanwijzingen die er voortdurend gegeven worden teneinde ons op het juiste spirituele pad te houden, die heeft de strekking van het Zevende Inzicht begrepen. Dat we juist van MENSEN die we op ons pad ontmoeten de meeste spirituele kracht kunnen verwachten, MITS deze bewust wordt uitgewisseld, zullen we leren in het volgende inzicht.


“Het Achtste Inzicht…”

Enkele jaren geleden ben ik met deze verhandeling begonnen omdat het volgens mij een vernieuwende zienswijze was op het leven en een spirituele ‘reisgids’ zou kunnen zijn voor hen die zoeken…

Ook ik was destijds gegrepen door de diepere betekenissen en vanaf “De Celestijnse Belofte” heb ik alles gekocht en gelezen wat James Redfield mede heeft geschreven.

Laat ik één ding voorop stellen: Ook NU nog vind ik het boek duidelijk iets toevoegt aan de vele die er al zijn en nog gaan komen op het gebied van spiritualiteit. Niets mis mee.

Het belang van deze pagina op de website is in mijn gevoel echter reeds achterhaald door de actualiteit. Inmiddels zijn op rij verschenen na de Celestijnse Belofte: “Het Tiende Inzicht”, “De Celestijnse Visie” en “Het Geheim van Shambhala” en de werkboeken bij de tien Inzichten. Met elk boek verzwakte mijns inziens de boodschap. Hoewel nog steeds goed geschreven bevatten de laatste paar boeken niet de diepere waarheid achter het menselijk omhulsel. Het worden meer en meer goed geschreven romannetjes met zogenaamde betekenissen en die worden dan meestal uitvoerig beschreven in werkboeken of uitgelegde visies die niets aan de verbeelding overlaten. Erg Amerikaans en ook erg buiten de dagelijkse werkelijkheid.

Het is niet moeilijk om een paar goede boeken te schrijven als je je kan terugtrekken in een door bossen omgeven villa waar zoveel rust heerst dat je er bijna tot eeuwige rust komt. Misschien is daarom het eerste boek, waar deze pagina over gaat, het enige goede in de serie. Dit is echter zoveel verkocht en inmiddels in pocketuitgave opnieuw uitgebracht dat ik het hierbij wil laten en wil verwijzen naar het boek zelf. LEES het en interpreteer het zo je wilt. Het KAN iets toevoegen aan je spirituele wezen maar laat je niet teveel verleiden tot de gegeven uitleg in volgende boeken. Als je hierdoor wel geholpen wordt is het meegenomen maar het gevaar bestaat eerder dat je het allemaal maar onzin gaat vinden en daarvoor is het origineel toch te waardevol!

Tenslotte kan ik nog vertellen dat de mens James Redfield in mijn ogen aan geloofwaardigheid heeft verloren nadat ik hoorde dat hij een persoonlijke vriend is van een andere succesvolle nieuwe-tijds-schrijver: Neale Donald Walsch, bekend van de “Ongewone gesprekken met God” serie. Ook dit boek heb ik – op advies – een beetje gelezen en ik hoop binnenkort eens een verhandeling hierover te schrijven want het is een van de gevaarlijkste en juist mensonterende schrijvers die ik ken…

Dus wat betreft de Celestijnse Belofte:

EINDE

(datum laatste aanpassing: 11-09-2001)


De TV-Show op reis; naar James Redfield.

Al weer even geleden maar nog redelijk vers in mijn geheugen is het interview dat Ivo Niehe had met James Redfield. Het werd uitgezonden op 1 november jl. maar ik denk dat de datum van het interview zelf zo rond de zomer moet zijn geweest.

Normaal kijk ik NOOIT naar de TV-Show. Eigenlijk kijk ik helemaal niet zo vaak televisie maar soms ‘zap’ ik wel eens uit ‘verveling’ over de vele kanalen om zo tot de conclusie te komen dat er weer niets normaals te zien is. Nu bleef ik ’toevallig’ kijken naar het interview wat Ivo had met Amanda Lear, in de eerste helft van het programma. Ik wilde het toestel net uitzetten toen hij vertelde wie de volgende beroemdheid was. Vol opwinding zette ik de TV harder en video aan want ik had James Redfield nog nooit gezien; op de kleine foto in het boek na.

Wie het gezien heeft kent de inhoud van het interview. Voor wie het niet gezien heeft, ga ik het niet op deze plaats beschrijven. Zo bijzonder was het interview namelijk niet voor wat betreft de inhoud. Heel duidelijk is dat Ivo Niehe het boek NIET heeft gelezen. Zijn vragen houden het midden tussen een quasi interesse in de PERSOON Redfield – wie is hij en hoe is hij er zo toe gekomen – en een poging enige mystieke kwaliteiten te ontdekken achter de SCHRIJVER Redfield – “Kan je echt aura’s zien? Zie je nu iets tussen ons?”

Enerzijds was ik diep onder de indruk van het half uurtje televisie wat ik zag, anderzijds was ik teleurgesteld en had ik meer verwacht.

Wat TEGENviel was de inhoud van het interview en het feit dat Redfield zich hiervoor leent. Tot nu toe was het voor mij altijd een soort mysterie dat ‘De Celestijnse Belofte’ zo vreselijk goed is verkocht over de gehele wereld, zonder enige publiciteit. Voor mij betekende het (en betekent het nog wel) een spiritueel mysterie met een ‘hogere’ achtergrond waardoor de WERELD ervan MOEST weten. Een oppervlakkig interview ligt niet in de lijn hiervan en ik denk dat de echte lezers van de boeken meer van hem verwachten dan dit.

Maar ja, als Ivo overtuigend is in zijn verzoek om een interview – Heel Nederland heeft het boek gekocht en wil graag meer weten van James Redfield – dan is een weigering natuurlijk een beetje bot.

Van een TROS kan je natuurlijk ook niet veel meer verwachten.

Wat INDRUK maakte was het stukje wereld waarop het gezin Redfield leeft. Het is niet zo maar een rijtjeshuis of in ieder geval een villaatje zoals zovele in de States. Nee, het is een landhuis op een stuk grond wat in Nederland een BOS genoemd zou worden, compleet met meren, bergjes en dalen! Een landgoed wat enkele honderden hectares groot is en waarop James Redfield precies de RUST vindt die hij nodig heeft om zijn spirituele overdenkingen op een rijtje te kunnen zetten. Oh nee, zeker niet vervuld van weelde en rijkdom; alles eenvoudig in en om het huis, maar: VOLOP natuur en stilte.

Mijn hartenwens.

Maar ja, even realistisch blijven: Ten eerste heb ik toevallig geen familie met dergelijk grondgebied in bezit en moet ik wel heel erg goed ‘boeren’ om een dergelijk fortuin bij elkaar te sparen op mijn spaarbankboekje. Ten tweede verdien ik het waarschijnlijk niet. Wie ben ik dat ik deze ‘rust’ nodig heb voor MIJN levensweg?

Ik schrijf maar betekent dit dat mijn boodschap van belang is voor de wereld?

MOET ik me kunnen terugtrekken om mijn gedachten op een rijtje te kunnen zetten?

Ik ben James Redfield niet!

Mocht het leven voor mij nog onverwachte wendingen in petto hebben; ik zal ze moeten afwachten. Vooralsnog moet ik tevreden zijn met de uitdagingen en hindernissen van het moment. En eerlijk gezegd heb ik daar mijn handen vol aan!

Voor James Redfield zijn blijkbaar alle voorwaarden geschapen om een belangrijke boodschap aan de wereld te KUNNEN vertellen.

Toevallig…

Dit bericht is geplaatst in Cultuurfilosofie met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie