De visie van Sai Baba

door: John van de Rest
Geschreven op 9 december 1997

Een jaar of tien geleden heb ik voor het eerst iets gehoord van de naam ‘Sai Baba’. Niet ikzelf maar mijn vrouw had een boek gelezen waarin zijn naam voorkwam. Toen ik begreep dat het over een soort goeroe uit India ging, moest ik onwillekeurig meteen denken aan de Bhagwan, die vooral in de 70er jaren nogal populair was, maar die in mijn ogen een bedrieger was; louter uit op rijkdom en aanbidding. Afgezien van een ‘gelukkige’ gemeenschap rondom hem, zag ik er geen belang in voor de wereld. Dus had het horen van een ‘wijze’ man uit India niet direct indruk op mij gemaakt.
Wél wekte het mijn interesse want ik ben nu eenmaal altijd geïnteresseerd in spirituele zaken.
Waar het in het bewuste boek over ging was een jongen van 7 jaar met een ernstige ziekte die voor hem fataal zou zijn. Zijn moeder was een bekend schrijfster en het hele proces van de ziekte tot aan zijn dood heeft ze beschreven in het boek. Zij was de vrouw van een ambassadeur en door de vele (internationale) contacten die daarmee gepaard gingen, zocht zij via deze contacten alle mogelijke manieren om haar zoon mogelijk te laten genezen. Op deze wijze hoorde zij van het bestaan van Sai Baba, waarover het ‘verhaal’ ging dat hij wonderen verrichtte en ook genezingen. Ook aan hem stuurde ze brieven met het verzoek of hij haar zoon zou kunnen genezen.
Ondertussen was ze ook in contact gekomen met diverse spirituele media en deze hadden – vreemd genoeg – steeds weer dezelfde mening over haar zoon: de jongen heeft al een OUDE ZIEL en hij is reeds ‘klaar’ om OVER te gaan!
De jongen zelf had voor zijn dood vaak dromen waarin hij ‘contact’ had met Jezus! In die dromen moest hij steeds opdrachten vervullen om het kwaad te bestrijden!
Van Sai Baba heeft de schrijfster toen niets gehoord maar het hele proces rond het sterven van haar zoon heeft haar zover aan het ‘zoeken’ gebracht dat ze uiteindelijk besefte dat niet haar zoon hulp nodig had maar dat hij er was geweest om HAAR spirituele groei te stimuleren.

In haar ‘zoektocht’ naar de waarheid besloot ze (na de dood van haar zoon) op reis te gaan naar India om daar Sai Baba mogelijk te kunnen ontmoeten. Het boek volgend op dat over haar zoon beschrijft deze geschiedenis. Het is haar inderdaad gelukt Sai Baba persoonlijk te spreken en deze ervaringen hebben mij ook meer geïnteresseerd gemaakt in deze opmerkelijke ‘persoon’.

Wie is Sai Baba?

Sai Baba werd geboren in 1926 in Puta Parti, dichtbij Bangalore, in India.
Reeds op zijn 14e jaar vertelde hij de incarnatie te zijn van de Krishna, de in mensengedaante verschenen God – te vergelijken met Jezus Christus.
In de jaren hierna heeft hij een voortdurend groeiende groep aanhangers over de gehele wereld opgebouwd. Op dit moment zijn er miljoenen mensen die in zekere zin respect tonen voor de daden en ideologie van Sai Baba.saibabaOm Sai Baba goed te begrijpen moet je een beetje op de hoogte zijn van het Boeddhistische geloof. Hij spreekt tot de mensen vanuit een achterliggende cultuur die natuurlijk geïnspireerd is door het Boeddhisme.
Maar het DOEL van zijn aanwezigheid is niet gebonden aan een religie of andere levensovertuiging.
Het doel is:
Het herstellen van de WERELDVREDE.
Om die te bereiken moet de mens eerst vrede in zichzelf hervinden. Daarom heeft Sai Baba allereerst een gemeenschap gesticht in zijn woonplaats Puta Parti: “Prasanthi Nilayam” – woonplaats van de hoogste vrede.
Hij heeft in 1971 daar de eerste universiteit geopend waar vrouwen theoretische en spirituele vorming kunnen krijgen. Later volgden diverse andere universiteiten, ook buiten Puta Parti. Deze universiteiten geven een diepgaande scholing op wetenschappelijke en economische gebieden maar het spirituele aspect van het leven neemt altijd een evenredige plaats in. De achtergrond is dat de ‘jeugd van nu de leiders zijn van later’ en daarom is een goede vorming op spirituele basis een investering in de wereldvrede van de toekomst.
Vanuit de Prasanthi Nilayam zijn vele publicaties verschenen en vertaald in zo goed als alle wereldtalen. In bijna alle landen van de wereld bestaat een organisatie die zorgdraagt voor verdere publiciteit rond Sai Baba; zo ook in Nederland.
Op deze wijze is Sai Baba een van de meest belangrijke wereldleraren geworden die bestaan en mogelijk ooit hebben bestaan sinds mensen als Jezus Christus.

Alle religies zijn één

Een van de meest belangrijke aspecten van zijn verhandelingen is de stelling dat: alle religies één zijn. Hij spreekt dus vanuit zijn Boeddhistische achtergrond en noemt regelmatig voorbeelden uit de “Bhagavad Gita”*, maar deze zijn slechts ter illustratie van de hoogste Goddelijke waarheden en deze zijn universeel. Elk mens kan zich hierin herkennen en elk mens kan in zijn dagelijks leven de verhandelingen toepassen.
Om zijn geschriften te lezen én altijd te begrijpen is een eenvoudige basiskennis van het Boeddhisme wel gemakkelijk. Daarom zal ik in een volgende gelegenheid in dit Magazine iets meer vertellen over de Veda’s, Oepanishads en deBhagavad Gita. Dit alleen om af en toe een verhandeling letterlijk over te kunnen nemen zonder elk moeilijk woord meteen te moeten uitleggen. Diepere achtergronden zijn zeer aanbevelenswaardig om te weten maar die zijn veelvuldig beschreven en te vinden in de boekhandel of bibliotheek. Op het Net is (nog) niet zo veel diepgang te vinden!
Ook heel opmerkelijk vind ik de aanwezigheid van een ziekenhuis in de gemeenschap waar de techniek een van de modernste is van de wereld! Met geschonken geld is het ziekenhuis opgericht en in het ziekenhuis worden met name de ‘gewone’ mensen behandeld aan ‘technisch’ moeilijk te behandelen ziekten. Voor bijvoorbeeld open-hart-operaties heeft het ziekenhuis de meest moderne apparatuur aanwezig! Behandeling is kosteloos!
Overigens is ook de scholing in de universiteiten van Sai Baba kosteloos. Hij vindt namelijk dat elk mens scholing moet kunnen genieten zover hij daarin de mogelijkheden heeft. Ongeacht de mate van welstand waarin hij verkeert.

Wereldleraar

Erg veel heb ik nog niet gelezen van zijn verhandelingen maar ook na een eerste oriëntatie in zijn waarheden ben ik tot de conclusie gekomen dat hij MEER is dan zomaar een goeroe. En zéker geen charlatan die uitsluitend op eigenbelang uit is.
De kracht van zijn uitspraken, zijn charismatische uitstraling en de aanwijsbare goede daden hebben hem voor mij tot een belangrijke wereldleraar gemaakt.
Omdat zijn doel het meest belangrijke is wat de wereld op dit moment nodig heeft, is het voor mij een verplichting meer van hem te weten. Hierna zal het voor mij duidelijk worden of zijn verhandelingen voor mij een ‘weg naar de waarheid’ zijn of… dat ik mijn zoektocht in een andere richting zal moeten voortzetten.

Maar laat ik voor nu nog één ding duidelijk proberen te maken:
Als we met z’n allen het naderend onheil van ‘zelfvernietiging’ willen voorkomen dan is een herbezinning noodzakelijk. En het maakt dan niet uit of je een gezond Christen, Boeddhist, Moslim of willekeurig welk soort gelovige bent of dat je misschien een diep spiritueel leven leidt zonder een bepaalde religie te volgen: de toekomst van de geest der mensheid is in onze ‘handen’. Laten we de geest verarmen, laten we ons hogere bewustzijn een langzame dood sterven, laten we de hemel langzaam in een hel veranderen – wij zijn er allen individueel voor verantwoordelijk.
Wij kunnen – vanuit onszelf – ervoor zorgen dat het universele bewustzijn tot een hoger peil groeit. Elk mens is geboren met een gigantisch spiritueel vermogen alleen gebruikt bijna niemand dit. Elk mens kan zichzelf ‘upgraden’ ofwel ‘opwaarderen’ tot een BETER mens. Een mens waarop de wereld kan bouwen! Werkend aan het universele bewustzijn.
Vind je dit allemaal te moeilijk? Of denk je dat je toch wel een goed mens bent maar je weet niet precies wat je kan doen om nog ‘beter’ te worden? Of ben je – net als ik – op zoek naar de wegen die je naar de waarheid leiden?
Luister dan toch eens wat beter naar mensen zoals Sai Baba.
Hun woorden zouden wel eens dichter bij de waarheid kunnen liggen dan je denkt!

*Bhagavad-Gita: Boek wat de conversatie bevat tussen Heer Krishna en zijn toegewijde Arjuna, waarin Krishna uiteenzet dat toegewijde dienst zowel het voornaamste middel tot, als het uiteindelijke doel van geestelijke volmaaktheid is.

Notitie 27-06-2014:
Sai Baba is overleden op 24-04-2011.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sathya_Sai_Baba

Dit bericht is geplaatst in Cultuurfilosofie met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie